Kva kan vi hjelpa deg med?

Aktuelt

Sender store vegplanar til offentleg høyring

Komité for plan og utvikling (KPU) vedtok på møtet i dag å leggja planar for vegsambanda...

Les meir

Vil gje klarsignal for å utvida gravplass

Komité for drift og forvaltning (KDF) innstiller på å godkjenna kostnadsramma på 24 millionar...

Les meir

Kommunane skal vurdera stønad til Gründerparken Vest

Regionrådet Vest drøfta i dag framtida for Gründerparken Vest. Rådet, som er samansett av dei tre...

Les meir

12 har søkt stillinga som rådmann

Det har meldt seg 12 søkjarar til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune. Fire av søkjarane...

Les meir