Facebook ikon Twitter logo Print side

Aktuelt

 • Her er ny vekerapport

  24.05.2019
  I vekerapporten for veke 21 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Liljevatnet skule vert barnehage

  23.05.2019
  Kommunestyret vedtok i dag å gjera Liljevatnet skule til barnehage. Barnehagen får kapasitet til å ta imot 130 barn. Vedtaket vart gjort med 29 mot seks røyster (Sotralista, Senterpartiet og uavhengig).
  Les meir
 • Takka Kurt Rune Andreassen for godt samarbeid

  23.05.2019
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy overrekte blomar til mangeårig direktør på Coast Center Base, Kurt Rune Andreassen, i forkant av behandlinga av sakene på kommunestyremøtet på torsdag. For kort tid sidan gjekk han av som direktør. Men han held fram som «seniorpensjonist» for å bruka hans eigne ord.
  Les meir
 • Samarbeidsprosjekt med Høgskulen om internasjonale matrettar

  23.05.2019
  I mars 2019, fekk vi i «Prosjekt IKS-kantine-intro/internasjonal kantine Fjell rådhus», ein invitasjon frå Høgskulen på Vestlandet om å delta i ein samarbeidsdag mellom tilsette og praktikantar i prosjektet vårt og studentane på Høgskulen.
  Les meir
 • Liljevatnet-klasse til finale

  21.05.2019
  5. klasse ved Liljevatnet skule er klar for finalen i «Skoglekene 2019". Som eín av 12 skular i Noreg, er Liljevatnet skule teken ut til finale på Norsk skogmuseum på Elverum onsdag 5. juni.
  Les meir
 • Siste dag for den 15. «Kroppen i balanse-gruppa»

  21.05.2019
  Torsdag 16.mai var siste samling for vårens «Kroppen i balanse-gruppa» - eit førebyggjande tilbod til eldre heimebuande.
  Les meir
 • Avgjerande landskamp i Sotra Arena

  21.05.2019
  Den 5. juni er det duka for storspenning i Sotra Arena. Då skal dei norske handballjentene møta Kviterussland i avgjerande kamp om å verta kvalifisert til VM.
  Les meir
 • Redusert folkevekst i Fjell

  20.05.2019
  Folketalet i Fjell auka med 28 personar første kvartal 2019. Dette viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten er vesentleg lågare enn tilsvarande periode i fjor då folketalet auka med 89 personar dei tre første månadene.
  Les meir
 • La ned krans på minnestøtta ved Fjell kyrkje

  17.05.2019
  - I dag bøyer vi oss i takksemd for dei som gav aller mest, dei som gav sin eigen fridom for at vi skulle få leva i han. Det sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy før ho etter gudstenesta i Fjell kyrkje la ned krans på minnestøtta.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.05.2019
  I vekerapporten for veke 20 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tek endeleg avgjerd om barnehage på Liljevatnet

  16.05.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mai avgjera om Liljevatnet skule skal omgjerast til barnehage. Komité for drift og forvaltning (KDF) har tilrådd at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn.
  Les meir
 • Mjuk tilnærming til skulestart

  15.05.2019
  Måndag kveld var det sosialt samvær og kveldsmat i SFO for førskulebarn med foreldre ved Foldnes skule, saman med skulen si leiing, leselærar og miljøterapeut. Initiativet kom frå SFO-leiar og leselærar som hadde latt seg inspirere av ein SFO i Rogaland. Gjennom vårhalvåret er dei i tett samarbeid med dei ulike barnehagane som soknar til Foldnes skule for å førebu ein mjuk overgang. Nytt av året er sosialt treff med kveldsmat.
  Les meir
 • Avslutningskonsert

  15.05.2019
  Fireåringane i Ågotnes barnehage og Hamramyra barnehage, hadde sist torsdag konsert for foreldre og andre inviterte. Konserten var for å markere avslutninga på eit to-årig prosjekt, der barnehagane har hatt tett samarbeid med kulturskulen og Åshild Eriksen og Erika Kroken.
  Les meir
 • Vil gje inntil to milliardar meir i frie inntekter

  15.05.2019
  Regjeringa vil gje mellom eín og to milliardar kroner meir i frie inntekter i 2020. Det går fram av kommuneproposisjonen (kommuneopplegget) som regjeringa la fram i dag.
  Les meir
 • Digital transformasjon

  15.05.2019
  - Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til arbeidsverkstad i Sund.
  Les meir
 • Stort engasjement om godshamn på Ågotnes

  14.05.2019
  Rundt 75 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Ågotnes der Fjell kommune og Bergen og Omland Havn AS (Bergen Havn) informerte om planane om godshamn på Ågotnes.
  Les meir
 • Krevjande økonomi

  13.05.2019
  Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  10.05.2019
  I vekerapporten for veke 19 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Ny godshamn på Ågotnes

  08.05.2019
  Fjell kommune inviterer til folkemøte tysdag 14. mai kl. 19.00 på Tranevågen ungdomsskule. Der vert det gjeve informasjon om planane for ny godshamn på Ågotnes.
  Les meir
 • Velkomen til generasjonstreff

  09.05.2019
  Fredag 24. mai er mødre, fedre og barn velkomen til generasjonstreff i kantina på Straume bu og servicesenter/Fjell sjukeheim kl. 11-12.
  Les meir
 • Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?

  09.05.2019
  Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen. Har du lyst til å vere med?
  Les meir
 • Nødvendig med omfattande økonomiske grep

  09.05.2019
  Formannskapet har vedteke at det skal gjennomførast omfattande grep for å snu den økonomiske situasjonen slik at Fjell kommune oppnår eit resultat som samsvarar med budsjettet for 2019.
  Les meir
 • Endrar inntaksområde

  09.05.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok på tysdag å endra inntaksområda for Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule. Det vart også vedteke å endra inntaksområdet for fleire barneskular.
  Les meir
 • Legg plan for Møvika og Skoge til offentleg ettersyn

  08.05.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) vedtok på tysdag å leggja detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune

  08.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Utfordrande økonomisk situasjon

  07.05.2019
  Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.
  Les meir
 • Vi feirer Nye Øygarden kommune

  07.05.2019
  Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020.
  Les meir
 • Fjell kommune er nominert til nasjonal innovasjonspris

  06.05.2019
  Saman med Trondheim og Ulstein kommunar er Fjell kommune nominert til innovasjonsprisen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2019. Bidraget frå Fjell er Rett i jobb-prosjektet som gjer det mogleg for flyktningar å kombinera jobbpraksis og språkopplæring og dermed oppnå raskare integrering.
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  11.01.2019
  Onsdag 8. mai kl 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg. ved Arkaden, Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Framleis negativt netto driftsresultat

  04.05.2019
  Netto driftsresultat etter 1. kvartal 2019 viser eit negativt resultat på om lag 20 millionar kroner. I sak om økonomirapport pr. 1. tertial 2019 (30.04.), som vert behandla av formannskapet den 8. mai, går det fram at det det negative resultatet skriv seg frå lønsområdet i form av for høge vikarutgifter.
  Les meir
 • Sterk deltaking frå Fjell på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen

  03.05.2019
  Fjell kommune var representert på den årlege nordiske konferansen om Karlstadmodellen i Karlstad, Sverige.
  Les meir
 • Fagdag “Teikn og symptom på narkotikamisbruk”

  03.05.2019
  Gangstø ressurssenter og SLT koordinator i Fjell, samla 30 april 80 tilsette i nye øygarden kommune til fagdag i Fjell kultursal.
  Les meir
 • Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

  03.05.2019
  Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  02.05.2019
  I vekerapporten for veke 18 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Meld deg på Skjærgardsrittet!

  02.05.2019
  Dersom du har høve til det, er tida inne for å melda seg på til Skjærgardsrittet. Vanlegvis vert rittet arrangert 2. pinsedag. Skjærgardsrittet vert arrangert for 40. gong, og i jubileumsåret går rittet av stabelen allereie sundag den 26. mai.
  Les meir
 • Ny tilkomst til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid

  02.05.2019
  Frå måndag 6. mai kl. 22.00 vert Grønamyrsvegen tilkomstveg til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid. Det vert frå same tidspunkt ikkje lenger høve til å køyra til og frå Kystbygarasjen og Sprek og Blid via Arefjordvegen.
  Les meir
 • Føreslår å byggja om demensavdeling

  01.05.2019
  Rådmannen føreslår at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om frå 10 rom med ei seng til åtte større og meir moderne einsengsrom. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal behandla saka den 7. mai.
  Les meir
 • Talent viste seg fram på MOT-fest

  30.04.2019
  Dommarpanelet og deltakarane på MOT-fest 2019 i Sotra Arena hadde ei krevjande oppgåve då dei skulle velja mellom 15 flotte Idol-innslag på scena i kveld.
  Les meir
 • Planlegg utbygging av 104 bustadeiningar

  30.04.2019
  Komité for plan og utvikling skal på møtet den 7. mai ta stilling til detaljreguleringsplan for Møvika og Skoge. Rådmannen tilrår at planen vert lagt ut til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Ber vaksne om å delta på MOT-fest i kveld

  23.04.2019
  Leiinga i MOT ønskjer også at dei vaksne deltek på MOT-fest i vest 2019 i Sotra Arena i kveld.
  Les meir
 • Verdig minnemarkering etter helikopterulukka

  29.04.2019
  I ettermiddag var pårørande, lokalbefolkninga og mange andre samla til minnemarkering etter helikopterulukka ved Turøyna den 29. april 2016. I dag er det tre år sidan helikopteret styrta og 13 personar omkom.
  Les meir
 • Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

  29.04.2019
  I dag vert nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden lansert. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.
  Les meir
 • Bergen Havn vert aksjeselskap

  27.04.2019
  Den 1. mai er vert Bergen og Omland havnevesen omdanna til eit aksjeselskap med namnet Bergen og Omland Havn AS.
  Les meir
 • Fagsamling om personvern i skulen

  27.04.2019
  Torsdag denne veka var skuleleiarar, IKT-ansvarlege, lærarar og andre skulefolk samla på Knappskog skule på eit fagseminar om personvern.
  Les meir
 • Vil gjerne ha meir smidig pasientflyt

  27.04.2019
  Nok ein gong har Fjell kommune hatt besøk frå Danmark. På fredag var seks representantar frå region Sjælland på besøk i Fjell. Framleis meiner danskane at dei har noko å læra frå Noreg og regionen i vest.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  26.04.2019
  I vekerapporten for veke 17 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Markerte Verdas Bokdag i Svingen barnehage

  25.04.2019
  På torsdag denne veka fekk vi storfint besøk av barnehagesjef Margun Landro for å markera avslutninga på bokprosjektet dette året.
  Les meir
 • Engasjement om utviklinga på Ågotnes

  24.04.2019
  Nærare 40 personar hadde funne vegen til folkemøtet på Tranevågen ungdomsskule onsdag kveld. Det handla om kvalitetsprogrammet for Ågotnes sentrum. Konsulentfirmaet Vill Urbanisme har fått oppdraget om å utarbeida kvalitetsprogrammet.
  Les meir
 • Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune

  24.04.2019
  I dag var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga i dag var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden.
  Les meir
 • Generelt bålforbod

  24.04.2019
  Vi minner om det generelle bålforbodet som gjeld i skog og annan utmark frå 15.april til 15.september.
  Les meir
 • Ny strandryddesesong er i gang

  24.04.2019
  Gjennom fellesprosjektet «Pant på plast» har FjellVAR og kommunane i regionen sendt 1500 skuleelevar ut på feltarbeid med marin forsøpling som tema. I regionen vår vart det i 2018 samla inn om lag 130 tonn marint avfall.
  Les meir
 • Utsette behandling av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

  23.04.2019
  Partssamansett utval (PSU) utsette i dag behandlinga av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune. Representantar frå tillitsvalde sakna at høyringsfråsegnene ikkje følgde saksdokumenta.
  Les meir
 • Elevar på Kolltveit skule er ambassadørar for Redd Barna

  22.04.2019
  Sirja og Mathilde (7. kl.) på Kolltveit skule har nettopp blitt barne- og ungdomsambassadørar for Vestlandet i Redd Barna.
  Les meir
 • Tilskot til omsorg, rusomsorg, integrering og barnehage

  17.04.2019
  Helsedirektoratet har gjeve 1,25 millionar kroner til demensomsorg, og Arbeids- og velferdsdirektoratet har løyvd 960 tusen kroner til integrering av kvinner. Fjell kommune får også 2,75 millionar kroner til arbeid mot rusbruk.
  Les meir
 • Drøftar etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

  16.04.2019
  Partssamansett utval skal på møtet den 23. april gje uttale til framlegg til etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Målet med Øygarden kommune sine etiske retningslinjer er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane har tillit til kommunen som tenesteytar, som forvaltningsmynde og som arbeidsgjevar.
  Les meir
 • Inviterer til møte om utvikling av Ågotnes sentrum

  16.04.2019
  Fjell kommune inviterer til informasjons- og innspelsmøte om kvalitetsprogram for Ågotnes sentrum på Tranevågen ungdomsskule 24. april kl. 18.00.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  12.04.2019
  I vekerapporten for veke 15 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Lanserte felles kystpass

  11.04.2019
  Rundt 60 personar hadde funne vegen til Stranda skule og Gitaren i dag. Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro kunne erklæra lanseringa av felles kystpass. Dette er første gongen at dei tre kommunane står saman om felles kystpass og totalt 30 turmål.
  Les meir
 • Katarina vann sykkel til ein verdi av fem tusen kroner

  11.04.2019
  Nokre minutt etter klokka 16 i dag kunne ordførar Marianne Sandahl Bjorøy avsløra kven som vart den heldige vinnaren av ein sykkel til ein verdi av fem tusen kroner. Katarina Fjell (14) kan no gle seg over ny sykkel som start på sykkelsesongen.
  Les meir
 • Foldneselevar samla inn mest batteri i Hordaland

  11.04.2019
  Klasse 4b var den flinkaste klassen i Hordaland til å samla inn batteri i Batterijakten. Når resultatet av konkurransen i mars vart kjent, viste det seg at elevane hadde samla inn 32,3 kilto batteri pr. elev.
  Les meir
 • Opna kulturskuleveka

  10.04.2019
  Også i år vart det ei flott ramme på opninga av kulturskuleveka. Denne gongen var det leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, som stod for den offisielle opninga på Liljevatnet skule i går kveld.
  Les meir
 • Her er søkjarlistene til fleire stillingar i Nye Øygarden kommune

  10.04.2019
  No er søkjarlistene til stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar for stab klare. Etter planen skal tilsetjingane vera på plass den 7. mai.
  Les meir
 • Legg om busstrafikken i Bergen sentrum

  09.04.2019
  Dersom du skal ta buss frå Bergen mot vest, må du frå den 23. april ta bussen frå Bergen busstasjon. Olav Kyrres gate og Nordal Bruns gate vert stengd frå denne datoen, og mange busstopp i Bergen vert flytta.
  Les meir
 • Skulemosjonsløp på Knappskog skule

  09.04.2019
  Fredag 12. april arrangerer Knappskog skule eit skulemosjonsløp der hovudføremålet er å samle inn pengar til barnekreftforeninga.
  Les meir
 • Undersøkjer marknaden for pensjonsleveranse

  08.04.2019
  Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok samrøystes i dag at det skal gjennomførast ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.04.2019
  I vekerapporten for veke 14 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Verdig avskjed med Terje Aannerød

  05.04.2019
  Ei fullsett Fjell kyrkje tok i dag farvel med Terje Aannerød. Aannerød har vore i presteteneste i Fjell sidan 1994.
  Les meir
 • Vil du mønstra på seglskip-eventyret?

  05.04.2019
  Strusshamn er «cruise in company»-havn når Tall Ships Races kjem til Vestlandet 19 - 21. juli. No inviterer kommunane Askøy, Sund, Fjell og Øygarden i interkommunalt kultursamarbeid ungdommar mellom 15 og 26 år med på ei oppleving utanom det vanlege. Fire ungdommar frå regionen vil få heile turen spandert av kommunane. Søknadsfristen er allereie 9. april.
  Les meir
 • Sjømatjungel på Knappskog SFO

  05.04.2019
  Det var høg aktivitet då matglade små-kokkar på Knappskog stelte i stand sjømat på skulefritidsordninga denne veka. Skulefritidsordninga på Knappskog skule er ein av tre skular i Fjell kommune som har meldt seg på «Matjungelen».
  Les meir
 • Her kan du få hjelp til å klargjera sykkelen din

  04.04.2019
  Som eit ledd i sykkelstrategien til Fjell kommune vert det invitert til vårkampanje torsdag 11. april. Møter du opp på Basecamp Repro på Straume mellom klokka 09.00 og 17.00 den dagen, tilbyr Fjell kommune ein enkel sjekk av sykkelen din til ein verdi av 200 kroner. I tillegg vert du med i trekninga av ein flott sykkel med ekstrautstyr.
  Les meir
 • Lanserer felles kystpass 11. april

  04.04.2019
  Frå nyttår av er Nye Øygarden eit faktum. Friluftsfolket tek dette på alvor og inviterer til felles kystpass for dei tre kommunane allereie denne sesongen. Dette er eit samarbeid mellom turlaga i Sund, Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Kurs: Vanar for livet

  03.04.2019
  Friskliv- og meistringssenteret inviterer til eit familiebasert livsstilskurs.
  Les meir
 • Vil ha reguleringsplan for store planeringsfelt

  03.04.2019
  Med sju mot to røyster (Framstegspartiet og Sotralista) slutta komité for plan og utvikling (KPU) seg til rådmannen sitt framlegg til retningslinjer for behandling av planeringsfelt i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).
  Les meir
 • Føreslår å undersøkja marknaden for pensjonsleveranse

  02.04.2019
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert gjennomført ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i KLP eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod.
  Les meir
 • Tilrår å gjera Liljevatnet skule om til barnehage

  02.04.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn. Kulturskulen held fram i same bygg og får utvida arealet frå 270 til 370 kvadratmeter. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Bli med på innsida av Øygarden lokalmedisinske senter

  02.04.2019
  Fredag i sist veke var det storstilt opning av Øygarden lokalmedisinske senter. No kan du få vera med inn i senteret.
  Les meir
 • Søk om startlån og bustadtilskot til etablering og tilpassing

  02.04.2019
  Fjell kommune har mottatt årets løyving av startlån og tilskot til vidaretildeling.
  Les meir
 • Seminar med konsultasjonsteamet for vald og overgrepssaker

  01.04.2019
  28. mars var vi ca 250 tilhøyrarar som fekk glede og nytte av eit 3 timar langt seminar i regi av konsultasjonsteamet for vald og overgrepssaker.
  Les meir
 • Opna den nye turnhallen på Straume

  01.04.2019
  Sundag ettermiddag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og Trond Mohn av snora for å erklæra Sotra Turnhall for offisielt opna.
  Les meir
 • No kan du verta di eigen energirådgjevar

  13.12.2018
  Som ei oppfølging av handlingsplan for energi, miljø og klima (2018-2020) har Fjell kommune abonnert på Energiportalen. På Energiportalen får bustadeigarar informasjon om energiforbruk knytt til eiga bustad og forslag til tiltak for å redusera energiforbruket.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  29.03.2019
  I vekerapporten for veke 13 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • I dag var det fest i Fjell

  29.03.2019
  I dag var 130 gjester i feststemning då Øygarden lokalmedisinske senter på Straume vart offisielt opna. Det var ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, som saman klipte snora. Også Øygarden tannklinikk, som held til i same bygg, vart offisielt opna i dag.
  Les meir
 • Sokneprest Terje Aannerød er død

  28.03.2019
  Sokneprest i Fjell, Terje Aannerød (53), døde natt til tysdag 26. mars etter lengre tids sjukdom.
  Les meir
 • Arbeider med å tilsetja leiarar

  28.03.2019
  Etter at fellesnemnda behandla framlegget til administrativ organisering den 11. mars og tok saka til orientering, har overordna styringsgruppe arbeidd med korleis leiarar skal rekrutterast og innplasserast for nivå to. Det skal også tilsetjast assisterande kommunalsjefar (nivå eín). Målet er at tilsetjingane er på plass innan 7. mai.
  Les meir
 • Invitasjon til medverknadsmøte for Bildetangen

  28.03.2019
  Framtidas kystby vert forma av dagens strilar. Bli med på medverknadsmøte for vidare utvikling av Bildetangen SE1 – framtidas bydel i Sotra Kystby. Møtet er onsdag 10. april kl. 18.00 i kantina på Fjell ungdomsskule.
  Les meir
 • Årsmelding for Regionrådet Vest for 2018

  27.03.2019
  Regionrådet har godkjent årsmelding for Regionrådet Vest for 2018.
  Les meir
 • Føreslår å gjera Liljevatnet skule om til barnehage

  26.03.2019
  Rådmannen føreslår at Liljevatnet skule vert omgjort til barnehage som kan ta imot 130 barn. Kulturskulen held fram i same bygg og får utvida arealet frå 270 til 370 kvadratmeter. Komité for drift og forvaltning behandlar saka tysdag den 2. april.
  Les meir
 • Drøftar krav om reguleringsplan for store planeringsfelt

  26.03.2019
  Rådmannen føreslår at det som hovudregel skal utarbeidast reguleringsplan for store planeringsfelt. Komité for plan og utvikling skal drøfta dette på møtet den 2. april.
  Les meir
 • Presenterte og drøfta bustadsosiale tiltak

  26.03.2019
  I dag var Gjesdal kommune og Husbanken på besøk i Fjell. Tema var bustadsosiale tiltak. Mellom anna vart det gjeve informasjon korleis Fjell organiserer dette arbeidet gjennom bustadkontoret.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  22.03.2019
  I vekerapporten for veke 12 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Mønster til barnegenser er på plass

  22.03.2019
  No er det mogleg å få kjøpt mønster til Øygardsgenseren i storleikar for barn.
  Les meir
 • Kampanje for å førebyggja sjølvmord

  21.03.2019
  Måndag 18. mars går startskotet for ein folkeopplysningskampanje for å førebyggja sjølvmord. Kampanjen er eit samarbeid der mellom anna Helse Vest deltek.
  Les meir
 • Godkjende planar for Grønamyrvegen (Straume) og Valderhaugane (Ågotnes)

  21.03.2019
  Kommunestyret godkjende i dag to detaljreguleringsplanar som er klare for sluttbehandling.
  Les meir
 • Stortingskomité på Fjell-besøk

  19.03.2019
  Det handla om kommunereforma, «Rett i jobb»-prosjektet og motsegn i praksis då Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget var på besøk i Fjell i dag.
  Les meir
 • Gler seg til å ta imot nye elevar

  19.03.2019
  Elevane på Brattholmen skule gler seg til å ta imot elevane frå Liljevatnet frå hausten av. Elevane på Liljevatnet skule gler seg også, men er likevel spente på korleis det vil verta å gå på ein ny skule frå hausten av.
  Les meir
 • Fjell får 2,5 millionar til kommunepsykologar

  18.03.2019
  Fjell kommune er tildelt 2,46 millionar kroner i tilskot til kommunepsykologar for 2019. Konkret er det gjeve tilskot til seks heile stillingar til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstentestene i kommunen.
  Les meir
 • Opna første byggjesteg på Foldnesvegen

  18.03.2019
  I dag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy av snora for å markera at byggjesteg eín av utbetringa av Foldnesvegen (fv 209) er fullført.
  Les meir
 • Planar for Grønamyrvegen (Straume) og Valderhaugane (Ågotnes) klare for endeleg vedtak

  16.03.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 21. mars ta stilling til to detaljreguleringsplanar som er klare for sluttbehandling. Komité for plan og utviklinga har rådd til at begge planane vert godkjende.
  Les meir
 • Listeforslag

  15.03.2019
  Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er måndag 1. april 2019, kl 12.00.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  15.03.2019
  I vekerapporten for veke 11 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • 400 tusen i støtte til «Rett i jobb»-prosjekt

  15.03.2019
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har tildelt Fjell kommune 400 tusen kroner i støtte til mentorprogrammet «Rett i jobb».
  Les meir
 • Vindkraft gjev energi til bilkøyring

  13.03.2019
  Det var mykje kreativitet å sjå på Energimessa 2019 på Sartor Storsenter i dag. Filip Bland Berger i 7a på Hjelteryggen skule viste oss korleis vindkrafta kan gjer fart på bilen rundt bana.
  Les meir
 • Engasjerte ungdomspolitikarar på fellesmøte

  12.03.2019
  I dag var ungdommens kommunestyre i Fjell og ungdomsråda i Sund og Øyagrden samla til felles møte i Fjell. Det handla mellom anna om mobbing, nettbruk, digitalisering, digital kompetanse og sykkelsatsing.
  Les meir
 • Tryggleiksbrot funne i bookingløysning

  12.03.2019
  Torsdag 7. mars vart Bergen, Stavanger, Ålesund og Fjell kommunar varsla om eit tryggleiksbrot i bestillingsløysninga «Aktiv by». Feilen vart retta umiddelbart. Den gjeld ikkje sensitive personopplysingar.
  Les meir
 • Bli med på Bli Sprekare Puls/Styrke!

  07.03.2017
  Måndagar og/eller onsdagar frå 24. april til 21. juni. Perfekt for deg som ønskjer å kome i gong med styrketrening!
  Les meir
 • Bli Sterkere Styrke

  15.08.2016
  Frå 24. april startar Bedriftsidretten opp to grupper med sirkeltreninga Bli Sterkare Styrke på Kolltveit skule.
  Les meir
 • Her er kommunalsjefen for Økonomi

  11.03.2019
  Anne Erdal (54) er tilsett som kommunalsjef for Økonomi i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Brei semje om administrativ organisering

  11.03.2019
  Prosjektrådmann Rune Lid hausta mykje ros då saka om administrativ organisering av Nye Øygarden kommune stod på sakskartet i fellesnemnda i dag.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  08.03.2019
  I vekerapporten for veke 10 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Fekk mykje støtte for arbeidet med administrativ organisering

  08.03.2019
  Partssamansett utval (PSU) behandla i dag prosjektrådmannen sitt forslag til administrativ organisering av Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen fekk brei støtte frå politikarane for framlegget til den framtidige organiseringa av den nye kommunen.
  Les meir
 • Fjell vert Kulturbarn-kommune

  07.03.2019
  Fjell vert eín av seks Kulturbarn-kommunar i landet. 42 kommunar hadde søkt om å verta med i prosjektet.
  Les meir
 • Prosjektrådmannen legg fram sak om administrativ organisering

  05.03.2019
  Partssamansett utval (PSU) skal fredag den 8. mars behandla prosjektrådmannen sitt framlegg til administrativ organisering nivå eín og to. Han rår både PSU og fellesnemnda, som har saka på bordet måndag den 11. mars, til å ta saka til orientering.
  Les meir
 • Tilrår planar for Grønamyrvegen (Straume) og Valderhaugane (Ågotnes)

  05.03.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) går inn for at kommunestyret godkjenner detaljreguleringsplan for Grønamyrvegen på Straume og Valderhaugane på Ågotnes.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  01.03.2019
  I vekerapporten for veke 9 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Vi gjer så godt vi kan med dei korta vi har fått utdelt

  01.03.2019
  I dag stod Joakim Valberg Svarstad frå Kolltveit på scena. MO-senteret på Straume markerte at det har vore i drift i tre år. Og for dei mange frammøtte, mellom anna ordføraren, vart det konsert, diktlesing, pølser, kaffi, kaker og ein god prat.
  Les meir
 • Begeistring på premiere av video om TREFF+

  28.02.2019
  Det var duka for premiere med skodespelarane til stades på Seniorsenteret på Sartor Storsenter i dag. Denne dagen var Sella Tellnes og Aslaug Telle mest i fokus.
  Les meir
 • Besøk årets energimesse på Sartor Senter; «Fra tankens kraft til bærekraft»

  28.02.2019
  Onsdag 13. og torsdag 14.mars er det duka for årets energimesse på Sartor senter. Det blir den fjerde i rekka i sin noverande form, og tanken bak messa er at elevane i regionen skal få vise fram innovative og framtidsretta prosjekt som dei har arbeidd med på skulen.
  Les meir
 • Formannskapet drøfta utbyggingsavtalar

  27.02.2019
  Seniorplanleggjar i Asplan Viak, Erik Plathe, var tydeleg på at utbyggingsavtalar er eit flott tilbod for utbyggjar. Han sa dette då formannskapet i dag hadde arbeidsmøte med nettopp utbyggingsavtalar som tema. Også representantar frå utbyggjarar var til stades på møtet.
  Les meir
 • Kurs: Livet i bevegelse

  27.02.2019
  Friskliv- og meistringssenteret inviterer til Livet i bevegelse kurs våren 2019.
  Les meir
 • Planar for Grønamyrvegen (Straume) og Valderhaugane (Ågotnes) klare for sluttbehandling

  26.02.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 5. mars ta stilling til to detaljreguleringsplanar som er klare for sluttbehandling.
  Les meir
 • Ny turveg teken i bruk på Søre Bildøyna

  26.02.2019
  På torsdag i sist veke vart den nye turvegen mellom Vollvika på Søre Bildøyna og Bildøyvegen teken i bruk. Fire-fem hundre meter med ny turveg har gjort det lettare for dei turgåande å ta seg fram i området.
  Les meir
 • Framleis sterk folkevekst i Fjell

  23.02.2019
  Ved utgangen av 2018 var det 26 166 innbyggjarar i Fjell. Folkeveksten i fjor var på 441 personar (1,71 prosent). Dette viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  22.02.2019
  I vekerapporten for veke 8 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vi vil byggja sikringskultur!

  22.02.2019
  - Eg vil også sjå! ropar elevane i kor, medan dei står i kø for å koma opp i ei hytte til ei stor og gul gravemaskin. Ein etter ein får koma opp for å ta i spakane og sjå kor annleis utsikta er samanlikna med å sitja i ein personbil.
  Les meir
 • - Eg er ikkje dum, eg må berre jobba meir!

  22.02.2019
  I dag stod Tord Berntsen i klasse 9d på talarstolen i kantina på Fjell ungdomsskule. Det kosta nok litt å fortelja historia si, men det var også ein siger å få gjort det.
  Les meir
 • Her kan du sjå forteljinga om Straume sentrum

  22.02.2019
  Like før jul vart evalueringa av kommunedelplan for Straume presentert for formannskapet. Denne evalueringa er gjennomført av Asplan Viak på oppdrag frå Fjell og Bergen kommunar. Rapporten frå arbeidet er illustrert gjennom ei visuell kartforteljing om utviklinga av Straume sentrum frå kjøpesenter til by.
  Les meir
 • Begeistring for nynorsk

  21.02.2019
  Onsdag kveld vart nynorskprosjektet «Stolt av eige språk» presentert for målfolk, skulefolk og dei leiande politikarane i Lindås, Radøy og Meland. - Eg har late meg begeistra i kveld, sa Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes, til dei 50 frammøtte på biblioteket i Knarvik.
  Les meir
 • Vil godkjenna detaljregulering for næringsareal på Smålonane

  21.02.2019
  Kommunestyret vedtok i dag samrøystes å godkjenna detaljregulering for næringsareal på Smålonane på Straume med dei endringane som kjem fram av saka.
  Les meir
 • Drøfta framtida for regionråda

  21.02.2019
  Leiar av Regionrådet Vest, Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, deltok på eit erfaringsseminar i Førde den 15. februar. Temaet var grunnlaget for utvikling av regionråda.
  Les meir
 • Stor interesse for å strikka Øygardsgenseren

  19.02.2019
  Det var godt oppmøte på den første strikkekaféen der Øygardsgenseren var det store temaet. Leiar i fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, er oppglødd etter kafébesøk med prat og strikking på Fjell folkeboksamling tysdag ettermiddag.
  Les meir
 • Markert som dysleksivennleg skule

  19.02.2019
  Det var høgtidleg stemning i gymnastikksalen på Knappskog skule då skulen blei markert som dysleksivennleg skule i dag.
  Les meir
 • Sotrasambandet: Borer hol ned til kabeltunnelane

  18.02.2019
  Arbeidet med kablinga av høgspentlinjene mellom Breivik i Bergen og Litlesotra er godt i gang. Det vert no bore 10 meter djupe hol ned til kabeltunnelane for rv Sotrasambandet.
  Les meir
 • Kulturprisen gjekk til Oddvar Rebnord

  15.02.2019
  Det var fest på Bakscenen på Straume fredag kveld. Kulturprisen for 2018 vart tildelt Oddvar Rebnord. På Kultur- og idrettsgallaen vart det delt ut fleire prisar, og mange vart heidra.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  15.02.2019
  I vekerapporten for veke 7 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • No kan du kjøpa mønster og garnpakke til Øygardsgenseren

  15.02.2019
  I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren. No er tida inne for å finna fram strikketøyet.
  Les meir
 • Knappskog skule fekk besøk frå Kroatia

  13.02.2019
  Knappskog skule fekk på onsdag denne veka besøk av ein delegasjon med utdanningstoppar frå Kroatia.
  Les meir
 • Kommunestyret tek stilling til mottak av flyktningar

  13.02.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 21. februar ta stilling til om Fjell kommune skal busetja 35 flyktningar slik Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har bedt om.
  Les meir
 • Fagdag for andreårslærlingar

  12.02.2019
  Tysdag denne veka vart det arrangert fagdag i kultursalen i Fjell rådhus. Ettersom dei tre kommunane dannar ny kommune frå nyttår av, var dette siste gongen det vart arrangert samling for lærlingane som skal ta fagprøve i Fjell kommune.
  Les meir
 • Prioriterte mellom søknader om skjønsmidlar

  12.02.2019
  Regionrådet vest prioriterte på møtet på måndag denne veka mellom fire søknader om skjønsmidlar frå Fylkesmannen for 2019. Totalt vert det søkt om 7,1 millionar kroner.
  Les meir
 • Fjell kjem godt ut i test til Forbrukerrådet

  11.02.2019
  Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpa folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester. For testen i 2019 kjem Fjell på 11. plass på landsbasis og som nummer to i Hordaland etter Bergen.
  Les meir
 • Fellesnemnda: Eingongstiltak og store investeringar gjev svekka driftsbudsjett

  11.02.2019
  Samla driftsbudsjett for dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar. Det går fram av uttalen fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok på møtet i dag.
  Les meir
 • Vil du hjelpa barn og ungdom med leksene?

  08.02.2019
  Vi treng trygge vaksne med ledig tid måndagar frå kl 16.30-19. Du kan gjerne vera student eller pensjonist.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  08.02.2019
  I vekerapporten for veke 6 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gav uttale til rapport og utgreiing om transport

  08.02.2019
  Formannskapet slutta denne veka seg til utgreiinga til rådmannen som omhandla rapporten «Byutredning Bergen trinn 2». Denne rapporten skal inngå i grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033. Hovudtemaet i rapporten er å greia ut kva utviding av avtaleområdet for byvekstavtalen har å seia for nullvekstmålet.
  Les meir
 • Brattholmen skule ønskjer elevane frå Liljevatnet skule velkomen til neste skuleår

  07.02.2019
  Rektor Dagfinn Ellingsen på Liljevatnet skule og rektor på Brattholmen skule, Anja Bøe Solli, samarbeider tett i desse dagar. Konsekvensen av kommunestyrevedtaket i mai 2018 om å leggja ned Liljevatnet skule er at elevane på Liljevatnet skule skal gå på Brattholmen skule frå neste skuleår av.
  Les meir
 • Innstiller på at Fjell tek imot 35 flyktningar

  05.02.2019
  Komité for drift og forvaltning går inn for at Fjell kommune buset 35 flyktningar i 2019 der tre av plassane vert sette av til einslege mindreårige. Kommunestyret tek endeleg avgjerd i saka.
  Les meir
 • Tilrår plan for Heimtun på Straume

  05.02.2019
  Komité for plan og utvikling (KPU) gjekk på møtet tysdag kveld inn for at detaljreguleringsplan for Heimtun på Straume vert godkjend. Planen går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Språkutviklinga til fleirspråklege barn

  05.02.2019
  Den 1. februar var det plandag for alle barnehagane i Fjell kommune. Nærare 400 barnehagetilsette deltok på eit engasjerande og lærerikt foredrag om språkutviklinga til fleirspråklege barn.
  Les meir
 • Nødvendig med stram økonomisk prioritering

  05.02.2019
  Fellesnemnda skal på møtet den 11. februar gje uttale til budsjett og økonomiplan for dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden. Prosjektrådmannen meiner at det samla driftsbudsjettet for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar.
  Les meir
 • Fylkesreforma: Optimimistiske fylkesordførarar

  05.02.2019
  Måndag kveld var rundt hundre personar samla på eitt av flaggskipa til fylkeskommunen, Amalie Skram videregående skole. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland fylke hadde invitert til ope møte.
  Les meir

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Sist endret: 18.02.2016