Aktuelt

 • Fotografering av kommunale vegar

  28.03.2017
  Samferdsleavdelinga i Fjell kommune har engasjert Safe Control for fotografering av det kommunale vegnettet.
  Les meir
 • Drøfta arbeidsgjevarpolitikk

  27.03.2017
  Hovudtema på det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma dag var arbeidsgjevarpolitikk, personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Møtet vart halde på Sund kommunehus i føremiddag.
  Les meir
 • Teater- og musikalfestival

  27.03.2017
  Laurdag 1. og sundag 2. april vert det Teater- og musikalfestival i Fjell kultursal.
  Les meir
 • Sykle til jobben: Konkurransen der alle er stjerner!

  24.03.2017
  Sykle til jobben-aksjonen rullast i gang 19.april og i år heiar vi på alle våre kvardagsmosjonistar og kvardagssyklistar! Hos oss er dykk alle stjerner!
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  24.03.2017
  Her er rapporten for veke 12. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret vurderer motsegn mot fylkesplanar

  23.03.2017
  Kommunestyret i Fjell er kritisk til framlegga til dei fylkeskommunale planane «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028» og «Regional transportplan Hordaland 2018-2029".
  Les meir
 • Lokale Sykkel-VM-songar

  23.03.2017
  I dag (23. mars) er det nøyaktig seks månader til det første rittet i Sykkel-VM i regionen vår. Lokalt er det produsert fleire lokale Sykkel-VM-songar.
  Les meir
 • Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

  21.03.2017
  Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.
  Les meir
 • Fjell må vurdera revisjon av budsjettet

  20.03.2017
  Fylkesmann Lars Sponheim meiner at Fjell kommune om nødvendig må gjennomføra budsjettrevisjon etter første tertial ( 30.04.) og justera ned budsjetterte frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskot). I brevet der han gjennomgår budsjettet for 2017 skriv han også at det må vera ei målsetjing å få eit større netto driftsoverskot enn i opphavleg vedteke budsjett for 2017.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.03.2017
  Her er rapporten for veke 11. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Drøftar fylkesplanar

  17.03.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mars ta stilling til to framlegg til fråsegn om to fylkesplanar som handlar om areal og transport.
  Les meir
 • Overleverte Delta-stafettpinnen

  17.03.2017
  Den 1. mars overleverte Ole Jostein Nakken Delta-stafettpinnnen til Rikard Kvaal.
  Les meir
 • Vi vil leike!

  17.03.2017
  Tysdag 14. februar vart barnehagedagen markert i Hamramyra barnehage og mange andre barnehagar rundt om i landet. Årets tema har vore «Vi vil leike!» der leiken og leikens betyding for vennskap har vore i fokus. Denne dagen pynta vi ekstra i barehagen og gjorde det innbydande for barn og foreldre.
  Les meir
 • Den store gründerdagen

  16.03.2017
  Det handla om gründerskap, nytenking, ungdom og framtidstru då Gründerparken Vest og Energimessa 2017 vart offisielt opna i dag. Det var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, som stod for den offisielle opninga av parken og messa. Gründerparken er lokalisert i etasjen under Bakscenen på Straume.
  Les meir
 • Barnehagedag og opning av ny leikeplass

  16.03.2017
  Tysdag den 14. mars var det markering av Barnehagedagen i heile landet. Barnehagedagen er ei årleg markering der barnehagene opnar dørene for andre, for å visa og synleggjera aktivitetane i barnehagen. Tema i år, var leik og betydninga leiken har for venskap. Undersøkingar viser at det barn sjølv trekkjer fram som det viktigaste for trivselen deira, er leik og det å ha vener å leika med.
  Les meir
 • Sundagsope under Sykkel-VM

  14.03.2017
  Fylkesmannen har innvilga dispensasjon frå helligdagslova slik at forretningar i Bergen, Askøy, Fjell og Øygarden kan halda ope på sundagar under Sykkel-VM i perioden 16. – 24. september.
  Les meir
 • Spennande utstillingar på Energimessa

  14.03.2017
  Dronar, vindmøller og eit kar fylt med 800 liter vatn er noko av det du kan oppleva på Energimessa i år. Dei 14 utstillarane har altså litt av kvart å visa fram om du møter opp like ved XXL/Clas Olsson i andre etasje på Sartor Storsenter 16. og 17. mars.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.03.2017
  Her er rapporten for veke 10. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seniortilbod veke 11

  10.03.2017
  Varierte aktivitets-, kultur- og handletilbod for yngre og eldre seniorar.
  Les meir
 • Får 600 tusen kroner til symjeopplæring

  10.03.2017
  Fylkesmannen har tildelt 600 tusen kroner i symjeopplæring i Vestkantsvømmerne for 2017. Tilskotet skal dekkja kostnader med symjeopplæring for barnehagebarn i Fjell.
  Les meir
 • Vurderer motsegn mot fylkesplan

  08.03.2017
  Formannskapet i Fjell er kritisk til framlegget til «Regional transportplan Hordaland 2018-2029". Med seks mot tre røyster (Ap) gjekk formannskapet på onsdag inn for ein uttale føreslått av Tom Georg Indrevik (H) der det heiter at Fjell kommune kan koma til å fremja motsegn mot planen dersom han ikkje vert justert etter høyringa. Innstillinga frå formannskapet går til endeleg behandling i kommunestyret den 23. mars.
  Les meir
 • Fjell vart «Årets kulturkommune i Hordaland»

  08.03.2017
  Litt før klokka 12 i dag kunne Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og kultursjef Lennart Fjell stiga fram til dirigentbordet i Hordaland fylkesting for å ta imot utmerkinga «Årets kulturkommune i Hordaland». Med denne prisen er Fjell kommune også kandidaten frå Hordaland til den nasjonale utmerkinga «Årets kulturkommune».
  Les meir
 • Plan for Nordra Lia, Anglavika, til høyring

  07.03.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok i går at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring.
  Les meir
 • Endrar krinsgrensene for ungdomstrinnet

  07.03.2017
  Elevane i Ulveset krins, som i dag går på Fjell ungdomsskule, skal frå hausten av høyra til inntaksområdet til Tranevågen ungdomsskule. Det er klart etter vedtak i komité for drift og forvaltning i går.
  Les meir
 • Bli med på Bli Sterkare Styrke!

  07.03.2017
  Måndagar og/eller onsdagar frå 24. april til 21. juni. Perfekt for deg som ønskjer å kome i gong med styrketrening!
  Les meir
 • Velkommen til temakafè

  06.03.2017
  For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden onsdag 8. mars kl. 12.00 - 14.00.
  Les meir
 • Internationalt samarbeid, gjennom Erasmus+ prosjekt. 19.-25.02.2017

  06.03.2017
  Måndag 20. februar tok Fjell kommune v/barnehagesjefen og Marihøna barnehage imot ein delegasjon på 12 personer frå Belgia, Island og Sverige. Delegasjonen er samarbeidspartnarar med Fjell kommune v/Marihøna barnehage i det europeiske samarbeidsprosjektet: Erasmus+ «This is me under construction».
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.03.2017
  Her er rapporten for veke 9. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gjev uttale til areal- og transportplanar

  02.03.2017
  Formannskapet skal på møtet den 8. mars drøfta kva høyringsfråsegner kommunen skal gje til to areal- og transportplanar utarbeidd av Hordaland fylkeskommune. Det er kommunestyret som til sist vedtek fråsegnene frå Fjell.
  Les meir
 • Plan for Nordre Lia, Anglavika, klar for høyring

  01.03.2017
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring. Komité for plan og utvikling behandla saka på møtet den 7. mars.
  Les meir
 • Fordeler pengar til trafikksikring, kaiar og vegar

  01.03.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 7. mars fordela pengar til trafikksikring og utbetring av vegar. I tillegg er det forslag om å fordela midlar til utbetring av kaiar.
  Les meir
 • Seminar om radikalisering og ekstremisme

  28.02.2017
  Tysdag den 25. april vert det invitert til fagseminar i Fjell kulturhus på Straume der temaet er nedkjemping av radikalisering og valdeleg ekstremisme i regionen vår. Målgruppe er tilsette i kommunane Sund, Fjell og Øygarden, politiet og andre som er engasjert i frivillig arbeid.
  Les meir
 • Avsperring ved gjenbruksstasjon avslutta

  27.02.2017
  Politiet har no oppheva sperringa av området ved gjenbruksstasjonen på Straume. Det var litt før klokka 14 i dag at området vart sperra av etter funn av dynamitt. Gjenbruksstasjonen vert stengt resten av dagen..
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  24.02.2017
  Her er rapporten for veke 8. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Stengjer administrasjonsfløy etter vasslekkasje

  24.02.2017
  Delar av det eldste bygget på Foldnes skule vert stengt i opptil to månader etter vasslekkasje. Rektor Ragnhild Knudsen Magerøy er klar på at dette ikkje skal redusera kvalitéten på undervisninga. No startar ein lengre periode med tørking av delar av det eldste (raude) bygget på skulen.
  Les meir
 • Problem med søvnen og bur i Fjell, Sund eller Øygarden kommune?

  24.02.2017
  Nå kan du delta på kurs i regi av Rask Psykisk Helsehjelp. Oppstart onsdag 5. april 2017.
  Les meir
 • Ja til finansieringsopplegg for Sotrasambandet

  23.02.2017
  Med 31 mot fire røyster (Frp) slutta kommunestyret seg i dag til utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet. Frp røysta for sitt eige framlegg om å visa til at Sotrasambandet er så viktig at det må fullfinansierast av staten og at staten dermed må leggja fram ein finansieringsplan utan bompengar.
  Les meir
 • - Vi tek gjerne utfordringa frå Askøy og Os

  23.02.2017
  I midten av april startar ein aldri så liten kommunekamp mellom Askøy, Os og Fjell. Dei tre kommunane er medlemer i Bedriftsidretten i Hordaland, og mellom den 19. april og den 17. juni handlar det for innbyggjarane i kommunane om å registrera all sykling og annan aktivitét i kampanjen «Sykle til jobben». Tidlegare har Fjell kommune betalt påmeldingsavgifta for dei tilsette i kommunen. Dette året betalar kommunen påmeldingsavgifta for alle innbyggjarane.
  Les meir
 • Lokal nettside for Sykkel-VM

  22.02.2017
  I føremiddag kunne ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden skjera solide stykke av den lokale Sykkel-VM-kaka. Dei tre kommunane i regionen presenterte den felles nettsida Sykkel i Vest, Facebookside og Instragram.
  Les meir
 • Basecamp søkjer nokon som har ein verkstad eller ein stor garasje!

  21.02.2017
  Vi leitar etter deg som ønskjer å verta med på å hjelpa ungdom som likar å mekka på moped, motorsykkel eller bil. Vi treng sårt ein stad å vera, som kan vera tilgjengeleg for desse flotte ungdomane våre her på Sotra.
  Les meir
 • Prioriterte søknader om skjønsmidlar

  20.02.2017 Les meir
 • Ønskjer å delta i demokratiprosjekt

  20.02.2017 Les meir
 • Behandlar finansiering for Sotrasambandet

  20.02.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 23. februar for sin del ta stilling til utbyggings- og finansieringsopplegget for Sotrasambandet. Tidlegare i februar gjekk formannskapet med åtte mot eí røyst inn for framlegget frå rådmannen.
  Les meir
 • Stormønstring for ungdom i Fjell kulturhus

  18.02.2017
  Om lag 100 deltakarar i «Ung Kultur Møtes» (UKM) var på plass i kultursalen i Fjell rådhus laurdag ettermiddag. Ungdomane frå kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden heldt det gåande fram til sein ettermiddag.
  Les meir
 • Ungdomspolitikarane ønskjer nye tilbod på Ågotnes

  17.02.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) vil gjerne ha nye og fleire tilbod retta mot ungdom i den nordre delen av kommunen. UKS drøfta på møtet på tysdag denne veka tiltak som UKS-representanten Kaja Endressen Bertheussen kan ta med seg i arbeidet med plansmia Ågotnes.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.02.2017
  Her er rapporten for veke 7. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Nybrottsarbeid for innbyggjarane

  17.02.2017
  Kommunane Askøy, Fjell, Øygarden og Lindås har funne vegen for framtidas omsorgstenester. Onsdag 15. februar signerte kommunane ein avtale med Atea om heilt ny velferdsteknologi.
  Les meir
 • Kven har vikeplikt i vegkrysset Foldnesvegen og «Rådhusvegen»?

  17.02.2017
  Kommunen har bede vegvesenet, som er rette vegmynde, til å gi ei vurdering og ei avklåring. Den finn de her.
  Les meir
 • Stort engasjement for rydding i strandsona

  16.02.2017
  - Dette er berre starten på ein rein kyst. Dei som trur at dette skal ta slutt, dei tek feil. Vi gjer dette for dei komande generasjonane. Dei som kjem etter oss, skal ikkje overta ein bosshaug, sa Kenneth Bruvik i Norges Jeger- og Fiskeforbund då han avslutta folkemøtet i kultursalen i Fjell rådhus torsdag kveld. 70 personar hadde funne vegen til rådhuset den regntunge torsdagskvelden.
  Les meir
 • Kunnskapsministeren: -Antimobbearbeidet har ikkje fungert godt nok

  16.02.2017
  - Vi veit i sum at antimobbearbeidet ikkje har fungert godt nok. Det er farleg å seia at «her er det ikkje mobbing». Dette er eit kontinuerleg arbeid som aldri må stoppa, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han fekk ordet på fagkonferansen i Sotra Arena «Saman mot mobbing» torsdag føremiddag.
  Les meir
 • Kunnskapsmininisteren besøkte Knappskog skule

  16.02.2017
  Det var stor stas i dag då kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen troppa opp på Knappskog skule for verta kjent med prosjektet «Digg læring». Statsråden fekk innføring i bruk av ny læringsteknologi i innføringsklassane, lese- og skriveopplæring på det første årstrinnet som ein del av «Digg læring» og møte med sjette årstrinn som i fjor starta med digital undervisning.
  Les meir
 • Heidra for lang og tru teneste i Fjell kommune

  15.02.2017
  Den 31. januar ønskte personalsjef Lisbeth Grosvold 70 gjester i kultursalen i Fjell rådhus velkomen til fest der jubilantar skulle heidrast.
  Les meir
 • Foreldremobilisering mot mobbing

  15.02.2017
  Godt over tusen foreldre frå Sund, Fjell og Øygarden troppa opp i Sotra Arena onsdag kveld for å få med seg Bruk Hue-foredrag og panelsamtalar om temaet var mobbing. I løpet av onsdag og torsdag samlast opp mot fem tusen elevar, foreldre og andre interesserte til storsamlingar og konferanse i «Saman mot mobbing».
  Les meir
 • Storsamlingane «Saman mot mobbing» er i gang

  15.02.2017
  Ole Roger Vestøyl i Bruk Hue fekk god kontakt med dei 1 100 sjette- og sjuandeklassingane som var samla i Sotra Arena klokka halv ti i dag. Seinare på dagen kom 1 600 ungdomsskuleelevar og fekk møta både Ole frå Bruk Hue og Kjartan Eide frå Kjetil og Kjartans tips mot mobbing. På desse to samlingane i regi av Trygg i Fjell i dag har 2 800 elevar fått med seg god lærdom om dette viktige temaet. I morgon er det fagkonferanse der mellom anna kunnskapsministeren kjem.
  Les meir
 • Vi skal reinska kysten - vik for vik!

  15.02.2017
  Velkomen til folkemøte for frivillige, lag og organisasjonar og aksjonar i morgen kl. 18.00-20.00 i Kultursalen på Fjell rådhus.
  Les meir
 • Oppstart av arbeidet med friluftsplassen ved Larslivatnet

  15.02.2017
  Turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, med namnet Kyrkjevegen, er eit svært populært turområde i Foldnesmarka. Ved etablering av eit flott turmål og ein friluftsplass ved steinbrua og vatnet, vil turopplevinga for folk verta endå større og er ein viktig del av folkehelsesatsninga i Fjell kommune.
  Les meir
 • Kommunen måler ikkje om isen er trygg

  14.02.2017
  Det har kome spørsmål om kommunen gjennomfører målingar av isen på vatna i kommunen. Beredskapsleiar Sveinung Nymark opplyser at det ikkje vert gjennomført slike målingar i kommunale regi.
  Les meir
 • Læreplasskonferanse i Grieghallen

  14.02.2017
  Torsdag 10. februar vart det arrangert Læreplasskonferanse i Greighallen for 1300 elevar frå Videregåande skular i Hordaland. Denne konferansen er med å synleggjere alle lærebedriftene i kommunane. Likeeins at kommunen bryr seg om alle!
  Les meir
 • «Saman mot mobbing», Sotra Arena

  13.02.2017
  Den 15. og 16 februar skal tusenvis av barn, unge og vaksne samlast i Sotra Arena i Fjell der det i to dagar handlar om mobbing.
  Les meir
 • Grundig grunnopplæring i arbeidsmiljø

  13.02.2017
  Det handla om demokrati på arbeidsplassen då 23 leiarar og verneombod var samla på Knappskog skule i dag. Dette er første dagen i eit fem dagar langt kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø.
  Les meir
 • Tore Turøy fekk Kulturprisen 2016

  11.02.2017
  Bakscenen på Straume var fylt til siste plass då kulturen og idretten i Fjell skulle heidrast laurdag kveld. Som eitt av dei siste innslaga på Kultur- og idrettsgallaen fekk eit forventingsfullt publikum oppleva at ordførar Marianne Sandahl Bjorøy overrekte Kulturprisen 2016 til Tore Turøy. Turøy får prisen for sin framifrå innsats å formidla kulturarven til Fjell kommune.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.02.2017
  Her er rapporten for veke 6. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Misje-elevar samla 11 sekker med boss

  10.02.2017
  I løpet av ei føremiddagsstund samla dei eldste elevanepå Misje skule 11 sekker med boss/plast i strandsona.
  Les meir
 • Kortreist mat på Kvednatunet

  10.02.2017
  No legg matlukta seg i gangen og i Bufellesskap 2 kvar dag på Kvednatunet. Kokken Vibeke rører i grytene måndag til fredag, og gjer alt klart til maten blir henta litt før fire.
  Les meir
 • Velkomen til Frivilligforum

  09.02.2017
  Tysdag 14. februar vert det Frivilligforum frå kl. 18.00-21.00 på biblioteket på Sartor Storsenter. Tema: Tryggleik, beredskap og førstehjelp.
  Les meir
 • Tilrår finansieringsopplegget for Sotrasambandet

  08.02.2017
  Formannskapet gjekk med åtte mot eí røyst (Frp) i dag inn for rådmannen sitt framlegg til utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet. Frp røysta for sitt eige framlegg om å visa til at Sotrasambandet er så viktig at det må fullfinansierast av staten og at staten dermed må leggja fram ein finansieringsplan utan bompengar. Saka går no vidare til behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Frivillig arbeid på Kvednatunet er ingen spøk

  08.02.2017
  Har nokon først tråkka innom Kvednatunet for å gjere frivillig arbeid, då kjem dei seg ikkje i frå. Beviset for det såg vi måndag kveld.
  Les meir
 • Vil redusera høgde på blokker

  08.02.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok i går at plan for Heimtun, Straume, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Det vart likevel vedteke å innarbeida i planen at blokkene må reduserast med eín etasje.
  Les meir
 • Prioriterte søknader om tilskot mot barnefattigdom

  08.02.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok i går å prioritera Opplevelseskortet, Basecamp og Way Forward sine søknader om tilskot til tiltak mot barnefattigdom. Det kom inn tre søknader, og komitéen prioriterte i same rekkjefølgje som i fjor.
  Les meir
 • Storstilt aksjon med rydding i strandsona

  07.02.2017
  Bileta av den avliva gåsenebbkvalen fylt med plast, har engasjert og opprørt mange. Kultursjefen i Fjell har teke initiativ til å starta ein storstilt ryddeaksjon i strandsona i samarbeid med mellom anna Bergen og Omland Friluftsråd, Sotra og Øygarden Jeger- og Fiskeforening og FjellVAR.
  Les meir
 • Delte ut filmprisar til ungdomsskuleelevar

  03.02.2017
  Det var stor stas og nærast fullt i sal 2 i SF Kino Sotra i går føremiddag då det vart delt ut fire filmprisar til dei fem klassane på Fjell ungdomsskule som deltok i Skulefilmfestivalen i Fjell.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.02.2017
  Her er rapporten for veke 5. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Besøkte Straume etter å ha tildelt bustadpris

  03.02.2017
  I går var to representantar frå Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY) på besøk i Fjell for å verta kjent med utviklinga av Sotra Kystby og korleis Sartor Storenter vert utvikla frå kjøpesenter til bysentrum. Den 7. november vart prosjektet «Straume sentrum» kåra som vinnar av Bolig- og byplanprisen (BOBY-prisen 2016).
  Les meir
 • Vonar styresmaktene prioriterer Sotrasambandet

  02.02.2017
  Saka om utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet vert behandla i formannskapet den 8. februar. Rådmannen skriv i saksutgreiinga at han vonar dei sentrale styresmaktene (Vegdirektoratet og Samferdsledepartementet) prioriterer arbeidet med stortingsproposisjonen slik at Stortinget kan gjera vedtak før sommaren 2017. Dersom ikkje kan sambandet verta forseinka med minst eitt år.
  Les meir
 • Plan for 178 bustadeiningar på Ågotnes

  01.02.2017
  Rådmannen går inn for at detaljreguleringsplan for Valderhaugane på Ågotnes skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Komité for plan og utvikling (KPU) skal ta stilling til dette på møtet den 7. februar.
  Les meir
 • Trafikken over Sotrabrua aukar

  01.02.2017
  For første gong har gjennomsnittleg månadsdøgntrafikk over Sotrabrua passert 30 tusen køyretøy (pr. døger). I juni 2016 var den gjennomsnittlege trafikkmengda 30 309 køyretøy. Ein del av forklaringa på dei høge trafikktala i juni kan forklarast med at heile 38 577 bilar køyrte over brua den 16. juni då Sartor Storsenter hadde nyopning. Også utan den eine dagen med ekstra stor trafikk, ville månadsdøgnstrafikken passert 30 tusen i juni.
  Les meir
 • Vurderer fri skuleskyss på tre vegstrekningar

  01.02.2017
  Komité for drift og forvaltning skal på møtet den 7. februar ta stilling til om ungdomsskuleelevar som bur på Ekrhovda skal få fri skuleskyss fram til Fjell ungdomsskule. Komitéen skal også ta stilling til om elevar som bur sør for Bjorøy skule i retning Tyssøyna skal få fri skuleskyss. FAU ved Landro skule har bedt om ny vurdering av skulevegen frå Vindenes til Landro skule via Landrodalen.
  Les meir
 • Engasjert kurs om kulturforståing

  01.02.2017
  Den 26. og 27. januar var vi samla ca. 50 deltakarar frå ulike avdelingar (rettleiarteam barnehage og skule, helsesøstre, Kraftsenteret, lærarar frå innføringsklassane, m.fl.), på kurs med Nuray Gullestad og Chiku Ali.
  Les meir
 • Knappskog skule på Internasjonal utdanningsmesse i London

  30.01.2017
  Knappskog skule fekk vist fram prosjektet «Digg Læring» på den norske paviljongen på utdanningsmessa Bett i London fredag 27. januar.
  Les meir
 • Bompengesaka klar for behandling

  28.01.2017
  Statens vegvesen føreslår ein takst på om lag 39 kroner inklusive rabatt for køyretøy i taksgruppe 1 for Sotrasambandet. Ein av grunnane til at prisen vert lågare enn dei 45 kronene som det var lagt opp til tidlegare, er at nedbetalingstida er auka frå 15 til 20 år. Dette går fram av brevet Statens vegvesen denne veka har sendt til fem kommunar og fylkeskommunen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  27.01.2017
  Her er rapporten for veke 4. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Vi vil låna og læra

  27.01.2017
  I dag fekk Fjell nok eit besøk frå Danmark der helse- og omsorg stod på dagsorden. Denne gongen var det 10 administrative leiarar frå Region Hovedstaden (Stor-København) som etter eit besøk på Haukeland universitetssjukehus tok turen til Fjell for å verta kjent med utviklinga av helse- og omsorgstilbodet i kommunen og resten av regionen.
  Les meir
 • Godkjende plan for Geitvika friluftsområde

  26.01.2017
  Kommunestyret godkjende i dag detaljreguleringsplanen for Geitvika friluftsområde. Formålet med planen er å opparbeida eit friluftsområde med badevik for allmenta. I tillegg er det i planen lagt inn eit kontorbygg som også vil fungera som eit servicebygg for badevika med toalett og parkering.
  Les meir
 • Ønskjer kultur for heiltidsstillingar

  26.01.2017
  I forkant av behandlinga av dei politiske sakene, var kommunestyremøtet torsdag denne veka samla til seminar der det mellom anna vart snakka om korleis det skal arbeidast for ein heiltidskultur i omsorg.
  Les meir
 • Kommunikasjon i kvardagen

  25.01.2017
  Den 12. januar vart det gjennomført kurs i regi ASK-nettverket i Fjell kommune i kultursalen i Fjell rådhus. (ASK: Alternative og/eller supplerande kommunikasjonsformer).
  Les meir
 • Kurs - Livsstilskurs

  24.01.2017
  Meld deg på livsstilskurs. Oppstart 23. mars 2017.
  Les meir
 • Kurs - Livet i bevegelse

  24.01.2017
  Meld deg på kurset Livet i bevegelse. Oppstart 27. mars 2017.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  20.01.2017
  Her er rapporten for veke 3. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seminar og kommunestyremøte

  20.01.2017
  I forkant av behandlinga av saker i kommunestyret den 26. januar, vert det seminar for kommunestyret om grunnbemanning, rekruttering, sjukefråvær og vikarpool.
  Les meir
 • Tilrår for plan for Geitvika friluftsområde

  19.01.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) går inn for at detaljreguleringsplanen for Geitvika friluftsområde vert godkjend. Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret.
  Les meir
 • Føreslår ny vidaregåande skule på Bildøyna

  18.01.2017
  Liegruppen meiner at den nye vidaregåande skulen på Sotra bør plasserast like nord for det planlagte krysset på Bildøyna. Jan Arthur Nilssen og Roy-Eddy Lie frå Liegruppen var på plass i formannskapet på onsdag og presenterte sine tankar om «Kunnskapskvartalet» som ein del av det framtidige Bildetangen (fase 2) for Sotra Kystby.
  Les meir
 • Tilrår utvida mandat for tilsetjing av prosjektleiar

  18.01.2017
  Formannskapet går inn for at førebuande fellesnemnd får utvida mandatet til å tilsetja prosjektleiar for kommunesamanslåinga.
  Les meir
 • Lærlingar på Utdanningsmesse

  18.01.2017
  Fjell kommune representerte lærlingordninga på utdanningsmessa i Sotra Arena i går kveld.
  Les meir
 • Markerte nye lokale for Straume arbeidssenter

  17.01.2017
  Sentrale politikarar, byråkratar og komité for drift og forvaltning fekk i dag vera med på markeringa for dei nye lokala for Straume arbeidssenter på Søre Straume. Dei nye lokala har vore i bruk ei tid etter utflyttinga frå dei gamle lokala ved Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Positiv til samarbeid om barnevern

  17.01.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) ønskjer at Fjell kommune inngår samarbeid med Sund kommune om barneverntenesta. Komité for drift og forvaltning innstiller overfor kommunestyret at kommunen godkjenner ein avtale om vertskommunesamarbeid (kommunelova § 28-1e) mellom Sund og Fjell kommunar.
  Les meir
 • Presenterte Sykkel-VM for næringslivet

  17.01.2017
  Peer Gynt-salen i Grieghallen var nesten fullsett i dag då representantar frå næringslivet mellom anna fekk møta Thor Hushovd, sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og TV2-reportar Johan Kaggestad. Administrerande direktør i eventbyrået Possibility AS, Harold Sletten, presenterte ei rekkje «billettpakkar» for den store sykkelfesten i september.
  Les meir
 • Her er maskoten for Sykkel-VM

  16.01.2017
  Sykkel-VM har inngått eit samarbeid med Vennebyen om at «Apa» i Vennebyen vert den offisielle maskoten for sykkelmeisterskapen.
  Les meir
 • Følgjer opp brann på gamle Syltøy skule

  16.01.2017
  Fjell kommune tek sikte på å få gymnastikkbygget ved gamle Syltøy skule tilbake i god stand etter brannen i går.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  13.01.2017
  Her er rapporten for veke 2. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Ønskjer utvida mandat for tilsetjing av prosjektleiar

  12.01.2017
  I ei felles sak i dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden, vert det innstilt på at førebuande fellesnemnd (for kommunesamanslåing) får utvida mandatet til å tilsetja prosjektleiar. Konkret vert det føreslått at førebuande fellesnemnd (FF) får ansvar for prosessen fram mot tilsetjing og myndigheit til å gjennomføra sjølve tilsetjinga.
  Les meir
 • Sluttbehandling for plan for Geitvika friluftsområde

  12.01.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 17. januar ta stilling til detaljreguleringsplanen for Geitvika friluftsområde. Rådmannen går inn for å godkjenna planen. Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret.
  Les meir
 • Lokalt engasjement for Sykkel-VM

  11.01.2017
  Onsdag kveld var representantar frå åtte lag og organisasjonar i Fjell samla på Knappskog skule for å planleggja arrangement for fansonene på Ågotnes og Kolltveit i samband med Sykkel-VM. Det mangla ikkje på engasjement og gode idéar som kan realiserast dei to store sykkeldagane vestom brua den 23. og 24. september.
  Les meir
 • Ekstremvarsel om høg vasstand på torsdag

  11.01.2017
  Meteorologisk institutt melder om ekstremt høg vasstand på Vestlandet sør for Stadt torsdag føremiddag.
  Les meir
 • - Godt møte på Stortinget

  10.01.2017
  - Eg opplevde dette som eit nyttig møte. Det seier ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, etter at ho saman med kollegaer frå nabokommunane i dag møtte stortingsrepresentantane frå Hordaland («Hordalandsbenken»).
  Les meir
 • Ønskjer samarbeid om barnevern

  10.01.2017
  Rådmannen går inn for at Fjell kommune inngår samarbeid med Sund kommune om barneverntenesta. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal den 17. januar ta stilling til eit framlegg om å godkjenna ein avtale om vertskommunesamarbeid (kommunelova § 28-1e) mellom Sund og Fjell kommunar.
  Les meir
 • Lukt og dårleg smak på vatnet på Vindenes

  10.01.2017
  FjellVAR melde tidlegare i veka om lukt og dårleg smak på vatnet for abonnentane på Breivikskårane på Vindenes. Difor vart det laga til ein tappekran i området for tapping av drikkevatn fram til vatnet er «friskmeldt».  Prøvar av vatnet viser at det er vatnet kan drikkast.
  Les meir
 • Pårørandekurs vinteren 2017

  10.01.2017
  Det vert invitert til kurs for pårørande til personar med demens i perioden 25. januar til 15. februar 2017.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  06.01.2017
  Her er rapporten for veke 1. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seminar: Forskinga må visa om tiltaka virkar

  05.01.2017
  Vel 70 medarbeidarar var samla til seminar i kultursalen i dag der temaet var tiltak mot barnefattigdom. - Det er viktig at forskinga viser om tiltaka virkar, sa psykolog og forskar Tormod Bøe frå UNI Research Helse.
  Les meir
 • Sykkel-VM-lansering for næringslivet

  04.01.2017
  Tysdag den 17. januar får næringslivet presentert korleis det kan ta del i den store folkefesten når Sykkel-VM går av stabelen i tida 16. – 24. september.
  Les meir
 • Avviser alle klagene på plan for Sotrasambandet

  04.01.2017
  Fylkesmannen i Hordaland har stadfesta vedtak i Fjell kommunestyre den 26. mai i år der områdereguleringsplan for Rv Sotrasambandet, Kolltveit - Bergen grense, vart godkjend. Departementet har delegert myndigheita som klageinstans til Fylkesmannen, og vedtaket til Fylkesmannen er endeleg og kan ikkje klagast på.
  Les meir
 • Gratis HPV-vaksine

  03.01.2017
  Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996. Frå 09.01-19.01.17 kan du møta direkte på legevakta måndag-torsdag for vaksinering mellom klokka 09.00 og 21.00. Du treng ikkje å bestilla time på førehand.
  Les meir
 • Dette skjedde i 2016

  02.01.2017
  Også 2016 var eit år rikt på hendingar i Fjell. Nedanfor kan du lesa om litt av det som skjedde i kommunen vår og regionen i fjor.
  Les meir
 • Kultur- og idrettsgalla 2017

  02.01.2017
  Dersom du kjenner nokon som burde fått omtale og heider, gje oss ei tilbakemelding på dette. Det gjelder både for kultur, musikk, litteratur og idrettsområdet.
  Les meir
 • Vi inviterer til festfyrverkeri

  29.12.2016
  Stort festfyrverkeri i hjarta av Sotra Kystby på Sotraplassen Nyttårsaftan, laurdag 31. desember kl 24.00.
  Les meir
 • Ordføraren og prosten skapte julestemning

  27.12.2016
  I Fjell er det tradisjon at ordføraren og prosten besøkjer dei tre omsorgsinstitusjonane Kvednatunet, Fjell sjukeheim og Straume bu- og servicesenter på julaftan.
  Les meir
 • Uvéret Urd: KKL er avslutta

  26.12.2016
  Som følgje av uvéret URD, var den kommunale kriseleiinga samla på Fjell rådhus 2. juledag frå klokka 10. På bakgrunn av redusert vindstyrke ut på kvelden, vart KKL avslutta klokka 21.45. Klokka 23 hadde alle i Fjell fått straumen tilbake
  Les meir
 • Vèr obs på mykje uvér i julehelga!

  23.12.2016
  Det er meldt om eit lågtrykk sørvest for Island som utviklar seg til eit stormsenter. Måndag kveld er det venta storm og kraftige vindkast i heile Sør-Noreg.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  23.12.2016
  Her er rapporten for veke 51. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Arbeidsprogram for kulturminne

  23.12.2016
  Den 6. desember godkjende komité for drift og forvaltning (KDF) framlegg til arbeidsprogram for plan for kulturminne 2016-2020.
  Les meir
 • Deler ut matkassar og presangar

  22.12.2016
  I dag reiste tilsette i for barneverntenesta i Fjell ut til 24 familiar i Fjell med matkassar, julegåver og toalettvesker. Tremorkirken har dei siste dagane kjøpt inn varer og gåver som barneverntenesta fordeler rundt til familiar som har behov for ekstra mat og gåver no like før jul.
  Les meir
 • Tranegalla i Sotra Arena

  21.12.2016
  Nok ein gong kunne elevane på Tranevågen ungdomsskule avslutta semesteret med «heilmaks» underhaldning i Sotra Arena. Ja, denne gongen kan ein godt bruka uttrykket «heilmaks» når tonane og «rammeverket» stadig minna oss om gode gamle Olsenbanden.
  Les meir
 • Språkkafè - Bli frivillig?

  21.12.2016
  Bli med og snakk norsk med oss kvar onsdag frå kl. 13.00 - 15.00 på Fjell folkeboksamling. Vi serverer vaflar, kjeks, kaffi og te. Neste språkkafè er den 4. januar 2017.
  Les meir
 • Sotrabrua er opna for trafikk

  21.12.2016
  Klokka 10.45 vart Sotrabrua opna for trafikk etter å ha vore stengt i to timar.
  Les meir
 • Kjendisjulenissen kom til Liljevatnet

  19.12.2016
  Kulturskulerektor Bjørn Andersen har neppe gjeve klem til 116 elevar i løpet av 10 minutt nokon gong før. I dag fekk han oppleva dette då han opererte som kjendisjulenisse på den siste adventsamlinga på Liljevatnet skule.
  Les meir
 • Fagkonferanse - Saman mot mobbing

  19.12.2016
  TRYGG I FJELL inviterer alle som ønskjer å bli inspirert og oppdatert på korleis møte mobbing og krenkande åtferd.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  16.12.2016
  Her er rapporten for veke 50. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Klart for Ung-prosjekt Tranevågen

  16.12.2016
  Tysdag den 20 desember klokka 19 vert stolane i Sotra Arena fylte opp med eit forventingsfullt publikum. Elevane på Tranevågen ungdomsskule er klar for å presentera «Tranegalla-heilmaks underhaldning».
  Les meir
 • Draumebesøk på barneavdelinga på Haukeland

  16.12.2016
  Frida Landro, som går på niande trinn på Tranevågen ungdomsskule, fekk denne veka oppfylt draumen sin. Draumen vart ein realitet då ho saman med tre vaksne MOT-folk fekk gje noko til dei ho er så glad i og som ho har ein inderleg ønske om skal verta friske. Då fekk ho gje «eit tonn med kjærleik».
  Les meir
 • Store investeringar i 2017

  15.12.2016
  Det skal investerast for 340 millionar kroner i Fjell neste år. Det er klart etter at kommunestyret torsdag ettermiddag vedtok budsjettet for 2017. Driftsbudsjettet har ei ramme på om lag 1,7 milliardar kroner med eit mindreforbruk (overskot) på 1,4 millionar kroner.
  Les meir
 • Idédugnad om Sykkel-VM

  15.12.2016
  Det handla om å få fram dei gode idéane då elevråda i skulane i Fjell i dag var samla i Sotra Arena til «brainstorming» for å snakka om det lokale engasjementet knytt til Sykkel-VM. Etter at elevrepresentane hadde fått informasjon om Sykkel-VM, var det klart for gruppearbeid og dei gode idéane for eit ekte lokalt sykkel-engasjement.
  Les meir
 • Ny hovudbank

  15.12.2016
  Fjell har fått nytt bankkontonummer.
  Les meir
 • Kåra vinnarar i skrivekonkurranse

  14.12.2016
  I føremiddag vart dei tre vinnarane av skrivekonkurransen «Å vera ung på Sotra» kåra. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy kalla fram Hans Vilhelm Viksøy (1. plass), Anna Knutsen (2. plass) og Jakob Lie Frantzen (3. plass) framfor dei 40 elevane som var på plass i kultursalen i rådhuset i dag. Elevane på dei tre ungdomsskulane i Fjell deltok i konkurransen.
  Les meir
 • Nye lokale for barnevernet

  14.12.2016
  Barneverntenesta i Fjell har i går og i dag flytta inn i nye lokale på Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Samhandlingsseminar for Kraftsenteret

  13.12.2016
  Vidareutvikling av Kraftsenteret og samhandlinga med tenester i Fjell som arbeider med inkludering av flyktningar.
  Les meir
 • Festframsyning for frivillige: Dagen då alle fekk reisa til sjøs for ein time

  09.12.2016
  Torsdag 8. desember kl. 12 var det duka for fest i Sal 1 på Sotra Kino. Over 100 personar hadde funnet vegen til festen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  09.12.2016
  Her er rapporten for veke 49.
  Les meir
 • Barneverntenesta i Fjell i nye lokale

  09.12.2016
  Frå 15. desember vert vi å treffa på Sartor Storsenter i 5. etg, inngang frå Gågata vis a vis Egon eller ta heis v/frisør Mon Ami.
  Les meir
 • Sluttbehandlar budsjettet

  09.12.2016
  Torsdag den 15. desember gjer kommunestyret endeleg vedtak om årsbudsjett 2017, kommuneplanen sin handlingsdel 2017-2020 og økonomiplan 2017-2020.
  Les meir
 • Ønskjer samarbeid om digitalisering

  08.12.2016
  - Bergen kommune ønskjer samarbeid med nabokommunane om digitalisering av offentleg sektor. Dette kan gjerast inn mot KS der vi gjer det klart at dette vil vi utvikla saman, sa kommunaldirektør Robert Rastad då førebuande fellesnemnd var samla til sitt andre møte i Sund kommunehus i ettermiddag.
  Les meir
 • Utstyrsleverandør til sjømatnæringa til bergensregionen?

  08.12.2016
  Den svenske delen av eit stort internasjonalt selskap vurderer å etablera den norske avdelinga i selskapet i bergensregionen. Dette skriv Invester i Bergen på nettsida si.
  Les meir
 • Plan for Mabbursvegen klar for sluttbehandling

  07.12.2016
  Komité for plan og utvikling (KPU) går inn for at kommunestyret godkjenner detaljreguleringsplan for Mabbursvegen, Anglavika. Planen legg til rette for å byggja fem nye bustader med totalt seks brukseiningar. KPU hadde sitt siste møte dette året i går ettermiddag.
  Les meir
 • Tilrår 340 millionar i investeringar neste år

  06.12.2016
  Komité for drift og forvaltning (KDF) gav i ettermiddag innstilling til budsjett for 2017. Dersom kommunestyret vedtek dette den 15. desember, skal det investerast for 340 millionar kroner neste år.
  Les meir
 • Plansmia Ågotnes: Fornya interesse for kystkulturen

  06.12.2016
  - Det er ei ny interesse for det tradisjonelle og kulturarven. Dette var noko av bodskapen frå professor på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), Dag Jørund Lønning, på det andre møtet for plansmia Ågotnes i dag.
  Les meir
 • Ærleg og sjølvkritisk om Ida-saka

  05.12.2016
  150 barnevernsmedarbeidarar i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og administrativ leiing var samla til felles kompetanseseminar på Flesland torsdag og fredag i sist veke. Dette var det andre fellesseminaret dei fire kommunane arrangerer saman. Kommunane har fått styrkingsmidlar frå Fylkesmannen til felles kompetanseheving på dette feltet.
  Les meir
 • Gjev innstilling på 2017-budsjettet

  02.12.2016
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 6. desember gje innstilling på budsjettet for 2017. I forkant av komitémøtebehandlinga skal administrasjonsutvalet behandla budsjettet. I administrasjonsutvalet sit også fire representantar frå dei hovudtillitsvalde.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  02.12.2016
  Ny vekerapport er klar. Rapporten oppsummerer veka som er gått.
  Les meir
 • Knappskog samla inn pengar til stifting

  02.12.2016
  Knappskog skule gir Kr. 6755,- til Richard Kiwanuka si stifting «Bring Children From Street». Midlane som vart samla inn av skulen på internasjonal dag går til bring children stiftelsen.
  Les meir
 • Klede til glede på Bildøy barnehage

  01.12.2016
  For kort tid sidan (veke 44) gjennomførte foreldra til barna på Bildøy barnehage ei «gjenbruksveke» for bytting av klede. Den veka vart det samla inn klede som låg til disposisjon for alle som kunne tenkja seg til denne forma for gjenbruk.
  Les meir
 • Klart for møte nr. to i førebuande fellesnemnd

  01.12.2016
  Torsdag den 8. desember er det klart for det andre møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma. Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. Det andre møtet i nemnda vert halde i Sund rådhus.
  Les meir