Facebook ikon Twitter logo Print side

Aktuelt

 • Stinn brakke på Brattholmen skule

  14.11.2019
  Sju-åtte hundre personar vandra rundt i skuleanlegget på Brattholmen då skulen torsdag kveld inviterte foreldre, elevar og andre interesserte til presentasjon av elevarbeidet i Annleisveka.
  Les meir
 • Inviterer til stor folkefest

  14.11.2019
  Den første veka vert innbyggjarane i dei tre kommunane i vest og alle andre interesserte inviterte til stor fest for å markera overgangen til Nye Øygarden kommune. – Vi ønskjer å skapa begeistring ved starten av den nye kommunen. Møt gjerne opp i Øygardsgenseren, seier leiar i styringsgruppa for programmet for opningsveka, Marianne Sandahl Bjorøy.
  Les meir
 • Tankar om framtida denne veka

  13.11.2019
  Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.
  Les meir
 • Knivskarp plantekappleik

  12.11.2019
  Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta.
  Les meir
 • Stabil driftsøkonomi for Fjell

  11.11.2019
  Samla sett er prognosen for årsresultatet for Fjell kommune no minus 25 millionar kroner. Det går fram av rapporten frå rådmannen pr. 31. oktober. Dermed kan det sjå ut til at årsresultatet vert i samsvar med budsjettet for 2019 der det var budsjettert med eit underskot på 25 millionar kroner.
  Les meir
 • Forslag til kandidatar til kulturpris, frivilligpris og folkehelsepris for 2019

  11.11.2019
  Fjell kommune skal for siste gong dela ut prisar til einskildpersonar eller lag som har gjort ein særleg innsats innan kultur, idrett, frivillig arbeid og folkehelse i kommunen.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  08.11.2019
  I vekerapporten for veke 45 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tilrår å godkjenna språkbruksplan

  06.11.2019
  Utval for tenester og levekår (UTL) rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. I dag var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.
  Les meir
 • Tankar om framtida denne veka

  06.11.2019
  Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.
  Les meir
 • Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp

  05.11.2019
  Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet i dag gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Dette var det første formannskapsmøtet i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  08.08.2019
  Onsdag 6. november kl. 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg. ved Arkaden, Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Kurs for erfarne bilsjåførar

  03.11.2019
  Det var nok mange erfarne sjåførar som fekk gode køyretips då Aktiv+ inviterte til kurs for Bilførar 65+ i Sotra Arena i sist veke. Repetisjon er visdommens mor heiter det, men ifølgje Egil Haaland var det også mykje nytt å læra på det første av seks fullteikna kurs.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  01.11.2019
  I vekerapporten for veke 44 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Formannskap og tre utvalsmøte i neste veke

  01.11.2019
  Formannskapet i Nye Øygarden kommune har sitt første møte den 5. november. Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november. I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.
  Les meir
 • Kraftig auke i tilfelle av kikhoste i regionen vår

  01.11.2019
  Denne hausten er det, særleg frå september av, registrert ein kraftig auke i tilfelle av kikhoste i befolkninga i regionen vår. Smittevernlege Jens Eikås, ønskjer at så mange som mogleg vaksinerer seg.
  Les meir
 • Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester

  31.10.2019
  Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe.
  Les meir
 • Tankar om framtida denne veka

  30.10.2019
  Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.
  Les meir
 • Her er gode råd om eigenberedskap

  29.10.2019
  Denne veka inviterer Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) til Eigenberedskapsveka 2019. Både som kommune og som enkeltborgar kan vi førebu oss på krevjande situasjonar.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  24.10.2019
  I vekerapporten for veke 43 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kurs: Livsstilskurs - for gode vanar

  28.02.2019
  Friskliv- og meistringssenteret inviterer til Livsstilskurs 2020.
  Les meir
 • Kurs: Livet i bevegelse

  27.02.2019
  Friskliv- og meistringssenteret inviterer til Livet i bevegelse kurs hausten 2019.
  Les meir
 • Høyring om lokalisering av administrasjon og tenester

  24.10.2019
  Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune presenterer no høyringsnotat om lokalisering av administrasjon og tenester.
  Les meir
 • Knappskog skule markerte internasjonal dag

  24.10.2019
  På FN-dagen i dag markerte skulen internasjonal dag saman med elevar og gjestar. På Knappskog skule har vi barn og tilsette frå 21 ulike nasjonar, og skulen har som mål å fremje toleranse og kulturelt mangfald.
  Les meir
 • Tom Georg Indrevik vald som ordførar i Øygarden

  24.10.2019
  I dag vart Tom Georg Indrevik (H) vald som ordførar i den nye kommunen. Varaordførar vert Torill Selsvold Nyborg (KrF). - Eg vil gjera mitt beste for at dykk, alle tilsette og alle andre innbyggjarar i vår nye kommune skal sjå på meg som sin ordførar, sa Indrevik til kommunestyret etter at han var vald.
  Les meir
 • Fjell kulturskule presenterer: Haustkonsertar 2019

  24.10.2019
  Velkomen til ulike konsertar og kunstutstilling torsdag 24., måndag 28., tysdag 29. og onsdag 30. oktober.
  Les meir
 • Opplever vald og truslar som «normalt»

  23.10.2019
  - Mange oppfattar vald og truslar på arbeidsplassen som ein del av kvardagen. Det sa seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Evy Dale, då ho saman med kollegaer heldt rettleiingsmøte for om lag 60 medarbeidarar i Sund, Fjell, Øygarden og Askøy.
  Les meir
 • No startar serien Tankar om framtida

  23.10.2019
  Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest.
  Les meir
 • Vi kan hjelpa deg!

  21.10.2019
  Dersom du har behov for småoppdrag i heimen, kan SOpp+ vera noko for deg. - Det første oppdraget mitt var å høgtrykkspyla trappa utanfor huset til ei eldre dame, seier ein av initiativtakarane til SOpp+, Sigurd Hope.
  Les meir
 • Kokevarsel er oppheva

  21.10.2019
  FjellVAR melder klokka 15 i dag (tysdag) at kokevarselet som gjekk ut i går er oppheva.
  Les meir
 • Krevjande jobb fram mot nyttår

  21.10.2019
  Prosjektrådmann Rune Lid orienterte fellesnemnda i dag om kva som må prioriterast fram mot at den nye kommunen er eit faktum frå nyttår. Prioriterte oppgåver er mellom anna budsjett, lokalisering, delegasjonsreglement (administrativt og politisk) og nye IKT-system. - Arbeidet er i rute, sa Lid.
  Les meir
 • Mange viste gjevarglede

  21.10.2019
  Så langt er det samla inn om lag 900 tusen kroner frå Fjell til TV-aksjonen. Dette tilsvarar om lag 34 kroner pr. innbyggjar. Landsgjennomsnittet er om lag 41 kroner pr. innbyggjar og totalt 221 millionar kroner.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  18.10.2019
  I vekerapporten for veke 42 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Opna ny park sentralt på Straume

  18.10.2019
  I nydeleg haustver kunne ordførar Marianne Sandahl Bjorøy i dag klippa snora for å markera offisiell opning av Sartorlunden på Straume. - I denne parken kan du plukka deg eit eple utan at nokon trur du er på slang, sa ordføraren.
  Les meir
 • Tilbod om influensavaksine

  18.10.2019
  Dei som er i risikogruppene, har no tilbod om influensavaksinering hos fastlege eller hos Helsetenjenester Vest - Reisevaksiner.
  Les meir
 • Ber den nye kommunen om å prioritera trafikksikring langs Idrettsvegen

  17.10.2019
  Fjell kommunestyre ønskjer så raskt som mogeleg å få byggja ein kulvert ved Sotra Arena og ber difor om at denne investeringa vert vurdert i samband med budsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 eller ubrukte midlar i Fjell kommune. På kommunestyremøtet i dag røysta mindretalet på ti medlemer på forslaget frå Sotralista om å gjennomføra prosjektet og fullfinansiera det med midlar frå ubundne investeringsfond.
  Les meir
 • Konstituerande kommunestyremøte for Øygarden kommune

  17.10.2019
  Den 24. oktober skal det konstituerande kommunestyret i (Nye) Øygarden velja formannskap, ordførar, varaordførar og fleire utval for perioden 2019 til 2023.
  Les meir
 • Søkjarlistene til einingsleiar byggjesak, einingsleiar PPT og leiar stabsavdeling service

  16.10.2019
  Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og leiar stabsavdeling service.
  Les meir
 • Havarert flytedokk på Ågotnes skal ikkje hevast

  16.10.2019
  Fjell kommune har avgjort at skroget av flytedokka som den 26. november 2018 havarerte i industrihamna ved Coast Center Base AS (CCB AS), ikkje skal hevast. Skroget ligg på skrånande botn på 20 til 60 meters djupn.
  Les meir
 • Siste møte for Fjell eldreråd

  16.10.2019
  På tysdag denne veka vart det markert at Fjell eldreråd hadde sitt siste møte før den nye kommunen er eit faktum frå 1. januar. Heretter handlar det om eldreråd for Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Markerte jubileum år med kvalitetskonsert

  15.10.2019
  Med Gabriel Fliflet og Bjørn Tomren på scena fekk dei 130 personane som hadde funne vegen til Sotra Arena i dag ei feststund. Dei to karane gav femårsubilantane i Aktiv + ein konsert med humor, alvor, ettertanke og ei stemmebruk av sjeldan høg kvalitet.
  Les meir
 • Lokalisering: Kva skjer fram mot 31. oktober?

  15.10.2019
  Saka om lokalisering av administrasjon og tenester er no behandla i partssamansett utval og fellesnemnda. På grunnlag av dette og det administrative førebuingsarbeidet, skal prosjektrådmannen innan 31. oktober ta endeleg stilling til lokalisering.
  Les meir
 • Statsministeren møtte engasjerte elevar på Brattholmen

  14.10.2019
  Alle ville ha ein bit av statsminister Erna Solberg då ho besøkte klasse 3b på Brattholmen skule i dag . Ho tok seg tid til å dela klemmar til fleire av elevane. - Eg maste mykje i timane som elev, måtte statsministeren vedgå.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  11.10.2019
  I vekerapporten for veke 41 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Vi har behov for 350 bøsseber til TV-aksjonenarar

  11.10.2019
  TV-aksjonen den 20. oktober går til arbeidet CARE gjer for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Det er behov for mange bøsseberarar, ikkje minst i Straume-området.
  Les meir
 • Vi kan gje rettleiing til å få barnet «tørr»

  11.10.2019
  Skulehelsetjenesta i Fjell kommune har mange gode tenester for barn og foreldre. Ei av disse tenestene er Tisseskulen.
  Les meir
 • Realistisk å oppnå balanse i økonomien i 2019

  10.10.2019
  - Det må vera eit realistisk mål at Fjell kan gjera opp rekneskapen for 2019 i god balanse mellom utgifter og inntekter. Det skriv rådmann Steinar Nesse i økonomirapporten pr. 30. september. Kommunesturet behandlar rapportar for august og september som orienteringssak den 17. oktober.
  Les meir
 • Inviterer til stort korslag den 4. januar

  10.10.2019
  I samband med overgangen til ny kommune, vert innbyggjarane inviterte til fleire arrangement den første veka i januar. På den store folkefesten laurdag 4. januar vert det mellom anna KORSLAG.
  Les meir
 • Minneord om Monica Melkevik

  10.10.2019
  Det var med stor sorg vi 21. september tok imot meldinga om at vår høgt verdsette kollega Monica, var gått bort.
  Les meir
 • Slutta seg til prinsipp for lokalisering og valde KLP som pensjonsleverandør

  09.10.2019
  Fellesnemnda slutta seg i dag samrøystes til prinsippa for lokalisering av administrasjon og tenester. I vedtaket vert det mellom anna slått fast at det skal etablerast innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume. Fellesnemnda vedtok også at Kommunal Landspensjonskasse (KLP vert leverandør av pensjonstenester.
  Les meir
 • Rekordoppslutnad på Teikn til tale-kurs

  08.10.2019
  Den 25. september vart det arrangert Teikn til tale-kurs i kultursalen i Fjell rådhus. Med 220 deltakarar var det rekordoppslutnad.
  Les meir
 • Lokalisering må vera forankra i intensjonsavtalen

  07.10.2019
  I dag drøfta partssamansett utval (PSU) saka som omhandlar lokalisering av administrasjon og tenester. PSU slutta seg samla til framlegget frå prosjektrådmannen. Dei tillitsvalde la ved innspel til saka. Dette følgjer saka fram til behandlinga i fellesnemnda på onsdag.
  Les meir
 • Føreslår 320 millionar kroner til Sotrasambandet

  07.10.2019
  Regjeringa føreslår i framlegget til statsbudsjett for 2020 å setja av 320 millionar kroner utanom OPS-kontrakten (OPS: Offentleg Privat Samarbeid). Ifølgje regjeringa startar arbeidet opp i 2020-2021. I framlegget frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet går det fram at den nye kommunen får 2,14 milliardar kroner i frie inntekter i 2020.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  04.10.2019
  I vekerapporten for veke 40 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Vi ønskjer å dela erfaringar

  04.10.2019
  I dag var ein delegasjon på 37 ordførarar, kommunaldirektørar (rådmenn) og andre i toppadministrasjonen i Region Uppsala på besøk i Fjell. - Det er viktig å dela erfaringar, seier ordførar i Östhammar kommune, Jakob Spangenberg.
  Les meir
 • ULIKE OG UNIKE på Landro skule

  03.10.2019
  Sist veke gjennomførte Landro skule temaveka «Ulike og unike». Vi hadde livsmeistring og psykisk helse på timeplanen.
  Les meir
 • Tek stilling til prinsipp for lokalisering

  02.10.2019
  Partssamansett utval (PSU) og fellesnemnda skal i neste veke behandla saka om lokalisering av administrasjon og tenester i den nye kommunen. Det vert mellom anna føreslått å etablera innbyggjartorg på Rong, Skogsskiftet og Straume.
  Les meir
 • Første samling for einingsleiarane i Oppvekst

  02.10.2019
  På onsdag var einingsleiarane i Oppvekst i Nye Øygarden kommune samla for første gong. Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane opplevde dette som ei god samling.
  Les meir
 • Fekk gode råd frå brannvesenet

  01.10.2019
  Sjølv om talet på omkomne i brannar har gått ned dei 10 siste åra, prioriterer brannvesenet det førebyggjande brannvernet høgt. I dag, på den internasjonale eldredagen, fekk eit 30-tals frammøtte på ei samling i Sotra Arena gode råd om korleis dei kan unngå brann og branntilløp.
  Les meir
 • Vigsling av Landro kyrkjegard

  30.09.2019
  Den nye delen av Landro kyrkjegard vart vigsla søndag 29. september.
  Les meir
 • Startar Ni til ti-timen i oktober

  30.09.2019
  Frå første veka i oktober skal tre av kommunalsjefane i Nye Øygarden kommune vera på plass til faste tider på rådhusa i dei tre kommunane for å koma i tett og god dialog med leiarar og andre tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. Tilsette i dei tre kommunane vert dermed oppmoda om å ta kontakt med leiinga i den nye kommunen.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  27.09.2019
  I vekerapporten for veke 39 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • – Eg ønskjer ein mobbefri skule

  26.09.2019
  Denne veka startar Elev i Nye Øygarden videoopptaka der elevar snakkar om kva tankar dei har om framtida i den nye kommunen. – Eg har lyst til å ha ein mobbefri skule i Nye Øygarden, seier Gabriel Sæle i 9c på Øygarden ungdomsskule.
  Les meir
 • Aktiv+ videopremiere - sjå kva du kan vera med på!

  26.09.2019
  Tysdag 24.09 var det filmpremiere på Aktiv+ med to flunkande nye videoar. Det var ikkje noko å sei på stemninga, og det vart faktisk tilløp til trampeklapp. Videoane vart samrøystes godkjend på staden i ope medlemsmøte.
  Les meir
 • Opna sansehagen på Straume- bu og servicesenter

  25.09.2019
  I dag var det fest med vafler, kaffi, snorklipping, tale og song på Straume- bu og servicesenter. Grøntavdelinga hjå Eigedomssjefen har sidan mai arbeidd med å rehabilitera hagen ved senteret.
  Les meir
 • To landskampar i Sotra Arena i november 2020

  24.09.2019
  Nok ein gong vert det landskampar i handball for kvinner i Sotra Arena. I november 2020 vert Intersport Cup 2020 (tidlegare Møbelringen Cup) arrangert i bergensområdet.
  Les meir
 • Avviklar Fact Team frå nyttår

  24.09.2019
  FACT Team, som gjev tenester til innbyggjarar i kommunen med alvorlege psykiske lidingar over lengre tid, vert avvikla frå og 31. desember 2019.
  Les meir
 • Lokalisering: Sjå kva som er neste steg!

  22.09.2019
  Arbeidet med å lokalisera administrasjon og tenester i den nye kommunen held fram. I steg to handlar det mellom anna om å arbeida fram forslag til tenester som skal leggjast til lokale servicesenter.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  20.09.2019
  I vekerapporten for veke 38 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Førstehjelpskurs for lærlingane

  19.09.2019
  18. september vart det arrangert kurs i brannvern og førstehjelp for 1. års lærlingane på brannstasjonen på Ågotnes.
  Les meir
 • Konkurranseinstinktet vakna på Pyttane

  19.09.2019
  Det var mange skjulte talent som kom for ein dag då eit 50-tals medarbeidarar var samla på Pyttane i ekte vestlandsver torsdag kveld. Det var kommunalsjef for organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, som hadde samla folka sine til fagleg påfyll, konkurranse, hygge og godt matfellesskap.
  Les meir
 • 28 nye lærlingar er i full sving

  17.09.2019
  På tysdag denne veka var det samling for dei nye lærlingane i Fjell. - Det spesielle med dykk er at de startar som lærling i Fjell og fullfører læretida i Øygarden, sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy til dei 28 nye lærlingane.
  Les meir
 • Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest

  16.09.2019
  Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Gründerparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  13.09.2019
  I vekerapporten for veke 37 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Ny fastlege i Fjell kommune

  13.09.2019
  Den 1. september tok Rubin Vashisht Bengtsson til som fastlege i Fjell. Ho er knytt til Medicus Helsesenter som held til i lokala til Lokalmedisinsk senter på Straume.
  Les meir
 • Fekk utdelt kompetansebevis

  13.09.2019
  I går fekk Amalie Oldeide overrekt kompetansebevis på Basecamp Repro. Det var ordførar Marianne Sandahl Bjorøy som delte ut beviset.
  Les meir
 • Følgjer opp ROS-analyse

  12.09.2019
  Leiinga i Nye Øygarden kommune følgjer opp ein ROS-analyse som er gjennomført i samband med etableringa av den nye kommunen.
  Les meir
 • Det er aldri for seint å leva ut draumen

  11.09.2019
  Arne Ulvolden (84), betre kjent som Bestefar i «Samuel og Bestefar» besøkte Temakafé for kreftramma og pårørande onsdag 4.september. Bestefar Arne fortalte om barnebarnet Samuel Massie si barndom og oppvekst som skuletapar, og endringane i livet då Samuel starta på folkehøgskule. Samuel lærte om livsmeistring og at det var viktig å leva heile livet.
  Les meir
 • Føreslår fast tilskot til Gründerparken Vest

  10.09.2019
  Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjeve eit fast årleg tilskot til Gründerparken Vest på 500 tusen kroner.
  Les meir
 • Desse er valde inn i kommunestyret

  10.09.2019
  Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende tysdag kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.
  Les meir
 • Høgre og Arbeidarpartiet er størst i Øygarden kommune

  09.09.2019
  Grovresultatet av valet for Øygarden kommune er klart.  Høgre og Arbeidarpartiet vert dei største partia. Høgre ser ut til å få 10 representantar i kommunestyret.
  Les meir
 • Førebels resultat etter førehandsrøystene

  09.09.2019
  Resultatet av førehandsrøystinga for Øygarden kommune vart offentlegjort klokka 21. Høgre og Arbeidarpartiet er størst etter at 28,8 prosent (førehandsrøystene) er talde opp.
  Les meir
 • Jamt sig til vallokala

  09.09.2019
  Stemninga var munter og god i røystelokalet i Hjelteryggen krins i 14-tida i dag då vi tok turen innom. Leiar i det lokale valstyret, Kirsten Syljeset, seier at det har vore jamt sig av veljarar.
  Les meir
 • Slik røystar du på valdagen

  08.09.2019
  På valdagen 9. september kan du røysta i den kommunen du er manntalsført. 
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  06.09.2019
  I vekerapporten for veke 36 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Dramatisk reise frå Eritrea til Noreg

  05.09.2019
  Han hadde tre val; han kunne kjempa, gje opp eller flykta. Slik uttrykte Semere (19) det då han som 15-åring i fleire år hadde opplevd krig, undertrykking og eit diktatorisk regime i Eritrea. Det var inga framtid i Eritrea for Semere.
  Les meir
 • Arbeidet med lokalisering er avhengig god informasjon og godt samarbeid

  04.09.2019
  Innan 30. oktober skal det avgjerast kvar administrasjon og tenester i Nye Øygarden kommune skal lokaliserast. Nokre tilsette vert meir berørte av dette enn andre. Både prosjektrådmann Rune Lid og hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet, Nina Zandstra, meiner at samarbeid og involvering frå dei tilsette er avgjerande for å lukkast med ein god prosess.
  Les meir
 • Elbil-ladestasjonar ved alle kommunale bygg

  03.09.2019
  I dag markerte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy at Fjell kommune no har elbilladestasjonar ved alle kommunaleigde bygg. - Dette bør vera til inspirasjon for andre kommunar, seier leiar for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.
  Les meir
 • Regionrådet Vest rundar av

  02.09.2019
  Den 2. september hadde Regionrådet Vest sitt siste møte. Ti år med regionalt samarbeid vart markert med kake på kommunehuset i Sund i dag.
  Les meir
 • Vidaregåande skuleelev frå Fjell har fått smittsam hjernehinnebetennelse

  02.09.2019
  Ein skuleelev på Hop videregående skole i Askøy kommune er innlagt på sjukehus med smittsam hjernehinnebetennelse. Eleven er busett i Fjell kommune. Det er så langt ikkje identifisert andre tilfelle av smittsam hjernehinnebetennelse i nokon av dei berørte kommunane.
  Les meir
 • Besøk frå Sør-Korea

  02.09.2019
  Ein delegasjon på 16 offentleg tilsette frå Sør-Korea var på besøk i Fjell kommune i dag. Gjestene var særleg opptekne av korleis kommunen utøvde service overfor innbyggjarane.
  Les meir
 • Bomkast sette ingen dempar på fiskefest i Kjereidet

  01.09.2019
  - La gå, ropte basen i Kjereidet sundag ettermiddag. Landnota gjekk i sjøen og karane frå Fjell Kystlag rodde det dei var gode for å få nota ut. Ingen pelagiske fiskesortar var å sjå då nota var dradd opp, men to berggylter er no meir enn ingenting.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  30.08.2019
  I vekerapporten for veke 35 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Reisecafèen til 60-tallet

  30.08.2019
  I dag har me reist tilbake til det gyldne 60-tal! Samtalane sat laust rundt borda, og me har tatt for oss hendingar for kvart år på sekstitalet! Med hjelp av bilete på borda, har me mimra godt.
  Les meir
 • I dag var det fest på Lyngheia bufellesskap

  30.08.2019
  Dei seks bebuarane på Lyngheia bufellesskap har allereie funne seg godt til rette i bufellesskapet som ligg solrikt til mellom Blombakkane bustader og Røde Kors-huset på Straume. Men i dag var det ekstra stas då ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, klipte snora for å erklæra bufellesskapet for offisielt opna.
  Les meir
 • 31. august er Verdas overdosedag

  29.08.2019
  Kvart år dør om lag 260 personar av overdose i Noreg. Laurdag 31. august er Verdas overdosedag. Hovudbodskapen denne dagen er å minnast dei døde og førebyggja nye dødsfall.
  Les meir
 • Reduserer gebyret for vatn og avlaup

  29.08.2019
  Kommunestyret vedtok på torsdag at abonnentane i Fjell får redusert gebyret for vatn og avlaup for fjerde termin. Kommunestyret vedtok å redusera sjølvkostfondet med 19 millionar kroner. Den praktiske konsekvensen av vedtaket vert at det ikkje vert kravd inn gebyr for fjerde termin i 2019.
  Les meir
 • Opningsfest i strålande sommarvér

  28.08.2019
  Stemninga var på topp hjå liten og stor på Bjorøy skule i dag. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, som sjølv bur på Bjorøyna, kunne litt over klokka 12 i dag stolt saman med elev Leonora Olea Wilhelmsen ( 5. klasse) og komitéleiar Ernst Einarsen klippa snora for å markera tilbygg og ombygging av Bjorøy skule.
  Les meir
 • Legg plan for Bildøyna ut på høyring

  28.08.2019
  Komité for plan og utvikling vedtok tysdag kveld å leggja framlegg til områderegulering for Bildetangen nord på Bildøyna ut til offentleg ettersyn. Planframlegget legg til rette for etablering av tre -- fire tusen bustadeiningar og næringsareal på 100 dekar.
  Les meir
 • Tilrår plan for kulturminne og kulturmiljø

  27.08.2019
  Komité for drift og forvaltning tilrår at kommunestyret godkjenner temaplan for fysiske kulturminne og kulturmiljø 2019-2022. I planen er det lista opp 67 prioriterte kulturminne og kulturmiljø og ein tiltaksplan på 17 punkt. KDF tilrår planen med nokre mindre endringar.
  Les meir
 • Folk om kommune- og fylkestingsvalet

  26.08.2019
  Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg. Vi har utfordra nokre av dei som har tenkt å røysta ved valet til å seia litt om kva som er viktig for dei i tida som kjem.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  23.08.2019
  I vekerapporten for veke 34 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Behandlar økonomirapport

  23.08.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 29. august behandla økonomirapport pr. 31. august. Rapporten er sluttført pr. 20. august, og dermed er han delvis basert på estimat. Resultatet viser eit meirforbruk på om lag 18 millionar kroner.
  Les meir
 • Fekk informasjon om StimuLab-prosjekt og «Rett i jobb»

  23.08.2019
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte i dag den politiske leiinga i Fjell kommune og dei i administrasjonen som arbeider med eit StimuLab-prosjekt og «Rett i jobb» retta mot flyktningar.
  Les meir
 • Elevane skal læra å bruka og skapa teknologi

  22.08.2019
  Fjell kommune har via Den teknologiske skulesekken fått økonomisk støtte frå Utdanningsdirektoratet til utstyr som elevane kan bruka til programmering. No skal lærarar på to av skulane i Fjell på programmeringskurs.
  Les meir
 • Vurderer rusutfordringar blant ungdom

  21.08.2019
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 28. august drøfta prosjektrapporten «Rusutfordringar blant ungdom i Fjell kommune». Komitéen skal også behandla økonomirapport for 2. tertial 2019.
  Les meir
 • Framleis lågare folkevekst enn dei siste åra

  20.08.2019
  Andre kvartal 2019 auka folketalet i Fjell kommune med 34 personar. Dette viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Fjell har framleis høg vekst samanlikna med resten av landet, sjølv om vekstraten har gått ned dei siste fem åra.
  Les meir
 • Stor plan for Bildøyna er klar for behandling

  20.08.2019
  Komité for plan og utvikling skal på møtet den 27. august ta stilling til om områderegulering for Bildetangen nord på Bildøyna skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Planframlegget legg til rette for etablering av tre - fire tusen bustadeiningar og næringsareal på 100 dekar.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.08.2019
  I vekerapporten for veke 33 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Slik jobbar vi med bokprosjektet i Svingen barnehage

  16.08.2019
  I kvardagen les vi ofte under måltidet. Vår innstilling er at leseaktiviteten skal vera lystbetont og gi leselyst hos barna samtidig som han skal styrkja språket deira. Det betyr i praksis at vi kan bruka mykje tid på å studera ei side eller gjenstand i boka over lang tid.
  Les meir
 • Vil marknadsføra ungdommens kommunestyre

  16.08.2019
  Ungdomspolitikarane i Fjell ønskjer å marknadsføra ungdommens kommunestyre (UKS) for ungdomsskulane og vidaregåande skular i regionen. UKS var samla i går for å drøfta informasjon på skulane og korleis vedtektene for ungdommens kommunestyre skal vera i den nye kommunen frå nyttår av.
  Les meir
 • Stas å få teikninga si på refleksvestane

  16.08.2019
  Femteklassingen på Hjelteryggen skule, Nils Terje Pukstad, var ikkje så lite stolt då ordføraren i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, i dag presenterte refleksvestane som skal delast ut til dei 170 elevane på skulen. Alle refleksvestane er påført teikninga til Nils Terje.
  Les meir
 • Første skuledag er alltid spennande

  15.08.2019
  Det var mange forventningsfulle førsteklassingar som saman med foreldra sine møtte opp på skulane i dag. På Ulveset skule var flagget heist til topp for å markera den første skuledagen dette skuleåret.
  Les meir
 • Fleire vil røysta på førehand

  13.08.2019
  I tre-tida på måndag var det tilløp til kø ved røystelokalet i Fjell folkeboksamling. Frå i går av kunne folk nytta seg av tilbodet om å røysta i kommune- og fylkestingsvalet på førehand. Då biblioteket stengde dørene klokka 16, var det registrert 40 røyster.
  Les meir
 • Oppmodar elevane om å gå eller sykla til skulen

  12.08.2019
  For femte året på rad inviterer Beintøft skulane til å vera med på gå-til-skulen-aksjon. I perioden 2. til 29. september kan barneskuleelevar (1.-7. klasse) over heile Noreg konkurrera mot kvarandre om å koma seg til og frå skulen på den mest miljøvennlege måten.
  Les meir
 • Framleis underskot på drifta

  12.08.2019
  Økonomirapporten pr. 31. juli viser framleis at det ikkje er balanse i økonomien i Fjell kommune. Formannskapet har bedt rådmannen å leggja fram ein økonomirapport for kommunen kvar månad, og rapporten for juli viser ikkje særleg endring samanlikna med rapporten for juni.
  Les meir
 • Helseminister Bent Høie besøkte Øygarden Lokalmedisinske senter

  01.08.2019
  I dag kom helseminister Bent Høie på besøk til Fjell kommune og fekk sjå Øygarden Lokalmedisinske senter på Straume
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  12.07.2019
  I vekerapporten for veke 28 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Endringar i leiarteamet

  10.07.2019
  Det siste halvåret vert det fleire endringar i leiarteamet i Fjell kommune.
  Les meir
 • Årsmelding for Fjell kommune 2018

  09.07.2019
  I juni godkjente kommunestyret årsmelding og rekneskap for 2018. Har du lyst å verta kjend med Fjell kommune og retta blikket både bakover og framover, er det berre å ta seg tid til å lesa.
  Les meir
 • Framleis stram økonomi i Fjell

  08.07.2019
  Rådmannen reknar med at rekneskapen for 2019 vil liggja tett opp til budsjettet, kanskje noko betre. Det skriv han i oppsummeringa av den månadlege rapporten for juni som han i dag har sendt til kommunestyret og leiargruppa.
  Les meir
 • Toppar utlånsstatistikken

  08.07.2019
  Det er svært populært å låna utstyr på BUA på Ågotnes. Ikkje minst skular og barnehagar har nytta dette tilbodet, seier dagleg leiar på FriHuset, Svein Ekrem.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.07.2019
  I vekerapporten for veke 27 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Dette skjedde 1. halvår 2019

  05.07.2019
  Det har ikkje mangla på store og små hendingar i Fjell kommune det siste halvåret.
  Les meir
 • Opnar rundkøyringa på måndag

  05.07.2019
  Rundkøyringa ved Kystbygarasjen på Straume vert opna for ordinær trafikk måndag 8. juli om lag klokka 10.
  Les meir
 • Lyser ut anbod for Sotrasambandet i 2019

  04.07.2019
  Samferdsledepartementet forventar fullt trykk på framdrifta for Sotrasambandet. I dag orienterte statssekretær i samferdsledepartementet, Tommy Skjervold (Frp), leiinga i dei tre kommunane om status for prosjektet. Departementet har ambisjonar om at anbodskonkurransen vert lyst ut i 2019 og at ei ny bru vert teken i bruk i 2025.
  Les meir
 • Overgangar handlar om kulturmøte

  03.07.2019
  Fjell kommune vart Språkkommune i 2018. Overgang er eitt av tre satsingsområde for å nå det overordna målet.
  Les meir
 • I sommar skal det lesast!

  01.07.2019
  Heile 16 ungdomsskuleklasser i Fjell kommune har meldt seg på sommarlesekampanjen for ungdom, som nynorskprosjektet «Stolt av eige språk» står bak.
  Les meir
 • Her kan du trygt bada

  28.06.2019
  Helseverneininga i Bergen kommune har gjennomført prøvetaking av vasskvaliteten i fem badevatn i Fjell. Fire av badevatna vert rekna som godt eigna badevatn.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  28.06.2019
  I vekerapporten for veke 26 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

  27.06.2019
  Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.
  Les meir
 • Inkluderingstilskot 2019

  13.06.2019
  Lag og organisasjonar kan no søkja tilskot for å inkludera barn og unge i kultur, idrett og fritidsaktivitetar. Målgruppa er barn og unge til og med ordinær vidaregåande skule. Målet med tilskotet er at fleire får delta i aktivitetar, uavhengig av økonomien til hushaldet.
  Les meir
 • Sommarfest for frivillige – velfortent pust i bakken

  24.06.2019
  Fredag 21. juni vart det stelt i stand til konsert i kultursalen i Fjell rådhus. Med musikk, koldtbord og kake vart dei frivillige takka for innsatsen. På denne dagen skulle dei frivillige få sitja i ro og kosa seg. Det var mange høgdepunkt i løpet av kvelden, men det var Rusty & Red som sørgs for at festen tok av.
  Les meir
 • Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune

  24.06.2019
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga.
  Les meir
 • Aktivitetsdag

  24.06.2019
  Fredag 7.juni vart det arrangert aktivitetsdag for elevar med ulike funksjonsvanskar frå Fjell kommune. Totalt deltok 42 elevar frå barne- og ungdomsskulane i kommunen, og vi var om lag 80 personer med barn og vaksne. I år var vi for første gong i den nye turnhallen til Sotra Sportsklubb.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  20.06.2019
  I vekerapporten for veke 25 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Vitnemålutdeling – grunnskule for vaksne

  20.06.2019
  Torsdag 20. juni markerte Vaksenopplæringa at vi for første gong i Fjell kommune har ein avgangsklasse i grunnskulen for vaksne. Vitnemålsutdelinga var feira med morellar og «bobler» i glasa, utdeling av roser, diktlesing og utveksling av gode ord.
  Les meir
 • Byggjer ut demensavdeling på Fjell sjukeheim

  20.06.2019
  Kommunestyret vedtok i dag at demensavdelinga på Fjell sjukeheim vert bygd om innanfor ei kostnadsramme på 15,1 millionar kroner eksklusive meirverdiavgift. På det siste møtet før sommaren godkjende kommunestyret tre reguleringsplanar og gav uttale til rapport om båtrute mellom regionen vår og Bergen. Før behandlinga av sakene fekk politikarane oppleva eit unikt samarbeid mellom barnehage og kulturskule.
  Les meir
 • Drøfta byvekstavtale

  20.06.2019
  Eit utvida formannskap drøfta i dag byvekstavtale for bergensområdet. Det vart ikkje gjort vedtak på møtet. Det nyvalde kommunestyret for Nye Øygarden som skal ta stilling til avtaleutkastet før nyttår.
  Les meir
 • Presenterer forslag til tiltak mot rusbruk

  19.06.2019
  Ei arbeidsgruppe i Fjell kommune som har kartlagt utfordringar knytt til ungdom og rus, føreslår mellom anna at det vert oppretta eit ungdomsteam. Teamet er føreslått samansett av helse- og sosialfagleg personale med tett samarbeid med politi og skule.
  Les meir
 • Oppmodar folk å vaksinera seg

  19.06.2019
  Folkehelseinstituttet (FHI) oppmodar vaksenbefolkninga til å ta oppfriskingsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Det vert også tilrådd å ta vaksinasjon mot meslingar dersom ein er usikker på vaksinasjonsstatus når det gjeld denne sjukdomen.
  Les meir
 • Med Gládag på timeplanen på Landro skule

  18.06.2019
  Kvar torsdag gjennom heile skuleåret ser skuledagen litt annleis ut på Landro skule, då er det nemleg Gládag på timeplanen. Det handlar om samarbeid og samhandling på tvers for liten og stor.
  Les meir
 • FjellVAR (ØyVAR) vert leverandør av renovasjonstenester

  17.06.2019
  Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok i dag at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.
  Les meir
 • Velkomen til generasjonstreff

  09.05.2019
  Fredag 21. juni er mødre, fedre og barn velkomen til generasjonstreff i kantina på Straume bu og servicesenter/Fjell sjukeheim kl. 11-12.
  Les meir
 • Annleisveke på Brattholmen skule

  15.06.2019
  Brattholmen skule har gjennomført Annleisveke der prosjekt « Nye øygarden kommune» har vert tema i år og.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  14.06.2019
  I vekerapporten for veke 24 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret sluttbehandlar tre reguleringsplanar

  14.06.2019
  Kommunestyret skal på møtet den 20. juni behandla tre reguleringsplanar. Det gjeld detaljregulering for Straume Sjøfront, Luren (Foldnes) og Espedalen (Kolltveit).
  Les meir
 • Samla inn kr. 54 400,- til barnekreftforeininga

  14.06.2019
  Tidlegare i vår arrangerte Knappskog skule eit skulemosjonsløp i samarbeid med Team Rynkeby med mål om å samla inn pengar til kreftforsking.
  Les meir
 • Formannskapet drøftar byvekstavtale

  13.06.2019
  Formannskapet skal den 20. juni drøfta utkastet til byvekstavtale for bergensområdet. Avtaleutkastet er i samsvar med det siste forhandlingsmøtet, men er ikkje ferdigforhandla.
  Les meir
 • Føreslår FjellVAR (ØyVAR) som leverandør av renovasjonstenester

  13.06.2019
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden kommune føreslår at fellesnemnda vel FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) som renovasjonsleverandør frå 2020. Fellesnemnda tek stilling i saka den 17. juni.
  Les meir
 • Trondheim vann innovasjonspris, heider til Fjell

  11.06.2019
  Det vanka ros til både vinnaren, og dei to andre finalistane, Ulstein og Fjell, då Kommunal- og moderniseringsdepartementet på fredag i sist veke delte ut Årets innovasjonspris til Trondheim på konferansen «Fremtidens kommuner» i Arendal.
  Les meir

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Sist endret: 18.02.2016