Aktuelt

 • Fjell frivilligsentral

  23.05.2017
  Fjell frivilligsentral har stengt fredag 26. mai. Her finn du meir informasjon om Fjell frivilligsentral.
  Les meir
 • Skålevikelevar fekk overlevert pengepremie

  23.05.2017
  Det var stor stas ved skulestart på Skålevik skule i dag då femte klasse fekk overlevert ein sjekk på 10 tusen kroner. I samband med undersøkinga om levekår og barnefattigdom hausten 2016, vart det trekt ut eitt klassetrinn på ein av skulane som skulle få ein «synleg takk» for deltakinga.
  Les meir
 • Tospråkleg eventyrstund

  23.05.2017
  Gjennom prosjektet «Fortell, u sheeg» har Eilin Skare frå Fjell folkeboksamling og Nora Nilsen frå Knappskog skule vore på kurs i tospråkleg forteljarteknikk.
  Les meir
 • Godt fellesskap på Camp Hissøyna

  22.05.2017
  Helga 12. til 14. mai var 12 deltakarar og fem vaksne samla på Hissøyna. Dette var ein camp for jenter og unge kvinner i alderen 16 til 19 år med innvandrarbakgrunn.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  19.05.2017
  Her er rapporten for veke 20. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka
  Les meir
 • Brannsjefen opphevar forbodet mot open eld

  19.05.2017
  Skogbrannindeksen syner no mindre fare for skog og utmarksbrann, brannsjefen opphevar difor forbodet mot open eld som vart innført i Fjell og Sund 8. mai.
  Les meir
 • Hugs bytedag på biblioteket på laurdag!

  19.05.2017
  Laurdag den 20. mai mellom klokka 16 og 18 vert du invitert til å ta turen innom Fjell folkeboksamling på gratis bytedag.
  Les meir
 • Fjell kommune kjøper Vestnytt-bygget

  18.05.2017
  Fjell kommune skal kjøpa kontorbygget til Vestnytt i Skjenet 2 på Straume. Dette var eitt av fleire vedtak i kommunestyret i dag.
  Les meir
 • Besøk frå Paris til Knappskog skule

  18.05.2017
  Knappskog skule har vore så heldige å få vere vertskap for ein delegasjon med skulefolk frå Paris-regionen i Frankrike.
  Les meir
 • La ned krans ved minnestøtta ved Fjell kyrkje

  17.05.2017
  Etter gudstenesta i dag la ordførar Marianne Sandahl Bjorøy ned krans ved minnestøtta ved Fjell kyrkje. - Namna på minnestøtta skal vera ein vekkjar for oss og komande generasjonar om kva motstandsfola gjorde for landet og kva det betyr for oss i dag, sa ordføraren då ho la ned kransen.
  Les meir
 • Utsleppet må reduserast kraftig

  16.05.2017
  Forskingstopp Nils Røkke i SINTEF var tydeleg på det ansvaret vi har for å redusera klimautsleppet då vel 120 seminardeltakarar var samla på Panorama Hotell & Resort i Sund i går. Det var førebuande fellesnemnd for ny kommune i region vest som inviterte til framtidsseminar.
  Les meir
 • Velkomen til Skjærgårdsrittet 2017

  12.05.2017
  Den 2. pinsedag (5. juni) er det klart for Skjærgårdsrittet. Dette tradisjonsrittet samlar sykkelfolket til ei festreise langs kysten.
  Les meir
 • Sluttbehandling for sak om kjøp av Vestnytt-bygget

  12.05.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 18. mai ta stilling til om kommunen skal kjøpa kontorbygget til Vestnytt i Skjenet 2 på Straume. Komité for drift og forvaltning gjekk i april inn for at kommunen kjøper bygget, men at rådmannen skulle leggja fram supplerande informasjon før behandlinga i kommunestyret.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  12.05.2017
  Her er rapporten for veke 19. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Prioriterer barnehage, skule og tiltak mot rus

  11.05.2017
  Regjeringa presenterte i dag framlegg til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2018 (kommuneopplegget). I kommuneproposisjonen er det lagt opp til ein vekst i samla inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliardar kroner.
  Les meir
 • Besøk frå Os kommune

  11.05.2017
  Tilsette frå Os kommune innan tenester knytt til mellom anna barnehage, skule, helse, sosial, oppvekst og kultur var på besøk i Fjell kommune onsdag 10. mai.
  Les meir
 • Ønskjer konsekvensutgreiing av asfaltverk

  10.05.2017
  Formannskapet ønskjer at det vert utarbeidd ei konsekvensutgreiing før det endeleg vert teke stilling til eventuell etablering av asfaltverk på Søre Straume. Formannskapet var samla til møte måndag ettermiddag.
  Les meir
 • Sykkel-VM: Regulerer Vestsidevegen og Bildøyvegen to dagar

  10.05.2017
  Dei to dagane det vert sykkelritt i Øygarden og Fjell vert hovudtraséen for ritta stengd i tre timar. Vestsidevegen og Bildøyvegen vert regulerte.
  Les meir
 • Fagdag om Husbanken sine økonomiske verkemiddel

  09.05.2017
  Fjell kommune inviterte til fagdag denne veka. Tema for dagen var dei økonomiske verkemidla til Husbanken og korleis ein kunne utnytta desse mest mogleg.
  Les meir
 • Forbod mot bruk av open eld

  08.05.2017
  Brannsjefen i Fjell og Sund har innført totalforbod mot bruk av open eld i Fjell og Sund kommunar. Forbodet gjeld frå no av og inntil vidare.
  Les meir
 • Vi får varmare, våtare og mildare klima

  08.05.2017
  - Kva samfunn vil vi ha i framtida, og kva skjer med samfunnet når det vert varmare, våtare og mildare? var mellom mange spørsmål stipendiat Hanna Kvamsås i SpaceLab i på Institutt for geografi (UIB) stilte på fagseminaret «Klimatilpassing i eit vestlandsperspektiv» i kultursalen i Fjell rådhus i dag.
  Les meir
 • Det første Festningsrittet: Marius har store ambisjonar

  07.05.2017
  Marius Meidell drøymer om å vera med i dei store ritta, til dømes Tour de France. På sundag var han saman med Morten Kismul i Team Meidell/Kismul og gjekk til topps i det første Festningsrittet på Fjell festning i strålande solskin.
  Les meir
 • Ryddeaksjonen våren 2017!

  05.05.2017
  Det er vår, og den årlege vårryddinga blant skular, barnehager, grendalag og andre lag her i Fjell kommune er i gang. Helsing frå små og store i Leirstaden barnehage.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  04.05.2017
  Her er rapporten for veke 17. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gjev støtte til vanskelegstilte

  04.05.2017
  Etter at Fjell kommune i desember 2015 overtok Eldrebustadene på Møvika, har stiftinga endra vedtektene slik at det no er mogleg å gje økonomisk støtte til dei som har behov for det. Støtteordninga er retta mot eldre og/eller andre vanskelegstilte som bur i Fjell kommune.
  Les meir
 • Seminar om vald og truslar

  04.05.2017
  Om lag 40 deltakarar var denne veka samla på dialogseminar i kultursalen i Fjell rådhus der det handla om vald og truslar i helse- og sosialsektoren.
  Les meir
 • Drøftar mogleg flytting av asfaltverk

  03.05.2017
  Formannskapet skal på møtet onsdag den 10. mai drøfta Lemminkäinen sine opplysningar om mogleg flytting av asfaltverket frå Knarrvika til Søre Straume.
  Les meir
 • - Vi har alle ansvar for miljøet

  03.05.2017
  Saksordførar for handlingsplan for energi, miljø og klima, Odd Valvatne, håpar på god oppslutnad på fagseminaret «Klimatilpassing i eit vestlandsperspektiv» måndag den 8. mai.
  Les meir
 • Bli med på nasjonal strandrydde-dag 6. mai

  03.05.2017
  Den nasjonale strandryddedagen har vore arrangert kvar vår sida 2011. Det er organisasjonen Hold Norge rent som står bak aksjonen som har spreidd seg til fleire nordiske land. Laurdag den 6. mai er det klart for årets strandryddedag.
  Les meir
 • Festningsrittet 7. mai: Transport og parkering

  02.05.2017
  Vi ønskjer at flest mogleg skal finna vegen til Fjell festning på festningsrittet sundag den 7. mai. For å få dette til, er det nødvendig med god organisering av transport og parkering.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  28.04.2017
  Her er rapporten for veke 17. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • 29. april: Eitt år sidan helikopterulukka

  28.04.2017
  Laurdag den 29. april er det eitt år sidan den tragiske helikopterulukka. 13 menneske omkom då eit helikopter styrta på ein holme i Øygarden ved Turøyna. Både i Fjell og nabokommunane vart det straks etablert krisestab då meldinga om ulukka kom om lag klokka 12.
  Les meir
 • Grendakamp på sykkel på Fjell festning

  28.04.2017
  Sundag den 7. mai brakar det laust med ein god gamaldags grendakamp på Fjell festning. På Festningsrittet vert det kamp mellom grendene som kan stilla med stafettlag samansett av to barn og to vaksne. Arrangøer er Cykleklubben Sotra.
  Les meir
 • - Thor Hushovd er min favoritt

  27.04.2017
  Nora Krohn i femte klasse på Hjelteryggen skule er ikkje i tvil om kven som er hennar sykkelfavoritt.
  Les meir
 • Vil gje eldre hjelp til databruk

  27.04.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) vil gjerne gje PC-opplæring til dei eldre. To av representantane i UKS hadde møte med Fjell eldreråd om dette tidleg i april, og i sist veke konkluderte UKS med at det vert teke sikte på å gjennomføra eit prosjekt med PC-opplæring for eldre.
  Les meir
 • Møt ordføraren på biblioteket

  27.04.2017
  Tysdag den 2. mai inviterer ordføraren deg til ein kaffiprat på Fjell folkeboksamling. Til vanleg vil ordførar Marianne Sandahl Bjorøy vera på plass den første tysdagen i kvar månad mellom klokka 15 og 16 på «Kaffipraten».
  Les meir
 • Radikalisering kan skje kvar som helst

  27.04.2017
  To hundre deltakarar fekk teikna eit realistisk bilete av kva som er stoda når det gjeld radikalisering og valdeleg ekstremisme då det denne veka var invitert til fagseminar i kultursalen i Fjell rådhus.
  Les meir
 • 3,45 millionar i skjønsmidlar til regionen vår

  26.04.2017
  Fylkesmannen har tildelt 3,45 millionar kroner til sju prosjekt i kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Dei fleste prosjekta er eit samarbeid mellom alle dei tre kommunane. Totalt har Fylkesmannen løyvd 18,5 millionar kroner til ei rekkje prosjekt i fylket.
  Les meir
 • Førebur felles kommunestyremøte

  24.04.2017
  På det femte møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i dag vart det brukt god tid på å førebu felles kommunestyremøte den 21. juni. Det er Fylkesmannen som kallar inn til dette møtet.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  21.04.2017
  Her er rapporten for veke 16. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Det er vår på Kvednatunet

  21.04.2017
  Sjølv om hagl legg seg tung og blaut på asfalten, viser naturen at våren har komme.
  Les meir
 • Drøftar politisk styringsstruktur

  21.04.2017
  På det femte møtet i førebuande fellesnemnd skal dei 17 politikarane og dei tre tillitsvalde drøfta dei politiske føresetnadene for etablering av den nye kommunen. Møtet vert halde i velferdsbygget på Kollsnes-anlegget i Øygarden.
  Les meir
 • Reglar for open brenning i Fjell

  20.04.2017
  Vi er no inne i ei årstid der brannfaren er stor. Det er klare reglar for open brenning i Fjell. I tettstader og bustadfelt er det totalforbod mot open brenning. På heimesida til Fjell kommune finn du kart som viser kvar det er forbode mot open brenning.
  Les meir
 • Skreiv under kontrakt med Mercuri Urval

  19.04.2017
  I går skreiv dei tre ordførarane under kontrakten med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval. Dette selskapet skal helpa til i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for kommunereforma.
  Les meir
 • 700 elevar dansa mot Sykkel-VM

  19.04.2017
  Det var fullt liv då 700 sjette- og sjuandeklassingar i Fjell var samla i Sotra Arena i dag og dansa seg mot Sykkel-VM med den lokale VM-songen «Let´s Go for Ride».
  Les meir
 • Eldreråda førebur seg på ny kommune

  19.04.2017
  Eldreråda i Sund, Fjell og Øygarden var samla i Fjell rådhus i går for å drøfta framtida for eldreråda i den nye kommunen frå januar 2020.
  Les meir
 • Sykle til jobben: Konkurransen der alle er stjerner!

  18.04.2017
  Sykle til jobben-aksjonen vert rulla i gang 19.april ,og i år heiar vi på alle våre kvardagsmosjonistar og kvardagssyklistar! Hos oss er alle stjerner!
  Les meir
 • Fotografering av kommunale vegar

  11.04.2017
  Samferdsleavdelinga i Fjell kommune har engasjert Safe Control for fotografering av det kommunale vegnettet. Fotograferinga startar no i påska.
  Les meir
 • Populært med barneløype

  08.04.2017
  Trass i ein litt småsur vind og grått vér var det ein god del barn og vaksne som hadde funne vegen til Sotraplassen på laurdag. Cykleklubben Sotra inviterte til familiesykkeldag i samarbeid med Fjell kommune, Bergen 2017 og Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Samla inn pengar til Somalia

  07.04.2017
  Elevane på Tranevågen ungdomsskule fekk i dag ein uvanleg variert meny då det var klart for lunsj klokka 11. I tillegg til den vanlege menyen, selde elevar frå Syria og Somalia internasjonale spennande matrettar til elevane. Inntektene går til hjelpearbeid retta mot svoltkatastrofen i Somalia.
  Les meir
 • Besøk frå STATPED og organisasjonen Voksne for Barn

  07.04.2017
  Dei viser oss korleis vi kan bruke verktøy fra Zippys Vener til å forstå og støtte elever med særlige utfordringar i øving på sosial og emosjonelle ferdigheiter.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  07.04.2017
  Her er rapporten for veke 14. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Martin Engelsen: – Ein song for folk

  07.04.2017
  – Eg har ønskt å skriva ein song for folk og dei som skal sjå på Sykkel-VM. Dette seier den lokale artisten, Martin Engelsen, om Sykkel-VM-songen sin; «Skjergardsvegen».
  Les meir
 • Modellar for utbyggingsavtalar på høyring

  05.04.2017
  Formannskapet vedtok på onsdag å leggja sak om modellar for utbyggingsavtalar i Fjell kommune ut til offentleg ettersyn i 30. dagar.
  Les meir
 • Nasjonal transportplan: 5,1 milliardar til Sotrasambandet

  05.04.2017
  Det er sett av 5,1 milliardar kroner til Sotrasambandet i framlegget til Nasjonal transportplan (NTP). Dette samsvarar med det som kom fram tidlegare i vinter. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen presenterte planen klokka 12 i dag.
  Les meir
 • Plan for Knappskog gamle skule utsett

  05.04.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) utsette behandlinga av detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule då saka stod på sakskartet i går. Det skal gjennomførast synfaring før saka vert behandla i komitéen.
  Les meir
 • Tilrår å kjøpa Vestnytt-bygget

  05.04.2017
  Med åtte mot eí røyst (Sotralista) gjekk komité for drift i går inn for at Fjell kommune kjøper kontorbygget til Vestnytt på Skjenet 2 for 15 millionar kroner. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Havrom 2017: Optimistisk fiskeriminister Sandberg

  04.04.2017
  Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) la seg på ei optimistisk linje då han på Havrom 2017 på Bakscenen i dag hadde sitt innlegg om havbruksnæringa. Han fann seg vel til rette i forsamlinga.
  Les meir
 • Vil gjerne ha Språkrådet til Straume

  03.04.2017
  Regionrådet Vest meiner at det er gode grunnar til at Språkrådet vert lokalisert i region vest. I dag sender dei brev til regjeringa og kommunal- og forvaltningskomitéen der det vert peika på at Straume er ei god lokalisering for dette statlege kontoret.
  Les meir
 • Stor dag for 100 år gamle Andrea

  01.04.2017
  Flagget var heist til topps på Kvednatunet i dag. Den første april var det 100 år gamle Andrea Vindenes som skulle få all hyllest.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  31.03.2017
  Her er rapporten for veke 13. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Føreslår modellar for utbyggingsavtalar

  31.03.2017
  Rådmannen går inn for at Fjell kommune tek i bruk nye modellar for utbyggingsavtalar. Saka skal opp til behandling i formannskapet den 5. april.
  Les meir
 • Velkommen til temakafè

  31.03.2017
  For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden onsdag 5. april kl. 12.00 - 14.00.
  Les meir
 • Skulebygg på Knappskog kan verta husvære

  30.03.2017
  Planane for å gjera om Knappskog gamle skule til leilegheitsbygg er no klare for sluttbehandling. Rådmannen går inn for at framlegget til detaljregulering vert godkjent med dei endringane som går fram av saksutgreiinga. Saka vert endeleg behandla i kommunestyret, men skal først opp i komité for plan og utvikling (KPU) den 4. april .
  Les meir
 • Havrom 2017: Korleis få vekst i havromsnæringa?

  30.03.2017
  Den 4. april deltek fiskeriminister Per Sandberg på Havromskonferansen i Gründerparken Vest i regi av Gode Sirklar AS og Vest Næringsråd. Konferansen vert arrangert i lokala til Bakscenen på Straume og vert gjennomført i nært samarbeid kommunane Sund, Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Kjøp av utleigebustader er forankra i vedtak

  30.03.2017
  På bloggen Tunnelsyn er det fleire innlegg med påstandar om at leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, blandar rolla som næringslivsaktør og politikar når det gjeld Fjell kommune sitt kjøp av 18 utleigebustader i Straumehagen. Det vert også hevda at rådmannen v/ Bustadkontoret favoriserer komitéleiaren ved å gå til innkjøp av utleigebustadene i Straumehaugen utan at kjøpet har vore ute på anbod.
  Les meir
 • Føreslår å kjøpa Vestnytt-bygget

  29.03.2017
  Rådmannen føreslår at Fjell kommune kjøper kontorbygget til Vestnytt på Skjenet 2 for 15 millionar kroner. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet gje innstilling i saka.
  Les meir
 • Ønskjer framlegg til kandidat til Johannes Kleppevik sitt minnefond

  29.03.2017
  Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å fremja kystkulturen i Hordaland.
  Les meir
 • Drøfta arbeidsgjevarpolitikk

  27.03.2017
  Hovudtema på det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma dag var arbeidsgjevarpolitikk, personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Møtet vart halde på Sund kommunehus i føremiddag.
  Les meir
 • Teater- og musikalfestival

  27.03.2017
  Laurdag 1. og sundag 2. april vert det Teater- og musikalfestival i Fjell kultursal.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  24.03.2017
  Her er rapporten for veke 12. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret vurderer motsegn mot fylkesplanar

  23.03.2017
  Kommunestyret i Fjell er kritisk til framlegga til dei fylkeskommunale planane «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028» og «Regional transportplan Hordaland 2018-2029".
  Les meir
 • Lokale Sykkel-VM-songar

  23.03.2017
  I dag (23. mars) er det nøyaktig seks månader til det første rittet i Sykkel-VM i regionen vår. Lokalt er det produsert fleire lokale Sykkel-VM-songar.
  Les meir
 • Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

  21.03.2017
  Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.
  Les meir
 • Fjell må vurdera revisjon av budsjettet

  20.03.2017
  Fylkesmann Lars Sponheim meiner at Fjell kommune om nødvendig må gjennomføra budsjettrevisjon etter første tertial ( 30.04.) og justera ned budsjetterte frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskot). I brevet der han gjennomgår budsjettet for 2017 skriv han også at det må vera ei målsetjing å få eit større netto driftsoverskot enn i opphavleg vedteke budsjett for 2017.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.03.2017
  Her er rapporten for veke 11. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Drøftar fylkesplanar

  17.03.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mars ta stilling til to framlegg til fråsegn om to fylkesplanar som handlar om areal og transport.
  Les meir
 • Overleverte Delta-stafettpinnen

  17.03.2017
  Den 1. mars overleverte Ole Jostein Nakken Delta-stafettpinnnen til Rikard Kvaal.
  Les meir
 • Vi vil leike!

  17.03.2017
  Tysdag 14. februar vart barnehagedagen markert i Hamramyra barnehage og mange andre barnehagar rundt om i landet. Årets tema har vore «Vi vil leike!» der leiken og leikens betyding for vennskap har vore i fokus. Denne dagen pynta vi ekstra i barehagen og gjorde det innbydande for barn og foreldre.
  Les meir
 • Den store gründerdagen

  16.03.2017
  Det handla om gründerskap, nytenking, ungdom og framtidstru då Gründerparken Vest og Energimessa 2017 vart offisielt opna i dag. Det var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, som stod for den offisielle opninga av parken og messa. Gründerparken er lokalisert i etasjen under Bakscenen på Straume.
  Les meir
 • Barnehagedag og opning av ny leikeplass

  16.03.2017
  Tysdag den 14. mars var det markering av Barnehagedagen i heile landet. Barnehagedagen er ei årleg markering der barnehagene opnar dørene for andre, for å visa og synleggjera aktivitetane i barnehagen. Tema i år, var leik og betydninga leiken har for venskap. Undersøkingar viser at det barn sjølv trekkjer fram som det viktigaste for trivselen deira, er leik og det å ha vener å leika med.
  Les meir
 • Sundagsope under Sykkel-VM

  14.03.2017
  Fylkesmannen har innvilga dispensasjon frå helligdagslova slik at forretningar i Bergen, Askøy, Fjell og Øygarden kan halda ope på sundagar under Sykkel-VM i perioden 16. – 24. september.
  Les meir
 • Spennande utstillingar på Energimessa

  14.03.2017
  Dronar, vindmøller og eit kar fylt med 800 liter vatn er noko av det du kan oppleva på Energimessa i år. Dei 14 utstillarane har altså litt av kvart å visa fram om du møter opp like ved XXL/Clas Olsson i andre etasje på Sartor Storsenter 16. og 17. mars.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.03.2017
  Her er rapporten for veke 10. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seniortilbod veke 11

  10.03.2017
  Varierte aktivitets-, kultur- og handletilbod for yngre og eldre seniorar.
  Les meir
 • Får 600 tusen kroner til symjeopplæring

  10.03.2017
  Fylkesmannen har tildelt 600 tusen kroner i symjeopplæring i Vestkantsvømmerne for 2017. Tilskotet skal dekkja kostnader med symjeopplæring for barnehagebarn i Fjell.
  Les meir
 • Vurderer motsegn mot fylkesplan

  08.03.2017
  Formannskapet i Fjell er kritisk til framlegget til «Regional transportplan Hordaland 2018-2029". Med seks mot tre røyster (Ap) gjekk formannskapet på onsdag inn for ein uttale føreslått av Tom Georg Indrevik (H) der det heiter at Fjell kommune kan koma til å fremja motsegn mot planen dersom han ikkje vert justert etter høyringa. Innstillinga frå formannskapet går til endeleg behandling i kommunestyret den 23. mars.
  Les meir
 • Fjell vart «Årets kulturkommune i Hordaland»

  08.03.2017
  Litt før klokka 12 i dag kunne Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og kultursjef Lennart Fjell stiga fram til dirigentbordet i Hordaland fylkesting for å ta imot utmerkinga «Årets kulturkommune i Hordaland». Med denne prisen er Fjell kommune også kandidaten frå Hordaland til den nasjonale utmerkinga «Årets kulturkommune».
  Les meir
 • Plan for Nordra Lia, Anglavika, til høyring

  07.03.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok i går at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring.
  Les meir
 • Endrar krinsgrensene for ungdomstrinnet

  07.03.2017
  Elevane i Ulveset krins, som i dag går på Fjell ungdomsskule, skal frå hausten av høyra til inntaksområdet til Tranevågen ungdomsskule. Det er klart etter vedtak i komité for drift og forvaltning i går.
  Les meir
 • Bli med på Bli Sterkare Styrke!

  07.03.2017
  Måndagar og/eller onsdagar frå 24. april til 21. juni. Perfekt for deg som ønskjer å kome i gong med styrketrening!
  Les meir
 • Internationalt samarbeid, gjennom Erasmus+ prosjekt. 19.-25.02.2017

  06.03.2017
  Måndag 20. februar tok Fjell kommune v/barnehagesjefen og Marihøna barnehage imot ein delegasjon på 12 personer frå Belgia, Island og Sverige. Delegasjonen er samarbeidspartnarar med Fjell kommune v/Marihøna barnehage i det europeiske samarbeidsprosjektet: Erasmus+ «This is me under construction».
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.03.2017
  Her er rapporten for veke 9. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gjev uttale til areal- og transportplanar

  02.03.2017
  Formannskapet skal på møtet den 8. mars drøfta kva høyringsfråsegner kommunen skal gje til to areal- og transportplanar utarbeidd av Hordaland fylkeskommune. Det er kommunestyret som til sist vedtek fråsegnene frå Fjell.
  Les meir
 • Plan for Nordre Lia, Anglavika, klar for høyring

  01.03.2017
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring. Komité for plan og utvikling behandla saka på møtet den 7. mars.
  Les meir
 • Fordeler pengar til trafikksikring, kaiar og vegar

  01.03.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet den 7. mars fordela pengar til trafikksikring og utbetring av vegar. I tillegg er det forslag om å fordela midlar til utbetring av kaiar.
  Les meir
 • Seminar om radikalisering og ekstremisme

  28.02.2017
  Tysdag den 25. april vert det invitert til fagseminar i Fjell kulturhus på Straume der temaet er nedkjemping av radikalisering og valdeleg ekstremisme i regionen vår. Målgruppe er tilsette i kommunane Sund, Fjell og Øygarden, politiet og andre som er engasjert i frivillig arbeid.
  Les meir
 • Avsperring ved gjenbruksstasjon avslutta

  27.02.2017
  Politiet har no oppheva sperringa av området ved gjenbruksstasjonen på Straume. Det var litt før klokka 14 i dag at området vart sperra av etter funn av dynamitt. Gjenbruksstasjonen vert stengt resten av dagen..
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  24.02.2017
  Her er rapporten for veke 8. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Stengjer administrasjonsfløy etter vasslekkasje

  24.02.2017
  Delar av det eldste bygget på Foldnes skule vert stengt i opptil to månader etter vasslekkasje. Rektor Ragnhild Knudsen Magerøy er klar på at dette ikkje skal redusera kvalitéten på undervisninga. No startar ein lengre periode med tørking av delar av det eldste (raude) bygget på skulen.
  Les meir
 • Problem med søvnen og bur i Fjell, Sund eller Øygarden kommune?

  24.02.2017
  Nå kan du delta på kurs i regi av Rask Psykisk Helsehjelp. Oppstart onsdag 5. april 2017.
  Les meir
 • Ja til finansieringsopplegg for Sotrasambandet

  23.02.2017
  Med 31 mot fire røyster (Frp) slutta kommunestyret seg i dag til utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet. Frp røysta for sitt eige framlegg om å visa til at Sotrasambandet er så viktig at det må fullfinansierast av staten og at staten dermed må leggja fram ein finansieringsplan utan bompengar.
  Les meir
 • - Vi tek gjerne utfordringa frå Askøy og Os

  23.02.2017
  I midten av april startar ein aldri så liten kommunekamp mellom Askøy, Os og Fjell. Dei tre kommunane er medlemer i Bedriftsidretten i Hordaland, og mellom den 19. april og den 17. juni handlar det for innbyggjarane i kommunane om å registrera all sykling og annan aktivitét i kampanjen «Sykle til jobben». Tidlegare har Fjell kommune betalt påmeldingsavgifta for dei tilsette i kommunen. Dette året betalar kommunen påmeldingsavgifta for alle innbyggjarane.
  Les meir
 • Lokal nettside for Sykkel-VM

  22.02.2017
  I føremiddag kunne ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden skjera solide stykke av den lokale Sykkel-VM-kaka. Dei tre kommunane i regionen presenterte den felles nettsida Sykkel i Vest, Facebookside og Instragram.
  Les meir
 • Basecamp søkjer nokon som har ein verkstad eller ein stor garasje!

  21.02.2017
  Vi leitar etter deg som ønskjer å verta med på å hjelpa ungdom som likar å mekka på moped, motorsykkel eller bil. Vi treng sårt ein stad å vera, som kan vera tilgjengeleg for desse flotte ungdomane våre her på Sotra.
  Les meir
 • Prioriterte søknader om skjønsmidlar

  20.02.2017 Les meir
 • Ønskjer å delta i demokratiprosjekt

  20.02.2017 Les meir
 • Behandlar finansiering for Sotrasambandet

  20.02.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 23. februar for sin del ta stilling til utbyggings- og finansieringsopplegget for Sotrasambandet. Tidlegare i februar gjekk formannskapet med åtte mot eí røyst inn for framlegget frå rådmannen.
  Les meir
 • Stormønstring for ungdom i Fjell kulturhus

  18.02.2017
  Om lag 100 deltakarar i «Ung Kultur Møtes» (UKM) var på plass i kultursalen i Fjell rådhus laurdag ettermiddag. Ungdomane frå kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden heldt det gåande fram til sein ettermiddag.
  Les meir
 • Ungdomspolitikarane ønskjer nye tilbod på Ågotnes

  17.02.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) vil gjerne ha nye og fleire tilbod retta mot ungdom i den nordre delen av kommunen. UKS drøfta på møtet på tysdag denne veka tiltak som UKS-representanten Kaja Endressen Bertheussen kan ta med seg i arbeidet med plansmia Ågotnes.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.02.2017
  Her er rapporten for veke 7. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Nybrottsarbeid for innbyggjarane

  17.02.2017
  Kommunane Askøy, Fjell, Øygarden og Lindås har funne vegen for framtidas omsorgstenester. Onsdag 15. februar signerte kommunane ein avtale med Atea om heilt ny velferdsteknologi.
  Les meir
 • Kven har vikeplikt i vegkrysset Foldnesvegen og «Rådhusvegen»?

  17.02.2017
  Kommunen har bede vegvesenet, som er rette vegmynde, til å gi ei vurdering og ei avklåring. Den finn de her.
  Les meir
 • Stort engasjement for rydding i strandsona

  16.02.2017
  - Dette er berre starten på ein rein kyst. Dei som trur at dette skal ta slutt, dei tek feil. Vi gjer dette for dei komande generasjonane. Dei som kjem etter oss, skal ikkje overta ein bosshaug, sa Kenneth Bruvik i Norges Jeger- og Fiskeforbund då han avslutta folkemøtet i kultursalen i Fjell rådhus torsdag kveld. 70 personar hadde funne vegen til rådhuset den regntunge torsdagskvelden.
  Les meir
 • Kunnskapsministeren: -Antimobbearbeidet har ikkje fungert godt nok

  16.02.2017
  - Vi veit i sum at antimobbearbeidet ikkje har fungert godt nok. Det er farleg å seia at «her er det ikkje mobbing». Dette er eit kontinuerleg arbeid som aldri må stoppa, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han fekk ordet på fagkonferansen i Sotra Arena «Saman mot mobbing» torsdag føremiddag.
  Les meir
 • Kunnskapsmininisteren besøkte Knappskog skule

  16.02.2017
  Det var stor stas i dag då kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen troppa opp på Knappskog skule for verta kjent med prosjektet «Digg læring». Statsråden fekk innføring i bruk av ny læringsteknologi i innføringsklassane, lese- og skriveopplæring på det første årstrinnet som ein del av «Digg læring» og møte med sjette årstrinn som i fjor starta med digital undervisning.
  Les meir
 • Heidra for lang og tru teneste i Fjell kommune

  15.02.2017
  Den 31. januar ønskte personalsjef Lisbeth Grosvold 70 gjester i kultursalen i Fjell rådhus velkomen til fest der jubilantar skulle heidrast.
  Les meir
 • Foreldremobilisering mot mobbing

  15.02.2017
  Godt over tusen foreldre frå Sund, Fjell og Øygarden troppa opp i Sotra Arena onsdag kveld for å få med seg Bruk Hue-foredrag og panelsamtalar om temaet var mobbing. I løpet av onsdag og torsdag samlast opp mot fem tusen elevar, foreldre og andre interesserte til storsamlingar og konferanse i «Saman mot mobbing».
  Les meir
 • Storsamlingane «Saman mot mobbing» er i gang

  15.02.2017
  Ole Roger Vestøyl i Bruk Hue fekk god kontakt med dei 1 100 sjette- og sjuandeklassingane som var samla i Sotra Arena klokka halv ti i dag. Seinare på dagen kom 1 600 ungdomsskuleelevar og fekk møta både Ole frå Bruk Hue og Kjartan Eide frå Kjetil og Kjartans tips mot mobbing. På desse to samlingane i regi av Trygg i Fjell i dag har 2 800 elevar fått med seg god lærdom om dette viktige temaet. I morgon er det fagkonferanse der mellom anna kunnskapsministeren kjem.
  Les meir
 • Vi skal reinska kysten - vik for vik!

  15.02.2017
  Velkomen til folkemøte for frivillige, lag og organisasjonar og aksjonar i morgen kl. 18.00-20.00 i Kultursalen på Fjell rådhus.
  Les meir
 • Oppstart av arbeidet med friluftsplassen ved Larslivatnet

  15.02.2017
  Turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, med namnet Kyrkjevegen, er eit svært populært turområde i Foldnesmarka. Ved etablering av eit flott turmål og ein friluftsplass ved steinbrua og vatnet, vil turopplevinga for folk verta endå større og er ein viktig del av folkehelsesatsninga i Fjell kommune.
  Les meir
 • Kommunen måler ikkje om isen er trygg

  14.02.2017
  Det har kome spørsmål om kommunen gjennomfører målingar av isen på vatna i kommunen. Beredskapsleiar Sveinung Nymark opplyser at det ikkje vert gjennomført slike målingar i kommunale regi.
  Les meir
 • Læreplasskonferanse i Grieghallen

  14.02.2017
  Torsdag 10. februar vart det arrangert Læreplasskonferanse i Greighallen for 1300 elevar frå Videregåande skular i Hordaland. Denne konferansen er med å synleggjere alle lærebedriftene i kommunane. Likeeins at kommunen bryr seg om alle!
  Les meir
 • «Saman mot mobbing», Sotra Arena

  13.02.2017
  Den 15. og 16 februar skal tusenvis av barn, unge og vaksne samlast i Sotra Arena i Fjell der det i to dagar handlar om mobbing.
  Les meir
 • Grundig grunnopplæring i arbeidsmiljø

  13.02.2017
  Det handla om demokrati på arbeidsplassen då 23 leiarar og verneombod var samla på Knappskog skule i dag. Dette er første dagen i eit fem dagar langt kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø.
  Les meir
 • Tore Turøy fekk Kulturprisen 2016

  11.02.2017
  Bakscenen på Straume var fylt til siste plass då kulturen og idretten i Fjell skulle heidrast laurdag kveld. Som eitt av dei siste innslaga på Kultur- og idrettsgallaen fekk eit forventingsfullt publikum oppleva at ordførar Marianne Sandahl Bjorøy overrekte Kulturprisen 2016 til Tore Turøy. Turøy får prisen for sin framifrå innsats å formidla kulturarven til Fjell kommune.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.02.2017
  Her er rapporten for veke 6. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Misje-elevar samla 11 sekker med boss

  10.02.2017
  I løpet av ei føremiddagsstund samla dei eldste elevanepå Misje skule 11 sekker med boss/plast i strandsona.
  Les meir
 • Kortreist mat på Kvednatunet

  10.02.2017
  No legg matlukta seg i gangen og i Bufellesskap 2 kvar dag på Kvednatunet. Kokken Vibeke rører i grytene måndag til fredag, og gjer alt klart til maten blir henta litt før fire.
  Les meir
 • Velkomen til Frivilligforum

  09.02.2017
  Tysdag 14. februar vert det Frivilligforum frå kl. 18.00-21.00 på biblioteket på Sartor Storsenter. Tema: Tryggleik, beredskap og førstehjelp.
  Les meir
 • Tilrår finansieringsopplegget for Sotrasambandet

  08.02.2017
  Formannskapet gjekk med åtte mot eí røyst (Frp) i dag inn for rådmannen sitt framlegg til utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet. Frp røysta for sitt eige framlegg om å visa til at Sotrasambandet er så viktig at det må fullfinansierast av staten og at staten dermed må leggja fram ein finansieringsplan utan bompengar. Saka går no vidare til behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Frivillig arbeid på Kvednatunet er ingen spøk

  08.02.2017
  Har nokon først tråkka innom Kvednatunet for å gjere frivillig arbeid, då kjem dei seg ikkje i frå. Beviset for det såg vi måndag kveld.
  Les meir
 • Vil redusera høgde på blokker

  08.02.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok i går at plan for Heimtun, Straume, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Det vart likevel vedteke å innarbeida i planen at blokkene må reduserast med eín etasje.
  Les meir
 • Prioriterte søknader om tilskot mot barnefattigdom

  08.02.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) vedtok i går å prioritera Opplevelseskortet, Basecamp og Way Forward sine søknader om tilskot til tiltak mot barnefattigdom. Det kom inn tre søknader, og komitéen prioriterte i same rekkjefølgje som i fjor.
  Les meir
 • Storstilt aksjon med rydding i strandsona

  07.02.2017
  Bileta av den avliva gåsenebbkvalen fylt med plast, har engasjert og opprørt mange. Kultursjefen i Fjell har teke initiativ til å starta ein storstilt ryddeaksjon i strandsona i samarbeid med mellom anna Bergen og Omland Friluftsråd, Sotra og Øygarden Jeger- og Fiskeforening og FjellVAR.
  Les meir
 • Delte ut filmprisar til ungdomsskuleelevar

  03.02.2017
  Det var stor stas og nærast fullt i sal 2 i SF Kino Sotra i går føremiddag då det vart delt ut fire filmprisar til dei fem klassane på Fjell ungdomsskule som deltok i Skulefilmfestivalen i Fjell.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.02.2017
  Her er rapporten for veke 5. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Besøkte Straume etter å ha tildelt bustadpris

  03.02.2017
  I går var to representantar frå Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY) på besøk i Fjell for å verta kjent med utviklinga av Sotra Kystby og korleis Sartor Storenter vert utvikla frå kjøpesenter til bysentrum. Den 7. november vart prosjektet «Straume sentrum» kåra som vinnar av Bolig- og byplanprisen (BOBY-prisen 2016).
  Les meir
 • Vonar styresmaktene prioriterer Sotrasambandet

  02.02.2017
  Saka om utbyggings- og finansieringsopplegg for Sotrasambandet vert behandla i formannskapet den 8. februar. Rådmannen skriv i saksutgreiinga at han vonar dei sentrale styresmaktene (Vegdirektoratet og Samferdsledepartementet) prioriterer arbeidet med stortingsproposisjonen slik at Stortinget kan gjera vedtak før sommaren 2017. Dersom ikkje kan sambandet verta forseinka med minst eitt år.
  Les meir
 • Plan for 178 bustadeiningar på Ågotnes

  01.02.2017
  Rådmannen går inn for at detaljreguleringsplan for Valderhaugane på Ågotnes skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Komité for plan og utvikling (KPU) skal ta stilling til dette på møtet den 7. februar.
  Les meir
 • Trafikken over Sotrabrua aukar

  01.02.2017
  For første gong har gjennomsnittleg månadsdøgntrafikk over Sotrabrua passert 30 tusen køyretøy (pr. døger). I juni 2016 var den gjennomsnittlege trafikkmengda 30 309 køyretøy. Ein del av forklaringa på dei høge trafikktala i juni kan forklarast med at heile 38 577 bilar køyrte over brua den 16. juni då Sartor Storsenter hadde nyopning. Også utan den eine dagen med ekstra stor trafikk, ville månadsdøgnstrafikken passert 30 tusen i juni.
  Les meir
 • Vurderer fri skuleskyss på tre vegstrekningar

  01.02.2017
  Komité for drift og forvaltning skal på møtet den 7. februar ta stilling til om ungdomsskuleelevar som bur på Ekrhovda skal få fri skuleskyss fram til Fjell ungdomsskule. Komitéen skal også ta stilling til om elevar som bur sør for Bjorøy skule i retning Tyssøyna skal få fri skuleskyss. FAU ved Landro skule har bedt om ny vurdering av skulevegen frå Vindenes til Landro skule via Landrodalen.
  Les meir
 • Engasjert kurs om kulturforståing

  01.02.2017
  Den 26. og 27. januar var vi samla ca. 50 deltakarar frå ulike avdelingar (rettleiarteam barnehage og skule, helsesøstre, Kraftsenteret, lærarar frå innføringsklassane, m.fl.), på kurs med Nuray Gullestad og Chiku Ali.
  Les meir
 • Knappskog skule på Internasjonal utdanningsmesse i London

  30.01.2017
  Knappskog skule fekk vist fram prosjektet «Digg Læring» på den norske paviljongen på utdanningsmessa Bett i London fredag 27. januar.
  Les meir
 • Bompengesaka klar for behandling

  28.01.2017
  Statens vegvesen føreslår ein takst på om lag 39 kroner inklusive rabatt for køyretøy i taksgruppe 1 for Sotrasambandet. Ein av grunnane til at prisen vert lågare enn dei 45 kronene som det var lagt opp til tidlegare, er at nedbetalingstida er auka frå 15 til 20 år. Dette går fram av brevet Statens vegvesen denne veka har sendt til fem kommunar og fylkeskommunen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  27.01.2017
  Her er rapporten for veke 4. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Vi vil låna og læra

  27.01.2017
  I dag fekk Fjell nok eit besøk frå Danmark der helse- og omsorg stod på dagsorden. Denne gongen var det 10 administrative leiarar frå Region Hovedstaden (Stor-København) som etter eit besøk på Haukeland universitetssjukehus tok turen til Fjell for å verta kjent med utviklinga av helse- og omsorgstilbodet i kommunen og resten av regionen.
  Les meir
 • Godkjende plan for Geitvika friluftsområde

  26.01.2017
  Kommunestyret godkjende i dag detaljreguleringsplanen for Geitvika friluftsområde. Formålet med planen er å opparbeida eit friluftsområde med badevik for allmenta. I tillegg er det i planen lagt inn eit kontorbygg som også vil fungera som eit servicebygg for badevika med toalett og parkering.
  Les meir
 • Ønskjer kultur for heiltidsstillingar

  26.01.2017
  I forkant av behandlinga av dei politiske sakene, var kommunestyremøtet torsdag denne veka samla til seminar der det mellom anna vart snakka om korleis det skal arbeidast for ein heiltidskultur i omsorg.
  Les meir
 • Kommunikasjon i kvardagen

  25.01.2017
  Den 12. januar vart det gjennomført kurs i regi ASK-nettverket i Fjell kommune i kultursalen i Fjell rådhus. (ASK: Alternative og/eller supplerande kommunikasjonsformer).
  Les meir