Aktuelt

 • Stengjer Bildøyvegen frå 10. juli

  28.06.2017
  I tidsrommet 10. juli til 28. juli vert Bildøyvegen stengt på strekninga mellom innkøyringa til Straume Sjøfront og innkjøringa til vegen Søre Straume.
  Les meir
 • Takka av for god innsats i Ungdommens kommunestyre

  27.06.2017
  På det siste møtet i Ungdommens kommunestyre (UKS) før ferien vart det markert at fire av medlemene har fullført to år i UKS.
  Les meir
 • Team Straume barnehage til topps

  26.06.2017
  I ein hard konkurranse mellom fleire lag i Fjell som deltok i Sykle til jobben-kampanjen 2017, var det Team Straume barnehage som gjekk heilt til topps. Med 141,8 poeng i gjennomsnitt fortener dei diplom og kvar sitt gåvekort, meiner folkehelsekoordinator Jeanett Nesse.
  Les meir
 • Inviterer til likestillingskonferanse

  26.06.2017
  Den 24. august vert det invitert til likestillingskonferanse i Fjell rådhus. Toppar frå dei politiske partia er inviterte til å delta. Så langt har SV, Senterpartiet og KrF takka ja til å stilla på konferansen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  23.06.2017
  Her er rapporten for veke 25. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Sjå video frå felles kommunestyremøte

  23.06.2017
  Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.
  Les meir
 • Fjell ungdomsskule med fargerik fest for mangfaldet

  23.06.2017
  Regnbogedagen på Fjell ungdomsskule blei ein minneverdig dag der tøffe ungdomar viste kva det vil si å være seg sjølv.
  Les meir
 • NM-bronse til Kristoffer Skjerping

  22.06.2017
  Vårt lokale håp i Sykkel-VM i september, Kristoffer Skjerping, imponerte med bronse i NM-tempo for senior i Stjørdal på torsdag. Han kom i mål 1,19 etter vinnaren Edval Boasson Hagen.
  Les meir
 • Påmelding i sommar for - Golf Grønn Glede

  22.06.2017
  Til deltakarar på Golf Grønn Glede: I veke 28-31 melder de dykk på direkte til Sotra golfklubb på post@sotragk.no eller bookingtelefon 41 54 10 84. Før og etter det er påmeldinga som vanleg til FMS.
  Les meir
 • Sommarstengt på Fjell frivilligsentral

  22.06.2017
  Fjell frivilligsentral vil vera stengt i heile juli og fram til tysdag 8. august.
  Les meir
 • Namnet på den nye kommunen vert Øygarden

  21.06.2017
  Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.
  Les meir
 • Sykkel og kunst på Brattholmen skule

  20.06.2017
  Ved inngangen til Brattholmen skule vert du møtt av fargerike syklar. Alle elevane har den siste tida hatt sykkel og Sykkel-VM på dagsorden. I sist veke gjennomførte 5. – 7. klasse Tour de Brattholmen frå Brattholmen til Hjelteryggen, langs Kyrkjevegen til Foldnes kyrkje med retur til skulen.
  Les meir
 • Klart for felles kommunestyremøte

  19.06.2017
  Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta namn på den nye kommunen.
  Les meir
 • Frå hjelpepleiar til sjukepleiar i Fjell

  19.06.2017
  Etter fire år har desse to flotte damene blitt uteksaminert som sjukepleiarar, gjennom desentralisert sjukepleiarutdanning. God investering for kommunen!
  Les meir
 • Spektakulært i havgapet

  18.06.2017
  Publikum lot seg ikkje skræma av velkjent vestlandsvér då det vart invitert til gratis friluftskonsert på Algrøyna laurdag kveld.
  Les meir
 • Brot på vassleiding på Ågotnes

  18.06.2017
  Om lag 60 vassabonnentar på Maggevarden på Ågotnes er utan vatn sundag kveld. Grunnen til dette er vassleidningsbrot ved Skjergardsvegen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  16.06.2017
  Her er rapporten for veke 24. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka
  Les meir
 • Opna aktivtetstiltak i regi av Way Forward

  16.06.2017
  Den 13 år gamle Jude Aniston Mariyampillai imponerte alle dei frammøtte då han framførte Leonard Cohens Hallelujah i ein nydeleg versjon ved opninga av Way Forward sitt nye aktivtetstiltak i dag. Opninga skjedde i lyse og trivelege lokale i Lieco-bygget. Dermed har organisasjonen fått eit tilpassa tilbod sentralt på Straume.
  Les meir
 • Presenterte kartlegging av pensjonsordningane

  16.06.2017
  På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2 500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).
  Les meir
 • Her er prosjektleiaren for "Nye Øygarden kommune"

  16.06.2017
  Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.
  Les meir
 • Åtte mill. til rus og psykisk helse

  15.06.2017
  Fylkesmannen har tildelt åtte millionar kroner i tilskot til Fjell kommune for å styrka tenestetilbodet innan psykisk helse og rus, vald og traumefeltet.
  Les meir
 • Godkjente plan for Knappskog gamle skule

  15.06.2017
  Med 18 mot 17 røyster godkjente kommunestyret i dag detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule. Debatten handla mellom anna om det var ønskeleg med blokkbygg i området og parkeringsplassar for reisande til Geitanger.
  Les meir
 • Flott deltaking på aktivitetsdag på Ågotnes

  14.06.2017
  Også i år kan ein sjå tilbake på ein flott sommaraktivitetsdag på Ågotnes idrettsbane og idrettshallen på Ågotnes. 28 elevar i spesialavdelinga på Hjelteryggen skule andre skular deltok i aktivitetar ute og inne.
  Les meir
 • Heiarop-konkurransen er avgjort

  14.06.2017
  På leiarsamlinga til skulesjefen i dag vart dei tre finalistane til heiarop-konkurransen i skulen i Fjell presentert. Heilt til topps gjekk Tellnes skule. På dei nest to plassane følgde Brattholmen og Kolltveit.
  Les meir
 • Engasjement på arbeidsseminar om vald og overgrep i nære relasjonar

  13.06.2017
  Hundre deltakarar var på plass i kultursalen i Fjell rådhus i dag då det var invitert til arbeidsseminar om vald og overgrep i nære relasjonar.
  Les meir
 • Kristoffer Skjerping lovar «fyrverkeri»

  13.06.2017
  – Dersom eg vert teken ut på det norske laget, lovar eg «fyrverkeri» og show frå start, seier ein optimistisk Kristoffer Skjerping tre månader før Sykkel-VM.
  Les meir
 • Takkar av etter legeteneste i 39 år

  13.06.2017
  Denne veka vart det markert at fastlege Kåre Aksnes hadde sin siste arbeidsdag som fastlege i Fjell den 30. mai. Same dag fylte Aksnes 70 år. I 39 år har han hatt legeteneste i Fjell, dei fleste åra saman med kona Helene som sekretær på kontoret.
  Les meir
 • Møte om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper

  12.06.2017
  Velkomen til eit møte om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper på Fjell frivilligsentral, Sartor storsenter ved biblioteket tysdag 20. juni kl. 18-20.
  Les meir
 • Det digitale radioskiftet fortset

  09.06.2017
  For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni. Dei kommersielle, riksdekkjande kanalane, og einskilde lokalradioar, følgjer etter 15. september. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsetje å sende på FM også etter 15.september om dei ønskjer det. Lokalradiokanalane P5 Bergen og ENERGY Bergen som sender i Bergen må avvikle sendingane sine 15. september.
  Les meir
 • Mange og store saker i kommunestyret

  08.06.2017
  Kommunestyret skal den 15. juni ta stilling til fleire store saker. Det handlar om plan for gamle Knappskog skule, utvikling av Ågotnes idrettsanlegg, økonomirapport, vass- og avlaupsgebyr og etterbruk av Ekerhovd skule for å nemna noko.
  Les meir
 • Stortinget vedtok å slå saman kommunane i regionen

  08.06.2017
  Torsdag kveld (8. juni) vedtok Stortinget å slå saman kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Totalt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  07.06.2017
  Her er rapporten for veke 23. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka
  Les meir
 • Vass- og avlaupsgebyr: Formannskapet ber om meir dokumentasjon

  07.06.2017
  Med fem mot fire røyster (Ap og Venstre) vedtok formannskapet på onsdag å be om utfyllande dokumentasjon før kommunestyret den 15. juni behandlar framlegg til endring i forskrift om vass- og avlaupsgebyr.
  Les meir
 • Klart for tilsetjing av prosjektleiar for ny kommune

  07.06.2017
  På det sjette og siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for ny kommune den 16. juni skal det tilsetjast prosjektleiar for arbeidet med å etablera ny kommune i regionen.
  Les meir
 • Knappskog skule til finalen i Mattemaraton

  07.06.2017
  To trinn på Knappskog skule er og klar for finalen i Mattemaraton i Oslo 24. august.
  Les meir
 • Gje meg eit teikn

  07.06.2017
  Frivilligkoordinator på Kvednatunet Stine N. Fjell inviterte frivillige til fagleg påfyll.
  Les meir
 • Tilrår Knappskogplan med endringar

  07.06.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) går inn for å godkjenna detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule. I innstillinga til kommunestyret vart det likevel lagt inn nokre endringar.
  Les meir
 • 1,25 mill. til satsing mot barnefattigdom

  06.06.2017
  Fylkesmannen har tildelt 1,25 millionar kroner til Fjell kommune til satsing mot barnefattigdom for 2017.
  Les meir
 • Tilrår å utvikla idrettsanlegget på Ågotnes

  06.06.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) gjekk i går samrøystes inn for at det vert gjennomført ei rekkje tiltak for å utvikla Ågotnes idrettspark. I samarbeid med Nordre Fjell Allianse IL har Fjell kommune utarbeidd forslag til tiltak som vil betra kapasiteten på idrettsanlegget som kan realiserast på kort tid utan reguleringsendring.
  Les meir
 • Kranselag på Landro skule

  06.06.2017
  I dag var det dekka til fest i den øvste etasjen i det nye bygget på Landro skule. Det var klart for kranselag.
  Les meir
 • Åtte frå Fjell kommune deltok i Skjærgårdsrittet

  06.06.2017
  Åtte spreke syklistar frå Fjell kommune deltok på Skjærgardsrittet på andre pinsedag.
  Les meir
 • Klart for ny mattefinale for Foldnes-elevar

  06.06.2017
  Også dette året har fleire klassar på Foldnes skule kvalifisert seg til mattemaratonfinalen. Men konkurransen er skarp.
  Les meir
 • Grill og hattefest på Straume bu og servicesenter

  02.06.2017
  31.mai var det igjen duka for festleg lag på Straume bu og servicesenter. Denne gongen var det den årlege grill- og hattefesten som gjekk av stabelen. Bebuarar, pårørande og personale var samla til ei kjekk stund med god mat, song og musikk. Og ikkje minst eit hav av flotte hattar i ulike varriantar.
  Les meir
 • Minner om nytt telefonnummer til Sotra legevakt

  02.06.2017
  Ring 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta.
  Les meir
 • Irene Solem Hansen hjå Barnehagesjefen fekk ildsjelpris

  02.06.2017
  Pedagogisk konsulent hjå Barnehagesjefen, Irene Solem Hansen, er tildelt «Årets DUÅ-ildsjel 2017». Dette skjedde på Nasjonal fagdag for De Utrolige Årene (DUÅ) på tysdag.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  01.06.2017
  Her er rapporten for veke 22. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • 25 mill. i minus etter fire månader

  01.06.2017
  Rekneskapen for Fjell kommune etter drift i fire månader viser eit negativt netto driftsresultat på om lag 25 millionar kroner. Dette er om lag 10 millionar kroner svakare enn på same tid i fjor. Formannskapet behandlar økonomirapport 1. tertial og fleire andre saker den 7. juni.
  Les meir
 • To millionar kroner til forskingsprosjekt leia av Fjell

  01.06.2017
  Regionalt forskingsfond Vestlandet har løyvd to millionar kroner til eit prosjekt om risikokommunikasjon leia av Fjell kommune. Prosjektet handlar om korleis kommunar på ein god måte skal kommunisera med innbyggjarane sine om «usynlege farer» som til dømes radongass, stråling frå høgspentleidningar og legionellaførekomstar. Prosjektet vert gjennomført i samarbeid med mellom anna Øygarden kommune.
  Les meir
 • Føreslår å utvikla idrettsanlegget på Ågotnes

  01.06.2017
  Rådmannen går inn for at det vert gjennomført ei rekkje tiltak for å utvikla Ågotnes idrettspark. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal behandla ei sak om dette på møtet den 6. juni.
  Les meir
 • Seniortreff på Landro skule

  01.06.2017
  Tysdag 29. mai arrangerte Landro skule seniortreff for besteforeldre, oldeforeldre og seniorar i bygda. Dette er ein kjekk tradisjon som skulen har hatt i mange år.
  Les meir
 • Sluttbehandling av plan for Knappskog gamle skule

  31.05.2017
  Det er klart for sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule. Formålet er å leggja til rette for 30 bustadeiningar med leilegheitsbygg med parkering og uteareal på den gamle skuletomta på Knappskog. Komité for plan og utvikling (KPU) behandlar saka tysdag den 6. juni.
  Les meir
 • Full aktivitet på Foldnes skule

  30.05.2017
  Denne veka gjennomfører Foldnes skule aktivitetsveke. I tillegg til å få alle elevane i god aktivitet, vert det fokusert på sunt kosthald.
  Les meir
 • Møt gründermiljøet i regionen vår

  30.05.2017
  Onsdag den 7. juni vert du invitert til å verta kjent med gründermiljøet i regionen vår.
  Les meir
 • Legg strategi for ny vidaregåande skule

  29.05.2017
  Regionrådet Vest ønskjer tett dialog med Hordaland fylkeskommune for å få realisert ny vidaregåande skule i Sotra Kystby. På styremøtet i Fjell på måndag orienterte Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone Merethe Aasen (SINTEF) om status for kunnskapsklusterprosjektet i Sotra Kystby.
  Les meir
 • Vestlandskafé på Straume bu og servicesenter

  26.05.2017
  Fredag 26 mai vart det laga i stand Vestlandskafe i kantina på Straume bu- og servicesenter.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  26.05.2017
  Her er rapporten for veke 21. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Regionrådet drøftar ny vidaregåande skule

  26.05.2017
  På styremøtet i Regionrådet Vest den 29. mai vert det drøfting av planane om ny vidaregåande skule i Sotra Kystby. Gode Sirklar er beden om å gjennomføra eit prosjekt som legg til rette for dette.
  Les meir
 • Markerte samarbeid om barnevern

  24.05.2017
  - Dette vert svært bra for både Sund og Fjell. Når vi no skal verta ein større kommune, er det like godt å vera på forskot. Dette sa ordførar i Sund, Kari-Anne Landro, onsdag ettermiddag då dei to kommunane markerte samarbeidet om barnevernet. Med verknad frå 1. juni vert barneverntenesta slått saman for dei to kommunane.
  Les meir
 • Skålevikelevar fekk overlevert pengepremie

  23.05.2017
  Det var stor stas ved skulestart på Skålevik skule i dag då femte klasse fekk overlevert ein sjekk på 10 tusen kroner. I samband med undersøkinga om levekår og barnefattigdom hausten 2016, vart det trekt ut eitt klassetrinn på ein av skulane som skulle få ein «synleg takk» for deltakinga.
  Les meir
 • Tospråkleg eventyrstund

  23.05.2017
  Gjennom prosjektet «Fortell, u sheeg» har Eilin Skare frå Fjell folkeboksamling og Nora Nilsen frå Knappskog skule vore på kurs i tospråkleg forteljarteknikk.
  Les meir
 • Godt fellesskap på Camp Hissøyna

  22.05.2017
  Helga 12. til 14. mai var 12 deltakarar og fem vaksne samla på Hissøyna. Dette var ein camp for jenter og unge kvinner i alderen 16 til 19 år med innvandrarbakgrunn.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  19.05.2017
  Her er rapporten for veke 20. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka
  Les meir
 • Brannsjefen opphevar forbodet mot open eld

  19.05.2017
  Skogbrannindeksen syner no mindre fare for skog og utmarksbrann, brannsjefen opphevar difor forbodet mot open eld som vart innført i Fjell og Sund 8. mai.
  Les meir
 • Hugs bytedag på biblioteket på laurdag!

  19.05.2017
  Laurdag den 20. mai mellom klokka 16 og 18 vert du invitert til å ta turen innom Fjell folkeboksamling på gratis bytedag.
  Les meir
 • Fjell kommune kjøper Vestnytt-bygget

  18.05.2017
  Fjell kommune skal kjøpa kontorbygget til Vestnytt i Skjenet 2 på Straume. Dette var eitt av fleire vedtak i kommunestyret i dag.
  Les meir
 • Besøk frå Paris til Knappskog skule

  18.05.2017
  Knappskog skule har vore så heldige å få vere vertskap for ein delegasjon med skulefolk frå Paris-regionen i Frankrike.
  Les meir
 • La ned krans ved minnestøtta ved Fjell kyrkje

  17.05.2017
  Etter gudstenesta i dag la ordførar Marianne Sandahl Bjorøy ned krans ved minnestøtta ved Fjell kyrkje. - Namna på minnestøtta skal vera ein vekkjar for oss og komande generasjonar om kva motstandsfola gjorde for landet og kva det betyr for oss i dag, sa ordføraren då ho la ned kransen.
  Les meir
 • Utsleppet må reduserast kraftig

  16.05.2017
  Forskingstopp Nils Røkke i SINTEF var tydeleg på det ansvaret vi har for å redusera klimautsleppet då vel 120 seminardeltakarar var samla på Panorama Hotell & Resort i Sund i går. Det var førebuande fellesnemnd for ny kommune i region vest som inviterte til framtidsseminar.
  Les meir
 • Velkomen til Skjærgårdsrittet 2017

  12.05.2017
  Den 2. pinsedag (5. juni) er det klart for Skjærgårdsrittet. Dette tradisjonsrittet samlar sykkelfolket til ei festreise langs kysten.
  Les meir
 • Sluttbehandling for sak om kjøp av Vestnytt-bygget

  12.05.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 18. mai ta stilling til om kommunen skal kjøpa kontorbygget til Vestnytt i Skjenet 2 på Straume. Komité for drift og forvaltning gjekk i april inn for at kommunen kjøper bygget, men at rådmannen skulle leggja fram supplerande informasjon før behandlinga i kommunestyret.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  12.05.2017
  Her er rapporten for veke 19. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Prioriterer barnehage, skule og tiltak mot rus

  11.05.2017
  Regjeringa presenterte i dag framlegg til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2018 (kommuneopplegget). I kommuneproposisjonen er det lagt opp til ein vekst i samla inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliardar kroner.
  Les meir
 • Besøk frå Os kommune

  11.05.2017
  Tilsette frå Os kommune innan tenester knytt til mellom anna barnehage, skule, helse, sosial, oppvekst og kultur var på besøk i Fjell kommune onsdag 10. mai.
  Les meir
 • Ønskjer konsekvensutgreiing av asfaltverk

  10.05.2017
  Formannskapet ønskjer at det vert utarbeidd ei konsekvensutgreiing før det endeleg vert teke stilling til eventuell etablering av asfaltverk på Søre Straume. Formannskapet var samla til møte måndag ettermiddag.
  Les meir
 • Sykkel-VM: Regulerer Vestsidevegen og Bildøyvegen to dagar

  10.05.2017
  Dei to dagane det vert sykkelritt i Øygarden og Fjell vert hovudtraséen for ritta stengd i tre timar. Vestsidevegen og Bildøyvegen vert regulerte.
  Les meir
 • Fagdag om Husbanken sine økonomiske verkemiddel

  09.05.2017
  Fjell kommune inviterte til fagdag denne veka. Tema for dagen var dei økonomiske verkemidla til Husbanken og korleis ein kunne utnytta desse mest mogleg.
  Les meir
 • Forbod mot bruk av open eld

  08.05.2017
  Brannsjefen i Fjell og Sund har innført totalforbod mot bruk av open eld i Fjell og Sund kommunar. Forbodet gjeld frå no av og inntil vidare.
  Les meir
 • Vi får varmare, våtare og mildare klima

  08.05.2017
  - Kva samfunn vil vi ha i framtida, og kva skjer med samfunnet når det vert varmare, våtare og mildare? var mellom mange spørsmål stipendiat Hanna Kvamsås i SpaceLab i på Institutt for geografi (UIB) stilte på fagseminaret «Klimatilpassing i eit vestlandsperspektiv» i kultursalen i Fjell rådhus i dag.
  Les meir
 • Det første Festningsrittet: Marius har store ambisjonar

  07.05.2017
  Marius Meidell drøymer om å vera med i dei store ritta, til dømes Tour de France. På sundag var han saman med Morten Kismul i Team Meidell/Kismul og gjekk til topps i det første Festningsrittet på Fjell festning i strålande solskin.
  Les meir
 • Ryddeaksjonen våren 2017!

  05.05.2017
  Det er vår, og den årlege vårryddinga blant skular, barnehager, grendalag og andre lag her i Fjell kommune er i gang. Helsing frå små og store i Leirstaden barnehage.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  04.05.2017
  Her er rapporten for veke 17. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gjev støtte til vanskelegstilte

  04.05.2017
  Etter at Fjell kommune i desember 2015 overtok Eldrebustadene på Møvika, har stiftinga endra vedtektene slik at det no er mogleg å gje økonomisk støtte til dei som har behov for det. Støtteordninga er retta mot eldre og/eller andre vanskelegstilte som bur i Fjell kommune.
  Les meir
 • Seminar om vald og truslar

  04.05.2017
  Om lag 40 deltakarar var denne veka samla på dialogseminar i kultursalen i Fjell rådhus der det handla om vald og truslar i helse- og sosialsektoren.
  Les meir
 • Drøftar mogleg flytting av asfaltverk

  03.05.2017
  Formannskapet skal på møtet onsdag den 10. mai drøfta Lemminkäinen sine opplysningar om mogleg flytting av asfaltverket frå Knarrvika til Søre Straume.
  Les meir
 • - Vi har alle ansvar for miljøet

  03.05.2017
  Saksordførar for handlingsplan for energi, miljø og klima, Odd Valvatne, håpar på god oppslutnad på fagseminaret «Klimatilpassing i eit vestlandsperspektiv» måndag den 8. mai.
  Les meir
 • Bli med på nasjonal strandrydde-dag 6. mai

  03.05.2017
  Den nasjonale strandryddedagen har vore arrangert kvar vår sida 2011. Det er organisasjonen Hold Norge rent som står bak aksjonen som har spreidd seg til fleire nordiske land. Laurdag den 6. mai er det klart for årets strandryddedag.
  Les meir
 • Festningsrittet 7. mai: Transport og parkering

  02.05.2017
  Vi ønskjer at flest mogleg skal finna vegen til Fjell festning på festningsrittet sundag den 7. mai. For å få dette til, er det nødvendig med god organisering av transport og parkering.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  28.04.2017
  Her er rapporten for veke 17. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • 29. april: Eitt år sidan helikopterulukka

  28.04.2017
  Laurdag den 29. april er det eitt år sidan den tragiske helikopterulukka. 13 menneske omkom då eit helikopter styrta på ein holme i Øygarden ved Turøyna. Både i Fjell og nabokommunane vart det straks etablert krisestab då meldinga om ulukka kom om lag klokka 12.
  Les meir
 • Grendakamp på sykkel på Fjell festning

  28.04.2017
  Sundag den 7. mai brakar det laust med ein god gamaldags grendakamp på Fjell festning. På Festningsrittet vert det kamp mellom grendene som kan stilla med stafettlag samansett av to barn og to vaksne. Arrangøer er Cykleklubben Sotra.
  Les meir
 • - Thor Hushovd er min favoritt

  27.04.2017
  Nora Krohn i femte klasse på Hjelteryggen skule er ikkje i tvil om kven som er hennar sykkelfavoritt.
  Les meir
 • Vil gje eldre hjelp til databruk

  27.04.2017
  Ungdommens kommunestyre (UKS) vil gjerne gje PC-opplæring til dei eldre. To av representantane i UKS hadde møte med Fjell eldreråd om dette tidleg i april, og i sist veke konkluderte UKS med at det vert teke sikte på å gjennomføra eit prosjekt med PC-opplæring for eldre.
  Les meir
 • Møt ordføraren på biblioteket

  27.04.2017
  Tysdag den 2. mai inviterer ordføraren deg til ein kaffiprat på Fjell folkeboksamling. Til vanleg vil ordførar Marianne Sandahl Bjorøy vera på plass den første tysdagen i kvar månad mellom klokka 15 og 16 på «Kaffipraten».
  Les meir
 • Radikalisering kan skje kvar som helst

  27.04.2017
  To hundre deltakarar fekk teikna eit realistisk bilete av kva som er stoda når det gjeld radikalisering og valdeleg ekstremisme då det denne veka var invitert til fagseminar i kultursalen i Fjell rådhus.
  Les meir
 • 3,45 millionar i skjønsmidlar til regionen vår

  26.04.2017
  Fylkesmannen har tildelt 3,45 millionar kroner til sju prosjekt i kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Dei fleste prosjekta er eit samarbeid mellom alle dei tre kommunane. Totalt har Fylkesmannen løyvd 18,5 millionar kroner til ei rekkje prosjekt i fylket.
  Les meir
 • Førebur felles kommunestyremøte

  24.04.2017
  På det femte møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i dag vart det brukt god tid på å førebu felles kommunestyremøte den 21. juni. Det er Fylkesmannen som kallar inn til dette møtet.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  21.04.2017
  Her er rapporten for veke 16. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Det er vår på Kvednatunet

  21.04.2017
  Sjølv om hagl legg seg tung og blaut på asfalten, viser naturen at våren har komme.
  Les meir
 • Drøftar politisk styringsstruktur

  21.04.2017
  På det femte møtet i førebuande fellesnemnd skal dei 17 politikarane og dei tre tillitsvalde drøfta dei politiske føresetnadene for etablering av den nye kommunen. Møtet vert halde i velferdsbygget på Kollsnes-anlegget i Øygarden.
  Les meir
 • Reglar for open brenning i Fjell

  20.04.2017
  Vi er no inne i ei årstid der brannfaren er stor. Det er klare reglar for open brenning i Fjell. I tettstader og bustadfelt er det totalforbod mot open brenning. På heimesida til Fjell kommune finn du kart som viser kvar det er forbode mot open brenning.
  Les meir
 • Skreiv under kontrakt med Mercuri Urval

  19.04.2017
  I går skreiv dei tre ordførarane under kontrakten med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval. Dette selskapet skal helpa til i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for kommunereforma.
  Les meir
 • 700 elevar dansa mot Sykkel-VM

  19.04.2017
  Det var fullt liv då 700 sjette- og sjuandeklassingar i Fjell var samla i Sotra Arena i dag og dansa seg mot Sykkel-VM med den lokale VM-songen «Let´s Go for Ride».
  Les meir
 • Eldreråda førebur seg på ny kommune

  19.04.2017
  Eldreråda i Sund, Fjell og Øygarden var samla i Fjell rådhus i går for å drøfta framtida for eldreråda i den nye kommunen frå januar 2020.
  Les meir
 • Sykle til jobben: Konkurransen der alle er stjerner!

  18.04.2017
  Sykle til jobben-aksjonen vert rulla i gang 19.april ,og i år heiar vi på alle våre kvardagsmosjonistar og kvardagssyklistar! Hos oss er alle stjerner!
  Les meir
 • Populært med barneløype

  08.04.2017
  Trass i ein litt småsur vind og grått vér var det ein god del barn og vaksne som hadde funne vegen til Sotraplassen på laurdag. Cykleklubben Sotra inviterte til familiesykkeldag i samarbeid med Fjell kommune, Bergen 2017 og Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Samla inn pengar til Somalia

  07.04.2017
  Elevane på Tranevågen ungdomsskule fekk i dag ein uvanleg variert meny då det var klart for lunsj klokka 11. I tillegg til den vanlege menyen, selde elevar frå Syria og Somalia internasjonale spennande matrettar til elevane. Inntektene går til hjelpearbeid retta mot svoltkatastrofen i Somalia.
  Les meir
 • Besøk frå STATPED og organisasjonen Voksne for Barn

  07.04.2017
  Dei viser oss korleis vi kan bruke verktøy fra Zippys Vener til å forstå og støtte elever med særlige utfordringar i øving på sosial og emosjonelle ferdigheiter.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  07.04.2017
  Her er rapporten for veke 14. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Martin Engelsen: – Ein song for folk

  07.04.2017
  – Eg har ønskt å skriva ein song for folk og dei som skal sjå på Sykkel-VM. Dette seier den lokale artisten, Martin Engelsen, om Sykkel-VM-songen sin; «Skjergardsvegen».
  Les meir
 • Modellar for utbyggingsavtalar på høyring

  05.04.2017
  Formannskapet vedtok på onsdag å leggja sak om modellar for utbyggingsavtalar i Fjell kommune ut til offentleg ettersyn i 30. dagar.
  Les meir
 • Nasjonal transportplan: 5,1 milliardar til Sotrasambandet

  05.04.2017
  Det er sett av 5,1 milliardar kroner til Sotrasambandet i framlegget til Nasjonal transportplan (NTP). Dette samsvarar med det som kom fram tidlegare i vinter. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen presenterte planen klokka 12 i dag.
  Les meir
 • Plan for Knappskog gamle skule utsett

  05.04.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) utsette behandlinga av detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule då saka stod på sakskartet i går. Det skal gjennomførast synfaring før saka vert behandla i komitéen.
  Les meir
 • Tilrår å kjøpa Vestnytt-bygget

  05.04.2017
  Med åtte mot eí røyst (Sotralista) gjekk komité for drift i går inn for at Fjell kommune kjøper kontorbygget til Vestnytt på Skjenet 2 for 15 millionar kroner. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Havrom 2017: Optimistisk fiskeriminister Sandberg

  04.04.2017
  Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) la seg på ei optimistisk linje då han på Havrom 2017 på Bakscenen i dag hadde sitt innlegg om havbruksnæringa. Han fann seg vel til rette i forsamlinga.
  Les meir
 • Vil gjerne ha Språkrådet til Straume

  03.04.2017
  Regionrådet Vest meiner at det er gode grunnar til at Språkrådet vert lokalisert i region vest. I dag sender dei brev til regjeringa og kommunal- og forvaltningskomitéen der det vert peika på at Straume er ei god lokalisering for dette statlege kontoret.
  Les meir
 • Stor dag for 100 år gamle Andrea

  01.04.2017
  Flagget var heist til topps på Kvednatunet i dag. Den første april var det 100 år gamle Andrea Vindenes som skulle få all hyllest.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  31.03.2017
  Her er rapporten for veke 13. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Føreslår modellar for utbyggingsavtalar

  31.03.2017
  Rådmannen går inn for at Fjell kommune tek i bruk nye modellar for utbyggingsavtalar. Saka skal opp til behandling i formannskapet den 5. april.
  Les meir
 • Velkommen til temakafè

  31.03.2017
  For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden onsdag 5. april kl. 12.00 - 14.00.
  Les meir
 • Skulebygg på Knappskog kan verta husvære

  30.03.2017
  Planane for å gjera om Knappskog gamle skule til leilegheitsbygg er no klare for sluttbehandling. Rådmannen går inn for at framlegget til detaljregulering vert godkjent med dei endringane som går fram av saksutgreiinga. Saka vert endeleg behandla i kommunestyret, men skal først opp i komité for plan og utvikling (KPU) den 4. april .
  Les meir
 • Havrom 2017: Korleis få vekst i havromsnæringa?

  30.03.2017
  Den 4. april deltek fiskeriminister Per Sandberg på Havromskonferansen i Gründerparken Vest i regi av Gode Sirklar AS og Vest Næringsråd. Konferansen vert arrangert i lokala til Bakscenen på Straume og vert gjennomført i nært samarbeid kommunane Sund, Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Kjøp av utleigebustader er forankra i vedtak

  30.03.2017
  På bloggen Tunnelsyn er det fleire innlegg med påstandar om at leiar i komité for drift og forvaltning, Ernst Einarsen, blandar rolla som næringslivsaktør og politikar når det gjeld Fjell kommune sitt kjøp av 18 utleigebustader i Straumehagen. Det vert også hevda at rådmannen v/ Bustadkontoret favoriserer komitéleiaren ved å gå til innkjøp av utleigebustadene i Straumehaugen utan at kjøpet har vore ute på anbod.
  Les meir
 • Føreslår å kjøpa Vestnytt-bygget

  29.03.2017
  Rådmannen føreslår at Fjell kommune kjøper kontorbygget til Vestnytt på Skjenet 2 for 15 millionar kroner. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på møtet gje innstilling i saka.
  Les meir
 • Ønskjer framlegg til kandidat til Johannes Kleppevik sitt minnefond

  29.03.2017
  Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å fremja kystkulturen i Hordaland.
  Les meir
 • Drøfta arbeidsgjevarpolitikk

  27.03.2017
  Hovudtema på det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma dag var arbeidsgjevarpolitikk, personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Møtet vart halde på Sund kommunehus i føremiddag.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  24.03.2017
  Her er rapporten for veke 12. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kommunestyret vurderer motsegn mot fylkesplanar

  23.03.2017
  Kommunestyret i Fjell er kritisk til framlegga til dei fylkeskommunale planane «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028» og «Regional transportplan Hordaland 2018-2029".
  Les meir
 • Lokale Sykkel-VM-songar

  23.03.2017
  I dag (23. mars) er det nøyaktig seks månader til det første rittet i Sykkel-VM i regionen vår. Lokalt er det produsert fleire lokale Sykkel-VM-songar.
  Les meir
 • Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

  21.03.2017
  Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.
  Les meir
 • Fjell må vurdera revisjon av budsjettet

  20.03.2017
  Fylkesmann Lars Sponheim meiner at Fjell kommune om nødvendig må gjennomføra budsjettrevisjon etter første tertial ( 30.04.) og justera ned budsjetterte frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskot). I brevet der han gjennomgår budsjettet for 2017 skriv han også at det må vera ei målsetjing å få eit større netto driftsoverskot enn i opphavleg vedteke budsjett for 2017.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  17.03.2017
  Her er rapporten for veke 11. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Drøftar fylkesplanar

  17.03.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 23. mars ta stilling til to framlegg til fråsegn om to fylkesplanar som handlar om areal og transport.
  Les meir
 • Overleverte Delta-stafettpinnen

  17.03.2017
  Den 1. mars overleverte Ole Jostein Nakken Delta-stafettpinnnen til Rikard Kvaal.
  Les meir
 • Vi vil leike!

  17.03.2017
  Tysdag 14. februar vart barnehagedagen markert i Hamramyra barnehage og mange andre barnehagar rundt om i landet. Årets tema har vore «Vi vil leike!» der leiken og leikens betyding for vennskap har vore i fokus. Denne dagen pynta vi ekstra i barehagen og gjorde det innbydande for barn og foreldre.
  Les meir
 • Den store gründerdagen

  16.03.2017
  Det handla om gründerskap, nytenking, ungdom og framtidstru då Gründerparken Vest og Energimessa 2017 vart offisielt opna i dag. Det var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, som stod for den offisielle opninga av parken og messa. Gründerparken er lokalisert i etasjen under Bakscenen på Straume.
  Les meir
 • Barnehagedag og opning av ny leikeplass

  16.03.2017
  Tysdag den 14. mars var det markering av Barnehagedagen i heile landet. Barnehagedagen er ei årleg markering der barnehagene opnar dørene for andre, for å visa og synleggjera aktivitetane i barnehagen. Tema i år, var leik og betydninga leiken har for venskap. Undersøkingar viser at det barn sjølv trekkjer fram som det viktigaste for trivselen deira, er leik og det å ha vener å leika med.
  Les meir
 • Sundagsope under Sykkel-VM

  14.03.2017
  Fylkesmannen har innvilga dispensasjon frå helligdagslova slik at forretningar i Bergen, Askøy, Fjell og Øygarden kan halda ope på sundagar under Sykkel-VM i perioden 16. – 24. september.
  Les meir
 • Spennande utstillingar på Energimessa

  14.03.2017
  Dronar, vindmøller og eit kar fylt med 800 liter vatn er noko av det du kan oppleva på Energimessa i år. Dei 14 utstillarane har altså litt av kvart å visa fram om du møter opp like ved XXL/Clas Olsson i andre etasje på Sartor Storsenter 16. og 17. mars.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  10.03.2017
  Her er rapporten for veke 10. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seniortilbod veke 11

  10.03.2017
  Varierte aktivitets-, kultur- og handletilbod for yngre og eldre seniorar.
  Les meir
 • Får 600 tusen kroner til symjeopplæring

  10.03.2017
  Fylkesmannen har tildelt 600 tusen kroner i symjeopplæring i Vestkantsvømmerne for 2017. Tilskotet skal dekkja kostnader med symjeopplæring for barnehagebarn i Fjell.
  Les meir
 • Vurderer motsegn mot fylkesplan

  08.03.2017
  Formannskapet i Fjell er kritisk til framlegget til «Regional transportplan Hordaland 2018-2029". Med seks mot tre røyster (Ap) gjekk formannskapet på onsdag inn for ein uttale føreslått av Tom Georg Indrevik (H) der det heiter at Fjell kommune kan koma til å fremja motsegn mot planen dersom han ikkje vert justert etter høyringa. Innstillinga frå formannskapet går til endeleg behandling i kommunestyret den 23. mars.
  Les meir
 • Fjell vart «Årets kulturkommune i Hordaland»

  08.03.2017
  Litt før klokka 12 i dag kunne Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og kultursjef Lennart Fjell stiga fram til dirigentbordet i Hordaland fylkesting for å ta imot utmerkinga «Årets kulturkommune i Hordaland». Med denne prisen er Fjell kommune også kandidaten frå Hordaland til den nasjonale utmerkinga «Årets kulturkommune».
  Les meir
 • Plan for Nordra Lia, Anglavika, til høyring

  07.03.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok i går at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring.
  Les meir
 • Endrar krinsgrensene for ungdomstrinnet

  07.03.2017
  Elevane i Ulveset krins, som i dag går på Fjell ungdomsskule, skal frå hausten av høyra til inntaksområdet til Tranevågen ungdomsskule. Det er klart etter vedtak i komité for drift og forvaltning i går.
  Les meir
 • Bli med på Bli Sterkare Styrke!

  07.03.2017
  Måndagar og/eller onsdagar frå 24. april til 21. juni. Perfekt for deg som ønskjer å kome i gong med styrketrening!
  Les meir
 • Internationalt samarbeid, gjennom Erasmus+ prosjekt. 19.-25.02.2017

  06.03.2017
  Måndag 20. februar tok Fjell kommune v/barnehagesjefen og Marihøna barnehage imot ein delegasjon på 12 personer frå Belgia, Island og Sverige. Delegasjonen er samarbeidspartnarar med Fjell kommune v/Marihøna barnehage i det europeiske samarbeidsprosjektet: Erasmus+ «This is me under construction».
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  03.03.2017
  Her er rapporten for veke 9. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Gjev uttale til areal- og transportplanar

  02.03.2017
  Formannskapet skal på møtet den 8. mars drøfta kva høyringsfråsegner kommunen skal gje til to areal- og transportplanar utarbeidd av Hordaland fylkeskommune. Det er kommunestyret som til sist vedtek fråsegnene frå Fjell.
  Les meir
 • Plan for Nordre Lia, Anglavika, klar for høyring

  01.03.2017
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Nordra Lia, Anglavika, vert lagt ut til offentleg høyring. Komité for plan og utvikling behandla saka på møtet den 7. mars.
  Les meir