Aktuelt

 • Ny vekerapport er klar

  20.10.2017
  Her er rapporten for veke 42 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • La ned grunnsteinen for helsebygg på Straume

  19.10.2017
  Litt etter klokka 11 i dag la dei tre ordførarane i regionen ned grunnsteinen for lokalmedisinsk senter på Straume. Nærare 100 personar var på plass for å markera grunnsteinnedlegginga som vart kombinert med kranselag (tett bygg). Med eit total kostnadsramme på 300 millionar kroner, er dette det desidert største og mest komplekse bygg Fjell kommune har vore byggherre for.
  Les meir
 • Plan for Angeltveitvegen klar til sluttbehandling

  18.10.2017
  Kommunestyret skal på møtet den 26. oktober ta stilling til detaljregulering for Angeltveitvegen, Angeltveit.
  Les meir
 • Knappskog skule og Kunnskapsbyen på OTD-messa i Stavanger

  18.10.2017
  Knappskog skule er og i år invitert med på Vest Næringsråd sin stand på OTD-messa.
  Les meir
 • Orienterte om kommunereformarbeidet

  17.10.2017
  - Gjennom dialog og møte ønskjer vi å skapa ei felles forståing for kva oppgåver og utfordringar vi har framfor oss i arbeidet med å slå saman tre kommunar til Nye Øygarden kommune. Dette var oppsummeringa til prosjektleiar Paul Manger då han møtte kommunestyret og den admnistrative leiinga i Fjell kommune på budsjett- og strategisamlinga på Flesland på tysdag denne veka.
  Les meir
 • Svekka tenestetilbod i 2018

  17.10.2017
  - Velkomen til eit krevjande budsjettseminar med mange vanskelege problemstillingar! Det var orda rådmann Steinar Nesse møtte kommunestyremedlemene og administrative leiarar med på budsjett- og strategiseminaret på Flesland måndag føremiddag.
  Les meir
 • Ei takk til Tubfrim for ei opplevelsesrik helg!

  16.10.2017
  I Fjell kommune har vi to flotte ungdomsklubbar som kallar seg for Jente og Gutteklubben. Vi heldt til på Psykiatrisk Dagsenter og er for ungdom som har ulike utfordringar.
  Les meir
 • Lyderhorntunnelen vart opna natt til sundag

  15.10.2017
  Litt før klokka eitt natt til sundag vart Lyderhorntunnelen opna for trafikk.
  Les meir
 • Statsbudsjettet: - Ikkje rom for vekst!

  12.10.2017
  I dag la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Ifølgje rådmann Steinar Nesse vil ikkje dei frie inntektene dekkja utgiftene til regjeringa sine satsingsområde.
  Les meir
 • Internasjonal dag på Knappskog skule

  06.10.2017
  Fredag 6. oktober arrangerte Knappskog skule internasjonal dag og det vart samla inn pengar til Richard Kiwanuka sitt arbeid for barn på barneheim i Uganda «Bring Children From Street».
  Les meir
 • Fjell kommune inviterer til markering av Verdsdagen for psykisk helse

  06.10.2017
  Verdsdagen for psykisk helse er ein nasjonal kampanje for meir openheit om psykisk helse. I Fjell kommune skal vi ha to arrangement i anledning Verdsdagen.
  Les meir
 • Gjev støtte til vanskelegstilte

  05.10.2017
  Etter at Fjell kommune i desember 2015 overtok Eldrebustadene på Møvika, har stiftinga endra vedtektene slik at det no er mogleg å gje økonomisk støtte til dei som har behov for det. Støtteordninga er retta mot eldre og/eller andre vanskelegstilte som bur i Fjell kommune.
  Les meir
 • Velkomen til Fjell festning Light Festival 2017

  04.10.2017
  Fredag 6. og laurdag 7. oktober vert det Light Festival på Fjell festning frå kl. 19.00 - 23.00.
  Les meir
 • Trygg på Fjell vaksenopplæring

  04.10.2017
  Fjell vaksenopplæring var på utflukt til Bergen sist veke. Dei ville finne ut om fysisk aktivitet kan ha noko å seie for vaksne si læring, og det hadde det!
  Les meir
 • Kenyanaren Shadrack Juma fekk oppleva Sykkel-VM

  04.10.2017
  Også kenyanske Shadrack Juma var blant publikum på Straume og i Bergen sentrum då verdas beste syklistar viste seg fram både i Øygarden, Fjell og Bergen.
  Les meir
 • Kari-Anne Landro skal leia fellesnemnda for ny kommune

  02.10.2017
  Fellesnemnda for ny kommune valde i dag Sund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar i fellesnemnda. Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) vert nestleiarar.
  Les meir
 • Velkomen til temakafè

  02.10.2017
  For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden onsdag 4. oktober kl. 12.00 - 14.00.
  Les meir
 • Besøk av skulefolk frå Frankrike

  29.09.2017
  Knappskog skule har denne veka igjen hatt besøk av skulefolk frå Frankrike. Denne gongen frå Normandie-regionen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  29.09.2017
  Her er rapporten for veke 39 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Historisk skuleleiarsamling på Knappskog skule

  29.09.2017
  75 skuleleiarar og ressurspersonar frå Fjell, Sund og Øygarden var torsdag samla på Knappskog skule. Bakgrunnen var at opplæringslova vart endra frå 1. august med eit oppdatert kapittel 9A «Elevane sitt skolemiljø».
  Les meir
 • Skal utgreia sak om betaling for parkering

  28.09.2017
  Kommunestyret vedtok på torsdag å be rådmannen å utgreia ordning der tilsette betalar for parkering ved kommunale bygg, med sikte på innføring innan utgangen av 2018. Innan første februar skal det liggja føre sak om ordninga. Dette vart vedteke mot dei fire røystene til FrP.
  Les meir
 • – Betre enn vi drøymde om

  28.09.2017
  Det mangla ikkje godord då dei politiske leiarane i Hordaland, Bergen, Askøy, Sund, Fjell og Øygarden oppsummerte Sykkel-VM på ein pressekonferanse i dag.
  Les meir
 • Takkar alle som stilte opp

  28.09.2017
  Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, takkar alle som stilte opp og gjorde Sykkel-VM til ein folkefest.
  Les meir
 • Føreslår å kopla saman vassleidning med Bergen

  28.09.2017
  Rådmannen går inn for at det vert lagt ned ny vassleidning i samband med bygging av ny sotrabru. Saka vert lagt fram for behandling i formannskapet den 4. oktober.
  Les meir
 • Klart for første møte i fellesnemnda

  27.09.2017
  Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.
  Les meir
 • OL-stemning ved opninga av Hamramyra barnehage

  27.09.2017
  Det var nok ein og annan som tenkte tilbake på Lillehammer OL i 1994 då Hamramyra barnehage vart offisielt opna i dag. Ei gruppe i barnehagen slo til med OL-floka og fekk opp stemninga blant dei inviterte gjestene, trass i at det i dag var 20 varmegrader og ikkje 20 kuldegrader.
  Les meir
 • Gjennomfører undersøking om bustad- og bumiljø

  27.09.2017
  Kva kan gjera regionsentera Straume, Osøyro og Knarvik-Frekhaug meir attraktivt som buområde for barne- og ungdomsfamiliar?
  Les meir
 • Markerte start for Fjell som språkkommune

  26.09.2017
  Fjell kommune er ein av fire kommunar i Hordaland som er plukka ut til å vera språkkommune. På landsbasis er det 28 kommunar som så langt har fått tilbod om å vera språkkommune.
  Les meir
 • Fekk kurs i brannvern og førstehjelp

  26.09.2017
  I går fekk om lag 30 nye lærlingar i Fjell opplæring i brannvern og førstehjelp.
  Les meir
 • Treng kandidatar til Gründerprisen 2018

  25.09.2017
  Norges Vel ønskjer gode kandidatar til Gründerprisen 2018. Prisen vert delt ut til personar som har gjort ein særleg innsats i sitt eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
  Les meir
 • Mykje folk langs heile løypa, sjå fotogalleri

  24.09.2017
  Det var mykje folk langs løypetraséen på hovudrittet på sundag.
  Les meir
 • Det vart ny verdsrekord i tal vikingar

  24.09.2017
  Det var ikkje så reint lite spenning om ein makta å setja ny verdsrekord i kledde vikingar på Straume i dag. Den førebelse oppteljinga viser at 265 personar hadde kledd seg i vikingdrakt i området like sør for Sartorparken.
  Les meir
 • Skjerping heldt ord; han var først på Straume

  24.09.2017
  Sundag føremiddag hadde nok Kristoffer Skjerping ein av sine største opplevingar. Fem-seks tusen personar tok imot og hylla ryttaren frå Sekkingstad då han leia hovudfeltet i fellesrittet i Sykkel-VM for seniorar rundt Sartor Storsenter.
  Les meir
 • God stemning også på Kolltveit

  23.09.2017
  Om lag klokka 10 runda det store feltet med juniorryttarar rundkøyringa på Kolltveit. Rundkøyringa og området ved tunnelopninga og golfbana var omkransa av om lag 300 personar i feststemning.
  Les meir
 • Video på TV hyllar regionen

  23.09.2017
  I samband med Sykkel-VM er det lansert ein video som viser det unike med region vest.
  Les meir
 • Fleire tusen møtte opp langs løypa

  23.09.2017
  Både i Øygarden, på Ågotnes, Kolltveit og Straume møtte tusenvis opp for å sjå fellesrittet for menn junior på laurdag.
  Les meir
 • Krosno-delegasjon på besøk i Fjell

  22.09.2017
  Denne veka har Fjell kommune hatt besøk av ein delegasjon på fire personar frå venskapsbyen Krosno i Polen. Delegasjonen var leia av ordføraren i byen, Tomasz Soliñski.
  Les meir
 • Sykkel-VM i Tussetjødna og Leirstaden barnehagar – For ein dag!

  22.09.2017
  Det heile starta med fellesoppvarming i Amfiet , med sykkel VM sangen: Vennebyen «FULL RULLE» Og ei gruppe frå Tussetjødna følgde opp med VM-sangen «Race to Celebrate».
  Les meir
 • Vi inviterer til fest!

  22.09.2017
  Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden ser med stor forventning fram til at Sotra og Øygarden vert ein del av den store sykkelfesten.
  Les meir
 • Klangfull opptakt til Sykkel-VM

  21.09.2017
  Kulturskulane leverer alltid. Det skjedde også torsdag kveld då det var invitert til konserten «Vi triller» i kultursalen i Fjell rådhus.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  21.09.2017
  Her er rapporten for veke 38 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Endrar modell for gjennomføring av brannvernsamarbeid

  20.09.2017
  Rådmannen går inn for at det interkommmunale selskapet Sotra Brannvern IKS tek opp Øygarden kommune som ny deltakar og medeigar i selskapet. Namnet på det nye selskapet er føreslått til Øygarden Brann & redning IKS. Saka vert behandla i kommunestyret den 28. september.
  Les meir
 • Planlegg for Sykkel-VM

  20.09.2017
  Sykkel-VM er i full gang, og laurdag og sundag går dei to siste ritta med start frå Rong før ryttarane syklar gjennom Fjell før målgang i Bergen.
  Les meir
 • Legg plan for Skorafjellet på høyring

  20.09.2017
  Komité for plan og utvikling vedtok på møtet i går å leggja detaljregulering for Skorafjellet barnehage, Kolltveit, ut til offentleg høyring.
  Les meir
 • I dag var det Børge sin tur

  19.09.2017
  Ordførar Børge Haugetun fekk oppdraget med å overrekkja blomar til medaljevinnarane av temporittet for junior i Sykkel-VM i dag. I går var det Fjell-ordførar Marianne Sandal Bjorøy som delte ut blomar til vinnarane.
  Les meir
 • Velkomen til ein trillande musikkfest

  19.09.2017
  Torsdag 21. september kl 18.30 blir det lukkeleg massevelt i ein trillande musikkfest i og utanfor kultursalen ved Fjell rådhus på Straume!
  Les meir
 • Presenterer heimstaden sin for sykkel-turistane

  19.09.2017
  Elevar på Fjell ungdomsskule ønskjer at turistane skal få oppleve Sotra. I samband med Sykkel-VM har språkstyrkingsprosjektet ”Stolt av eige språk” arrangert ein turistbrosjyre-konkurranse for ungdomsskuleelevane i kommunen.
  Les meir
 • Way Forward gjev leksehjelp

  19.09.2017
  For kort tid sidan starta Way Forward opp leksehjelp i aktivitetshuset under Kraftsenteret.
  Les meir
 • Overrekte blomar til medaljevinnarane

  18.09.2017
  Måndag kveld overrekte Fjell-ordførar blomar til vinnaren av U23 temporitt, Mikkel Bjerg.
  Les meir
 • Fagdag for leiarar for lærlingar

  18.09.2017
  Torsdag 14. september var 80 rettleiarar og faglege leiarar for lærlingar inviterte til fagdag i kultursalen på rådhuset i Fjell kommune.
  Les meir
 • Felles turdag for elevane på Bjorøy skule

  18.09.2017
  Bjorøy skule har som tradisjon å ha ein felles turdag for heile skulen kvart år. Tidligare år har vi mellom anna vore på byfjella kring Bergen og vi har vore på Fjell festning.
  Les meir
 • Sykkelfest på Askøy

  18.09.2017
  Askøy var festkledd då det var invitert til sykkelfest på den første konkurransedagen i Sykkel-VM.
  Les meir
 • Kristoffer Skjerping og Team Joker Icopal best av dei norske

  17.09.2017
  Laget til Kristoffer Skjerping hamna på ein 13. plass på lagtempo for menn under Sykkel-VM i dag. Konkurransen var hard, og Team Joker Icopal var best av dei fire norske laga den første konkurransedagen. Tea Sunweb vann lagtempoen både for kvinner og menn.
  Les meir
 • No er sykkelfesten i gang

  16.09.2017
  Laurdag ettermiddag var fleire tusen menneske på plass i nydeleg seinsommarvér på Torgalmenningen for å få med seg opningsseremonien for Sykkel-VM.
  Les meir
 • Stengjer luftrommet over og rundt Bergen

  15.09.2017
  I samband med Sykkel-VM vert store delar av luftrommet over og rundt Bergen vera stengt i perioden 15. til 24. september.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  15.09.2017
  Her er rapporten for veke 37 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Engasjert VM-dag på Landro skule

  15.09.2017
  Elevane på Landro ladar opp til Sykkel-VM, og i dag vart det gjennomført VM-dag med fellessamling, song og dans i gymnastikksalen før det var ei rekkje sykkelaktivitetar utandørs.
  Les meir
 • FjellVAR på topp seks i tilstandsvurdering av vatn

  14.09.2017
  Det kommunale selskapet FjellVAR AS hamna blant dei seks kommunane i landet som oppnådde god standard for alle vurderingskriteria for vatn. Det er Norsk Vann som har gjennomført tilstandsvurderinga både på vatn og avlaup.
  Les meir
 • Amerikansk «Cafe» med ei festleg overrasking

  13.09.2017
  I sist veke vart det stelt i stand amerikansk «Cafe» i kantina på Straume bu- og servicesenter.
  Les meir
 • Føreslår å leggja plan for Skorafjellet på høyring

  13.09.2017
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Skorafjellet barnehage, Kolltveit, vert lagt ut til offentleg høyring. Komité for plan og utvikling skal behandla saka på møtet den 19. september.
  Les meir
 • Vil samarbeida med næringslivet for å redusera køen

  13.09.2017
  I dag hadde kommunane i regionen møte med næringslivet for å drøfta utfordringa med kø i rushtida. I slutten av august vart det gjennomført ei reisevaneundersøking som viste korleis trafikantane reiste frå Sotra/Øygarden retning Bergen i morgonrushet.
  Les meir
 • Kristoffer Skjerping syklar fellesrittet den 24. september

  12.09.2017
  I dag melde Norges Cykleforbund at Kristoffer Skjerping får plass på det norske laget på fellesrittet for menn i Sykkel-VM sundag den 24. september.
  Les meir
 • Endeleg resultat frå Fjell er klart

  11.09.2017
  Litt etter klokka 23.30 var alle resultata frå Fjell melde inn. Det har vore god valoppslutnad om stortingsvalet i Fjell med 80,8 prosent. Dette er 1,2 prosentpoeng meir enn ved valet i 2013.
  Les meir
 • Resultatet frå fleire av krinsane er klare

  11.09.2017
  Klokka 21 i kveld vart resultata av førehandsrøystene lagt fram. Ein times tid seinare vart dei første resultata frå røystene på valdagen levert inn på rådhuset.
  Les meir
 • Vil røysta på valdagen

  11.09.2017
  Det var ikkje kø, men jamn tilstrøyming til vallokala på Tellnes då vi var innom litt etter klokka 10 i dag.
  Les meir
 • Jubileumstur til Krakow

  11.09.2017
  Medarbeidarar på Straume bu- og servicesenter har vore på ein flott jubileumstur til Krakow for å feire 20 kjekke år. Turen vart gjennomført 3. til 5. september.
  Les meir
 • Finn fram vikingen i deg!

  11.09.2017
  Fjell kommune har fått løyve frå Guinness World Records, og går for verdsrekord i flest utkledde vikingar samla på ein stad. Gjeldande rekord er på 250 vikingar. Vi set opp to workshops og delar ut gratis utstyrspakkar til alle som vil vera med. Legg vekk barberhøvelen og finn fram saueskinnet!
  Les meir
 • Rådhuset er stengt på valdagen

  08.09.2017
  Måndag den 11. september er rådhuset stengt for publikum.
  Les meir
 • Prosjektleiaren er i full gang

  08.09.2017
  Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.
  Les meir
 • Informasjonsblad til alle innbyggjarane

  08.09.2017
  Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  07.09.2017
  Her er rapporten for veke 36 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Skreiv under avtale om å vera Sykkel-VM-ambassadør

  07.09.2017
  Under VM-samlinga på den restaurerte fjordabåten Vestgar torsdag kveld skreiv ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og den lokale syklisten Kristoffer Skjerping under avtale ein om at han skal vera VM-ambassadør. Atalen innebér mellom anna at Skjerping får 30 tusen kroner i støtte frå Fjell kommune.
  Les meir
 • Sykkeldag på Knappskog skule

  07.09.2017
  I går arrangerte skulen sykkelprøva for elevane på 4. trinn.
  Les meir
 • Kunstbarna i Luftskipet målar Sykkel-VM

  06.09.2017
  Dei 12 barna som deltek i KGB kunst- og kulturformidling i Luftskipet på Straume er full av entusiasme og iver etter gjera seg klar til den store sykkelfesten. Det skal mykje til for ikkje å leggja merke til Sykkel-VM i kunstskogen like ved Temahuset når det om nokre dagar vert vist fram.
  Les meir
 • Milepåle for Sotrasambandet

  06.09.2017
  I dag underteikna Statens vegvesen og BKK Nett ein avtale om arbeidsdeling og kostnadsdekning for flytting av høgspentlinje mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjonar. Flyttinga av høgspentlinja har ei kostnadsramme på 500 millionar kroner.
  Les meir
 • Røde Kors stiller sterkt i Sykkel-VM

  06.09.2017
  Du vil ikkje unngå å leggja merke til at Røde Kors stiller eit sterkt mannskap under Sykkel-VM.
  Les meir
 • Rekordmange lærlingar i Fjell

  05.09.2017
  Med 39 nye lærlingar hausten 2017, er det no totalt 80 ungdomar som er lærlingar i Fjell. I dag ønskte koordinator for lærlingane, Evelyn Persson, dei velkomen til informasjonsmøte i kultursalen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  01.09.2017
  Her er rapporten for veke 35 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Familiesykkeldag på Straume

  01.09.2017
  Laurdag den 2. september vert det invitert til familiesykkeldag på Sotraplassen på Straume. Det heile startar klokka 12.00 med avduking av sykkelkunst på graset ved Lonavegen vis a vis Uno X-stasjonen.
  Les meir
 • Stort potensiale for kollektivsatsing

  01.09.2017
  Det er mogleg å få vesentleg fleire til å ta buss mellom Sotra/Øygarden og Bergen dersom rutetilbodet i større grad enn i dag vert tilpassa reisemønsteret. Det viser ei reisevaneundersøking gjennomført den 29. august. Betre kollektivtilbod kan også redusera køen i rushtida.
  Les meir
 • Sømjehallen på Ågontes er stengt

  31.08.2017
  Sømjehallen på Ågotnes skule er stengt fram til 31.desember.
  Les meir
 • Fjell spleiser på finansiering av gang- og sykkelveg

  30.08.2017
  Formannskapet vedtok samrøystes i dag å delta i eit spleiselag saman med Statens vegvesen for å byggja gang- og sykkelveg langs den kommunale Bildøyvegen (kv 47). Kommunen tek på seg å finansiera halvparten av kostnaden med prosjektet.
  Les meir
 • Byggjer sykkelparkerings-hus på Straume

  30.08.2017
  Arbeidet med å byggja parkeringshus for syklar på Straume er godt i gang. I løpet av nokre veker kan syklistane trygt parkera syklane i huset og ta bussen vidare.
  Les meir
 • Kurs - Leve godt med KOLS

  30.08.2017
  Ønskjer du betre pust og meir energi? Ønskjer du meir kunnskap og å treffe andre og dele erfaringar? Her finn du informasjon om kurset, oppstart og påmelding.
  Les meir
 • Vil gå gjennom saker med motsegn

  29.08.2017
  Komité for plan og utvikling (KPU) skal gjennomføra eit eige arbeidsmøte der komitéen saman med administrasjonen går gjennom alle reguleringsplanane der Fjell kommune har motteke motsegn.
  Les meir
 • Ønskjer å styrkja basisfaga

  29.08.2017
  Komité for drift og forvaltning (KDF) ber rådmannen å utarbeida ei sak som viser korleis ein kan organisera ein auke i lærarkrefter i basisfaga lesing, skriving og rekning. På møtet i dag behandla komitéen tilstandsrapporten for grunnskulen for skuleåret 2016/2017.
  Les meir
 • Leseiver vart premiert med eigne datamaskinar

  28.08.2017
  I vår gjorde klasse 4B ved Ågotnes skule ein formidabel innsats i lesekonkurransen Lesemaraton 2017. Dei 24 elevane i klassen las til saman 14.670 sider, brukte 160 timar og 54 minutt på lesing. I snitt las dei 611 sider den veka konkurransen varte.
  Les meir
 • Elevar frå Knappskog skule i finalen i Mattemaraton

  28.08.2017
  Karoline Kopecka og Silje Holmefjord var i dag saman med kontaktlærar Ingvild Skogestad i Oslo for å representere Knappskog skule i Mattemaraton.
  Les meir
 • Gjennomfører reisevaneundersøking på tysdag

  25.08.2017
  Tysdag den 29. august oppmodar kommunane i regionen dei reisande å delta i ei reisevaneundersøking.
  Les meir
 • Blåtur til Cornelius Sjømatrestaurant på Holmen, Bjorøy

  25.08.2017
  Onsdag 23. august 2017 vart det arrangert blåtur for ein del av brukarane ved Straume bu- og servicesenter. Turen tok til med buss frå Straume bu- og servicesenter.
  Les meir
 • MatteMaraton i Oslo for Foldnes-elevar

  24.08.2017
  Klassane på mellomtrinnet ved Foldnes skule har deltatt på MatteMaraton i regi av Kikora dei siste fire åra. I år, som i fjor, kvalifiserte to klassar seg for å delta i Mattemaraton finalen ved Teknisk museum i Oslo. I år deltok totalt 64 klassar frå heile landet.
  Les meir
 • Føreslår spleiselag for å finansiera gang- og sykkelveg

  24.08.2017
  Rådmannen føreslår at bygging av gang- og sykkelveg langs den kommunale Bildøyvegen (kv 47) vert finansiert med 50 prosent kommunale midlar og 50 prosent frå Statens vegvesen. Saka vert behandla i formannskapet den 30. september.
  Les meir
 • Rår frå å realisera plan på Ulveset

  23.08.2017
  Rådmannen rår til at detaljreguleringsplan for Tveit på Ulveset ikkje vert godkjent. Fylkesmannen har fremja motsegn til planframlegget og grunngjev dette med at utbygging i området vil koma i strid med hovudgrepa i kommuneplanen sin arealdel. Komité for plan og utvikling (KPU) skal behandla saka den 29. august.
  Les meir
 • Føreslår handheving av skilta parkeringsplassar

  22.08.2017
  Rådmannen går inn for at kommunen fullfører skilting og handhever skilta parkeringsplassar ved Fjell rådhus og helselandsbyen på Straume. Komité for drift og forvaltning (KDF) skal den 29. august ta stilling til dette etter at det er gjennomført ei kartlegging av parkeringssituasjonen i desse områda.
  Les meir
 • Bjørnis flyttar inn til Sotra Brannvern

  22.08.2017
  Torsdag den 24. august kl. 10.30 vert barnehagar og andre invitert til å ta imot og helse på Bjørnis på Ågotnes brannstasjon.
  Les meir
 • Vil samarbeida med fylket om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk

  22.08.2017
  Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk.
  Les meir
 • Her er kulturprogrammet for Sykkel-VM

  18.08.2017
  Denne veka har Bergen 2017 presentert kulturprogrammet for Sykkel-VM. Det er lagt vekt på mangfald, og brudans i Øygarden og lyskunst på Pyttane i Fjell er døme på kulturinnslag frå vest.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  18.08.2017
  Her er rapporten for veke 33 Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Seniortilbod veke 34

  18.08.2017
  Varierte aktivitets-, kultur- og handletilbod for yngre og eldre seniorar.
  Les meir
 • Ryddar i strandsona på Algrøyna

  17.08.2017
  Frå laurdag den 19. august gjennomfører Sotra Sportsdykkerklubb ryddeaksjon i strandsona på Algrøyna. Det vert rydda i sjøen og langs stranda, og det er berre å melda seg om du ønskjer å hjelpa til. Aksjonen går føre seg fram til og med 26. august.
  Les meir
 • Mange ønskjer å røysta på førehand

  17.08.2017
  Det var kø på Fjell folkeboksamling i dag. Som vanleg var det mange som møtte opp for å røysta på førehand då dørene opna klokka 11.
  Les meir
 • Lyskunst på Pyttane

  17.08.2017
  Dei som kasta blikket opp mot Pyttane mellom klokka 22 og 23 i går, oppdaga at radarkuplane var opplyst med lyskunst.
  Les meir
 • Arrangerer Sykkel-VM med miljøprofil

  16.08.2017
  Fjell kommune stiller miljøkrav til gjennomføringa av Sykkel-VM. Det kommunaleigde selskapet FjellVAR har tinga inn 75 tusen bestikk, 50 tusen tallerkar og 30 tusen koppar som skal nyttast til servering i arrangements- og fansonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume.
  Les meir
 • Velkomen til Likestillingskonferansen 24. august

  16.08.2017
  Likestilling og diskrimineringsutvalget i Fjell kommune har gleda av å gjenta suksessen frå i fjor og inviterer alle interesserte til likestillingskonferanse.
  Les meir
 • Historisk skulestart på Misje

  16.08.2017
  Dei åtte førsteklassingane på Misje skule var så absolutt klare for skulestart då rektor Ranveig Bungum ønske dei velkomen i gymnastikksalen i dag.
  Les meir
 • Flytedokk på Ågotnes gjev ny aktivitet

  15.08.2017
  CCB på Ågotnes har inngått kontrakt med Marin Eiendomsutvikling om kjøp av «Dokken på Laksevåg».
  Les meir
 • Regionrådet drøftar kollektivtransport

  15.08.2017
  På møtet i Regionrådet Vest den 21. august skal styret drøfta om det kan gjennomførast eit samlande kollektivprosjekt for Nye Øygarden kommune. Som grunnlag for drøftinga ligg det føre eit notat om dette med vekt på bestillingstransport.
  Les meir
 • Nytt om mobbing i barnehage og skule

  15.08.2017
  Som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsla på TRYGG I FJELL konferansen i februar, har både barnehage og skule fått skjerpa føringar for arbeid mot mobbing frå 1.august 2017.
  Les meir
 • Fem nye rektorar på plass i skulen i Fjell

  14.08.2017
  På onsdag er det skulestart. Fem av skulane har fått ny rektor.
  Les meir
 • Flott aktivitetsdag for barn i alderen sju til 12 år

  14.08.2017
  Laurdag 12. august arrangerte Fjell frivilligsentral aktivitetsdag. Arrangementet blei betalt med midlar frå ein tidlegare aktiv frivillig som gjekk bort som ønskte pengar til ei sårbar gruppe framfor blomar i gravferda.
  Les meir
 • Velkomen til Sykkel-VM!

  09.08.2017
  Når du ser og lyttar til musikkvideoen nedanfor, skuldar vi straks å gjera merksam på at det IKKJE er kultursjef i Fjell, Lennart Fjell, som syng.
  Les meir
 • Internasjonal kvinneforening i Fjell lagar mat til statsminister Erna Solberg

  27.07.2017
  Statsminister Erna Solberg vitjar Fjell kommune laurdag 29. juli. Ho kjem til Fjell rådhuskl 14.00 og vert teken i mot av ordførar Marianne Sandahl Bjorøy.
  Les meir
 • Utvida transporttilbod + aktivitetar for og av frivillige til hausten

  19.07.2017
  Vil du sitja på? Vivian Ananiassen og Jostein Nesse bringar deg trygt til og frå Straume - uansett kor du bur i Fjell.
  Les meir
 • 2,4 mill til strandrydding i regionen

  15.07.2017
  Miljødirektoratet har tildelt 2,4 millionar kroner til regionen til tiltak mot søppel i havet. Pengane er løyvd til FjellVAR som skal gjennomføra prosjektet i regionen (Sund, Fjell og Øygarden).
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  14.07.2017
  Her er rapporten for veke 28. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Unge talent med ambisjonar

  13.07.2017
  Det manglar ikkje på tru på framtida når vi møter unge sykkeltalent i Cykleklubben Sotra og toppsyklist Kristoffer Skjerping i ei treningsøkt eit par månader før Sykkel-VM.
  Les meir
 • Trygt og godt fellesskap på Hissøyna

  13.07.2017
  Det er ein oppglødd lokal MOT-informatør, Vigdis Taranger, som fortel om kva dei 19 ungdomane og leiarane fekk oppleva på Hissøyna i sist veke.
  Les meir
 • Klart for Tour of Norway for Kids

  13.07.2017
  Måndag den 17. juli vert alle barn mellom null og 13 år inviterte til å delta i Tour of Norway for kids på Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Travelt første halvår

  10.07.2017
  Også i år kan vi sjå tilbake på eit aktivt første halvår i Fjell kommune. Det er ingen tvil om at arbeidet med kommunereforma og Sykkel-VM har kravd ressursar frå mange, men det handlar om mykje anna.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  07.07.2017
  Her er rapporten for veke 27. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Her kan du sjå den offisielle musikkvideoen for Sykkel-VM

  07.07.2017
  Torsdag denne veka vart den offisielle musikkvideoen for Sykkel-VM presentert.
  Les meir
 • No kan du tinga bubilplass til Sykkel-VM

  06.07.2017
  Bildøyna i Fjell er ein av dei stadene der det vert tilbod om bubilparkering i samband med Sykkel-VM.
  Les meir
 • 21 kommunar har tilbod for pårørande til demente

  05.07.2017
  Fleire kommunar i Hordaland enn før tilbyr pårørandeskule eller samtalegrupper for dei pårørande til personar som har demensdiagnose.
  Les meir
 • Mangfald i Kystsogevekene

  04.07.2017
  Du kan velja mellom ei rekkje av kulturtilbod når Kystsogevekene vert offisielt opna den 12. august. I Fjell er det oppført fire arrangement i dei fire veker lange Kystsogevekene som vert avslutta den 17. september.
  Les meir
 • Ta bestillingsbussen på torsdagar i sommar!

  03.07.2017
  Bestillingsbussen går som vanleg kvar torsdag i heile sommar for dei som treng ein tur til og frå Straume.
  Les meir
 • Feil ved SMS-varsling

  30.06.2017
  Telefonbonnentar i Fjell har i dag fått melding om Sykkel-VM. Diverre har fasttelefonabonnentar fått fleire oppringingar som følgje av feil.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  30.06.2017
  Her er rapporten for veke 26. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Opna ny veg Storskaret-Arefjord

  29.06.2017
  Litt etter klokka 12 i dag kunne fungerande fylkesordførar Pål Kårbø foreta den offisielle opninga av fylkesveg 209 Storskaret-Arefjord i Fjell. Med 1,3 kilometer ny veg, vert Straume sentrum avlasta for trafikk frå Straume mot aust. I tillegg kan trafikantar frå vest nytta den nye vegen når dei til dømes skal til Søre Straume og Kystbygarasjen.
  Les meir
 • Way Forward feira avslutninga av ramadan

  29.06.2017
  Måndag 26. juni arrangerte Way Forward feiring av ID saman med familiar, vener og naboar i Fjell. Id, eller Id- al-fitr, er den muslimske høgtida som markerer slutten av fastemånaden ramadan. Den vart feira med bønesamlingar, gjestebod og gåver.
  Les meir
 • Kulturen skal krydra Sykkel-VM

  29.06.2017
  Under Sykkel-VM i september vil Bergen vera prega av kunst og kultur. Dagleg leiar i Kulturoperatørene. Øyvind Storheim, seier at byen skal krydrast med eit mylder av ulike kulturelle innslag.
  Les meir
 • Stengjer Bildøyvegen frå 10. juli

  28.06.2017
  I tidsrommet 10. juli til 28. juli vert Bildøyvegen stengt på strekninga mellom innkøyringa til Straume Sjøfront og innkjøringa til vegen Søre Straume.
  Les meir
 • Takka av for god innsats i Ungdommens kommunestyre

  27.06.2017
  På det siste møtet i Ungdommens kommunestyre (UKS) før ferien vart det markert at fire av medlemene har fullført to år i UKS.
  Les meir
 • Team Straume barnehage til topps

  26.06.2017
  I ein hard konkurranse mellom fleire lag i Fjell som deltok i Sykle til jobben-kampanjen 2017, var det Team Straume barnehage som gjekk heilt til topps. Med 141,8 poeng i gjennomsnitt fortener dei diplom og kvar sitt gåvekort, meiner folkehelsekoordinator Jeanett Nesse.
  Les meir
 • Inviterer til likestillingskonferanse

  26.06.2017
  Den 24. august vert det invitert til likestillingskonferanse i Fjell rådhus. Toppar frå dei politiske partia er inviterte til å delta. Så langt har SV, Senterpartiet og KrF takka ja til å stilla på konferansen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  23.06.2017
  Her er rapporten for veke 25. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Sjå video frå felles kommunestyremøte

  23.06.2017
  Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.
  Les meir
 • Fjell ungdomsskule med fargerik fest for mangfaldet

  23.06.2017
  Regnbogedagen på Fjell ungdomsskule blei ein minneverdig dag der tøffe ungdomar viste kva det vil si å være seg sjølv.
  Les meir
 • NM-bronse til Kristoffer Skjerping

  22.06.2017
  Vårt lokale håp i Sykkel-VM i september, Kristoffer Skjerping, imponerte med bronse i NM-tempo for senior i Stjørdal på torsdag. Han kom i mål 1,19 etter vinnaren Edval Boasson Hagen.
  Les meir
 • Namnet på den nye kommunen vert Øygarden

  21.06.2017
  Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at namnet på den nye kommunen i region vest skal vera Øygarden. Dei tre kommunane vert slått saman med verknad frå 1. januar 2020.
  Les meir
 • Sykkel og kunst på Brattholmen skule

  20.06.2017
  Ved inngangen til Brattholmen skule vert du møtt av fargerike syklar. Alle elevane har den siste tida hatt sykkel og Sykkel-VM på dagsorden. I sist veke gjennomførte 5. – 7. klasse Tour de Brattholmen frå Brattholmen til Hjelteryggen, langs Kyrkjevegen til Foldnes kyrkje med retur til skulen.
  Les meir
 • Klart for felles kommunestyremøte

  19.06.2017
  Onsdag den 21. juni vert det ein ny historisk dag for kommunereformarbeidet for Sund, Fjell og Øygarden. Fylkesmann Lars Sponheim har kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort, og i etterkant skal dei tre kommunestyra ha separate møte for mellom anna å vedta namn på den nye kommunen.
  Les meir
 • Frå hjelpepleiar til sjukepleiar i Fjell

  19.06.2017
  Etter fire år har desse to flotte damene blitt uteksaminert som sjukepleiarar, gjennom desentralisert sjukepleiarutdanning. God investering for kommunen!
  Les meir
 • Spektakulært i havgapet

  18.06.2017
  Publikum lot seg ikkje skræma av velkjent vestlandsvér då det vart invitert til gratis friluftskonsert på Algrøyna laurdag kveld.
  Les meir
 • Brot på vassleiding på Ågotnes

  18.06.2017
  Om lag 60 vassabonnentar på Maggevarden på Ågotnes er utan vatn sundag kveld. Grunnen til dette er vassleidningsbrot ved Skjergardsvegen.
  Les meir
 • Ny vekerapport er klar

  16.06.2017
  Her er rapporten for veke 24. Her kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka
  Les meir
 • Opna aktivtetstiltak i regi av Way Forward

  16.06.2017
  Den 13 år gamle Jude Aniston Mariyampillai imponerte alle dei frammøtte då han framførte Leonard Cohens Hallelujah i ein nydeleg versjon ved opninga av Way Forward sitt nye aktivtetstiltak i dag. Opninga skjedde i lyse og trivelege lokale i Lieco-bygget. Dermed har organisasjonen fått eit tilpassa tilbod sentralt på Straume.
  Les meir
 • Presenterte kartlegging av pensjonsordningane

  16.06.2017
  På det siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) i Fjell i dag (16.06.) vart kartlegginga av pensjonsordningane i dei tre kommunane presentert. Totalt er om lag 2 500 tilsette medlem i den felles kommunale pensjonskassen KLP og Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).
  Les meir
 • Her er prosjektleiaren for "Nye Øygarden kommune"

  16.06.2017
  Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.
  Les meir
 • Åtte mill. til rus og psykisk helse

  15.06.2017
  Fylkesmannen har tildelt åtte millionar kroner i tilskot til Fjell kommune for å styrka tenestetilbodet innan psykisk helse og rus, vald og traumefeltet.
  Les meir
 • Godkjente plan for Knappskog gamle skule

  15.06.2017
  Med 18 mot 17 røyster godkjente kommunestyret i dag detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule. Debatten handla mellom anna om det var ønskeleg med blokkbygg i området og parkeringsplassar for reisande til Geitanger.
  Les meir