Aktuelt

 • Klimaomstilling er nødvendig

  17.01.2019
  Professor på Universitetet i Bergen, Håvard Haarstad, var tydeleg på at klimaomstilling er eit reelt vilkår for kommunalt handlingsrom då han heldt foredrag på felles kommunestyre for Sund, Fjell og Øygarden på Panorama Hotell & Resort på torsdag.
  Les meir
 • Sjå felles kommunestyre på nett-TV

  16.01.2019
  Torsdag 17. januar er det felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden kommunar på Panorama Hotell & Resort i Sund. Møtet vert overført på nett-TV.
  Les meir
 • Utdanningsmesse i Sotra Arena

  16.01.2019
  Utdanningsmessa den 15. januar var for 10. klasse ved dei ulike ungdomsskulane i heile regionen vår. På denne messa får elevane gode tips til vegen vidare innan utdanning.
  Les meir
 • Sotra legevakt flyttar 5. februar

  16.01.2019
  Tysdag 5. februar 2019 flyttar Sotra legevakt til nye lokale i Øygarden lokalmedisinske senter. Ny adresse er Blombakkane 77, 5354 STRAUME.
  Les meir
 • Få hjelp til å setja i stand kulturminnet ditt!

  15.01.2019
  Gjennom Kulturminnefondet kan private eigarar få støtte til tiltak for å ta vare på verneverdige kulturminne.
  Les meir
 • Forventar godt resultat for brukarane

  14.01.2019
  Prosjektrådmann Rune Lid har stor tru på at arbeidet i dei fem hovudprosjekta og dei mange delprosjekta vil gje gode resultat. På måndag hadde han hadde samla nærare 60 deltakarar på arbeidsverkstad på Panorama Hotell & Resort.
  Les meir
 • Elevar frå 9. trinn på Fjell ungdomsskule deltok på internasjonal konferanse

  11.01.2019
  Elevar frå 9. trinn på Fjell ungdomsskule var denne veka invitert til internasjonal konferanse i Stavanger med meir enn 800 deltakarar frå meir enn 40 land.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  11.01.2019
  I vekerapporten for veke 02 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Første workshop med tenestedesignarar i StimuLab-prosjektet

  11.01.2019
  Tysdag 8. januar 2019 var om lag 20 deltakar frå Sund, Fjell og Øygarden samla til første workshop i StimuLab-prosjektet. Rådmenn, ordførarar og tenesteleiarar frå dei tre kommunane jobba seg fram til felles ambisjonar for prosjektet saman med prosjektgruppa.
  Les meir
 • Velkomen til temakafé

  11.01.2019
  Onsdag 16. januar kl 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg. ved Arkaden, Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Trafikkomlegging har gjeve effekt

  11.01.2019
  Statens vegvesen har utarbeidd ein rapport om verknaden av trafikkomlegginga som vart gjennomført på Litlesotra frå 16. april i år. Resultatet viser mellom anna at reisetida mellom Kolltveit og Sotrabrua er redusert med mellom 10 og 50 prosent.
  Les meir
 • Kommunane i vest varslar innbyggjarane med SMS

  11.01.2019
  Frå 1. desember har Sund, Fjell og Øygarden teke i bruk lokasjonsbasert SMS-varsling til innbyggjarane.
  Les meir
 • Workshop for Nye Øygarden kommune – delprosjekt barnehage

  10.01.2019
  Tysdag 08.01.19 var det workshop for Nye Øygarden – delprosjekt Barnehage. 86 deltakarar frå dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for barnehage, organisering av barnehagesektoren, «beste praksis» og tverrfagleg samarbeid i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Kurs: Mindfull Eating

  08.01.2019
  Endre ditt forhald til mat for alltid, gjennom mindful eating. Oppstart 13. januar 2019.
  Les meir
 • Workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule

  07.01.2019
  Måndag 07.01.19 var det workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule. 100 deltakarar frå dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for skule, organisering av skulesektoren, «beste praksis» og lokalisering av skuleadministrasjonen i nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Byggjer ny rundkøyring: Legg om trafikken ved Kystbygarasjen frå tysdag

  30.10.2018
  Frå tysdag den 8. januar vert rundkøyringa ved Kystbygarasjen på Straume stengd. Det vert omkøyring via Lonavegen, Smålonane og Idrettsvegen.
  Les meir
 • Dette skjedde i Nye Øygarden 2. halvår

  02.01.2019
  I løpet av 2. halvår 2018 er det tilsett rådmann og fire kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune. Men det har skjedd mykje meir enn dette det siste halvåret.
  Les meir
 • Auke i talet på elevar med nynorsk som hovudmål i Fjell

  02.01.2019
  I skuleåret 2018-2019 er det reelt fleire nynorskelevar enn skuleåret 2017-2018. Det viser statistikk frå Utdanningsdirektoratet
  Les meir
 • 500 tusen kroner til språkutviklingsprosjekt

  27.12.2018
  Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) har tildelt 500 tusen kroner til Fjell kommune til eit forskingsprosjekt i regi av Milla Says.
  Les meir
 • Festfyrverkeri på nyttårsaftan

  27.12.2018
  På nyttårsaftan vert det stort festfyrverkeri på Straume.
  Les meir
 • Dette skjedde i Fjell 2. halvår

  27.12.2018
  Det har ikkje mangla på store og små hendingar i Fjell kommune det siste halvåret.
  Les meir
 • Ønskte bebuarane på Kvednatunet god jul

  24.12.2018
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og sokneprest i Landro, Bjarte Nese, var på plass på Kvednatunet på julaftan på julesamling og gav bebuarane gode ord på den store dagen.
  Les meir
 • Opningstider i jule- og nyttårshelga

  21.12.2018
  Kundetorget i Fjell er ope til vanleg tid torsdag 27. desember og fredag 28. desember kl. 08.00 - 15.30.
  Les meir
 • Seniorsenteret: 10 år med open dør

  21.12.2018
  Seniorsenteret er staden for den godt vaksne som likar å slå av ein prat, gjerne kombinert med ein kopp kaffi og nysteikte vaflar. I haust flytta Seniorsenteret inn i nye lokale, men dei held framleis til på Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  21.12.2018
  I vekerapporten for veke 51 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Kulturskulen fekk oss i julestemning

  20.12.2018
  Det var mange medarbeidarar i Fjell kommune som hadde bruk for å setja seg ned i kyrkjebenkene i Foldnes kyrkje i dag. Mykje skal ordnast før jul. Då er det godt å ta seg tid til å la Fjell kulturskulekor gje oss ein variert konsert med høgt musikalsk nivå.
  Les meir
 • Endring av opningstida ved NAV Fjell

  20.12.2018
  Stadig fleire nyttar seg av NAV sine digitale sjølvbeteningsløysingar og/eller får bistand fra NAV Kontaktsenter til sine spørsmål. Dette har medført reduksjon i talet på drop-in møte ved NAV kontoret.
  Les meir
 • Gav tillitsvalde oppdatert informasjon

  19.12.2018
  I dag gav prosjektrådmann Rune Lid 19 hovudtillitsvalde status for arbeidet med å byggja den nye kommunen. – Det handlar om å ha eit kaldt hovud og eit varmt hjarta, sa Lid då han orienterte om skuggebudsjettet Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Aktiv+: Juleavslutninga fekk fart på årene

  19.12.2018
  Først trening – så fest. Seniorane veit korleis dette skal gjerast. Etter ein time med trening og litt julegraut i caféen, var 147 feststemte sprekingar klar for basar og julemusikk.
  Les meir
 • Fellesnemnda vedtok pensjonsløysing med forsikra løysing i KLP

  17.12.2018
  Fellesnemnda vedtok i dag samrøystes at dei tilsette i Nye Øygarden kommune skal ha forsikra løysing i KLP.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  14.12.2018
  I vekerapporten for veke 50 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tverrprofesjonell praksis vert obligatorisk

  14.12.2018
  Nå vert tverrfaglig praksis obligatorisk for endå fleire studentar ved universitetet og høgskule. No er avtalen som stadfestasr satsinga underskriven.
  Les meir
 • Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi

  14.12.2018
  Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi.
  Les meir
 • Treff+: Fulle rulle med julebowling for seniorane

  14.12.2018
  Dei tre siste torsdagane har det vore julecup i Seniorbowling på O´Learys på Sartor Storsenter. 10 seniorar har tevla om å bli årets seniorbowlar 2018, og konkurransen var hard. Aslaug Nesse utmerka seg tidleg med ein særs stødig høgrearm, og vart den suverene vinnar.
  Les meir
 • Budsjettet: Fjernar eigedomsskatt på næringseigedom

  13.12.2018
  Kommunestyret vedtok torsdag kveld budsjettet for 2019. Også kommuneplanen sin handlingsdel (2019-2022) og økonomiplanen for 2019-2022) vart vedteken av kommunestyret på det siste møtet før jul. Frå 2019 vert det ikkje eigedomsskatt på næringseigedom i Fjell.
  Les meir
 • No kan du verta di eigen energirådgjevar

  13.12.2018
  Som ei oppfølging av handlingsplan for energi, miljø og klima (2018-2020) har Fjell kommune abonnert på Energiportalen. På Energiportalen får bustadeigarar informasjon om energiforbruk knytt til eiga bustad og forslag til tiltak for å redusera energiforbruket.
  Les meir
 • Statens vegvesen og fylkeskommunen får Tilgjengeprisen 2018

  13.12.2018
  I dag fekk Statens vegvesen, Region vest og Hordaland fylkeskommune overrekt Tilgjengeprisen 2018 frå Fjell kommune. Dei offentlege aktørane får prisen for utforminga av det nye veganlegget, fylkesveg 209, parsellen mellom Storskaret og Arefjordpollen på Litlesotra.
  Les meir
 • Generalprøve kvelden før dagen

  12.12.2018
  Det var nesten fullt hus då Fjell kulturskulekor inviterte til open generalprøve i Foldnes kyrkje kvelden før Ottesong på Luciadagen tidleg torsdag morgon. Dersom du ikkje var der onsdag kveld, kan du trygt stå opp litt ekstra tidleg torsdag morgon og få med deg dette. Det heile startar klokka 07.00.
  Les meir
 • Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag

  12.12.2018
  På møtet i fellesnemnda for Nye Øygarden kommune den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort. PSU gjekk på tysdag denne veka samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP.
  Les meir
 • Les informasjonshefte om Nye Øygarden kommune!

  05.12.2018
  I sist veke fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen.
  Les meir
 • Partssamansett utval tilrår forsikra løysing i KLP

  11.12.2018
  Partssamansett utval (PSU) behandla i dag spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen. PSU gjekk samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP. Fellesnemnda avgjer saka måndag den 17. desember.
  Les meir
 • Fagtreff for fokusbarnehagar

  09.12.2018
  Mignett Hordaland arrangerte fredag 30. november fagtreff for fokusbarnehagar med fleire, i kultursalen på Straume.
  Les meir
 • Hamnerådet vil ha godshamna på Ågotnes

  07.12.2018
  Hamnerådet slår fast at Ågotnes skal vera den framtidige godshamna for bergensregionen. - Dette er ein svært god dag for Coast Center Base og ikkje minst Fjell kommune og nye Øygarden kommune, seier ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy.
  Les meir
 • Her er kommunalsjefen for Organisasjon og digitalisering

  07.12.2018
  Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  07.12.2018
  I vekerapporten for veke 49 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Har evaluert planarbeid på Straume

  06.12.2018
  - Kommunedelplanen for Straume (2005-2018) har vore eit styrande dokument for utviklinga på Straume. Det er ein av konklusjonane som kjem fram i ein evalueringsrapport utarbeidd av Asplan Viak.
  Les meir
 • Klart for budsjettbehandling i kommunestyret

  05.12.2018
  Kommunestyret skal på møtet den 13. desember vedta budsjettet for 2019. Kommuneplanen sin handlingsdel (2019-2022) og økonomiplanen for 2019-2022) står også på sakskartet.
  Les meir
 • Godkjende endring av plan for Søre Bildøyna og Vollvika

  05.12.2018
  I detaljreguleringsplan for Vollvika er offentleg parkeringsplass lagt delvis over fire bustadtomter i reguleringsplan for Søre Bildøy. Reguleringsendringa vil gje ny form og sikrar tilkomst til tomtane. Det gjev også ei tettare utnytting av tomtane....
  Les meir
 • Tilrår KLP som pensjonsleverandør

  04.12.2018
  Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune. I dag har dei tilsette i Sund og Øygarden KLP som pensjonsleverandør, medan Fjell kommune har eigen pensjonskasse, Fjell kommunale pensjonskasse (FKP).
  Les meir
 • Vil rehabilitera Foldnes skule

  04.12.2018
  Komité for drift og forvaltning går inn for å gjennomføra rehabilitering av Foldnes skule med ei total kostnadsramme på 39,3 millionar kroner inklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • God skatteinngang så langt i år

  03.12.2018
  Fjell kommune har fått inn 741 millionar kroner i skatt ved utgangen av november. Dette er 15,7 millionar kroner over budsjettet.
  Les meir
 • Saman om ein god overgang

  02.12.2018
  Fjell kommune fekk sommaren 2017 status som språkkommune. Dette innebar økonomisk og fagleg støtte til å utarbeide ein overordna strategi med ulike innsatsområde.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  30.11.2018
  I vekerapporten for veke 48 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tre kommunalsjefar er tilsette i Nye Øygarden kommune

  30.11.2018
  Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.
  Les meir
 • Studietur til Rouen / Sotteville-lès-Rouen

  30.11.2018
  Frå 4 – 10. november drog franskelevene på 10. trinn fra Fjell ungdomsskule til Rouen og Sotteville. Turen vart dekt av eit stipend vi vann frå SIU/DIKU. Det var fire prosent sjanse for at vi kom til å få stipendet, men vi var dei heldige vinnarane. Totalt 30 elever og tre lærerar var med på turen. 12 av elevene budde i vertsfamiliar i ein kommune litt utanfor Rouen som heiter Sotteville. Resten av elevane budde på eit ungdomsherberge i Rouen.
  Les meir
 • Overleverte helse- og omsorgsbygg

  30.11.2018
  Nøyaktig klokka ni i går overleverte Brødrene Ulveseth lokalmedisinsk senter på Straume til Fjell kommune.
  Les meir
 • Rosa regionen for handlekraft

  29.11.2018
  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland rosa kommunane for handlekraft under oljekrisa, då ho var første føredragshaldar på Øygardenkonferansen i dag. Vel 200 deltakarar frå næringslivet, kommunane og andre aktørar er samla på Panorama Hotel & Resort.
  Les meir
 • Behandlar budsjettet for 2019

  28.11.2018
  Komité for drift og forvaltning (KDF) skal på det siste møtet før jul, 4. desember, gje innstilling til budsjett for 2019. Også komité for plan og utvikling (KPU) skal ha møte den 4. desember.
  Les meir
 • ROS-analyse bidreg til å lukka avvik etter tilsyn

  27.11.2018
  Formannskapet skal på møtet den 5. desember ta stilling til overordna heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (kommuneROS) for Sund, Fjell og Øygarden. Dersom ROS-analysen vert vedteken av dei tre kommunane innan utgangen av året, vert avvika frå Fylkesmannen lukka.
  Les meir
 • Føreslår å auka satsen for eigedomsskatt

  27.11.2018
  Formannskapet gjekk i dag inn for endra budsjettinnstillinga slik at satsen for eigedomsskatt vert auka frå to til tre promille. Kommunestyret gjer endeleg budsjettvedtak den 13. desember.
  Les meir
 • Vurderer å auka satsen for eigedomsskatt

  26.11.2018
  Formannskapet i Fjell skal på eit ekstraordinært møte på tysdag den 27. november ta stilling til om satsen for eigedomsskatt skal aukast frå to til tre promille. Dersom det ikkje vert gjort endringar, vil Nye Øygarden kommune få vesentlege inntektsbortfall i 2022.
  Les meir
 • Reiselivet i bergensregionen har fått nye nettsider

  26.11.2018
  På Visit Bergen sine nye reiselivssider kan du lesa om kva Bergen og regionen kan by på av overnatting, mat og oppleveringar.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  23.11.2018
  I vekerapporten for veke 47 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Rustar opp Ågotnes idrettspark

  22.11.2018
  Kommunestyret vedtok i dag å gjennomføra ei rekkje tiltak på Ågotnes idrettspark innanfor ei kostnadsramme på 37,3 millionar kroner inklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • Folketalet har passert 26 tusen

  22.11.2018
  Ved utgangen av tredje kvartal var det registrert 26 015 innbyggjarar i Fjell. Dette viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
  Les meir
 • Gav råd om pensjonsløysing

  22.11.2018
  Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeid ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen. I går hadde AON orienteringsmøte for tilsette i Øygarden, Sund og Fjell og gav si tilråding til pensjonsløysing.
  Les meir
 • - Ungdomspolitikarane må oppleva reell medverknad

  20.11.2018
  I dag var 15 ungdomspolitikarar samla til fellessamling for ungdommens kommunestyre og ungdomsråda i dei tre kommunane i regionen. Vertskap i år var Øygarden kommune, og ungdomane let seg imponera av den nye idrettshallen Hjeltefjorden Arena der møtet vart halde.
  Les meir
 • Mission moon, first Lego League jr.

  20.11.2018
  3.trinn- Knappskog skule har deltatt i FIRST LEGO LEAGUE jr, eit forskings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til ei spanande verd av vitskap og teknologi. Årets oppgåve var Mission Moon: Korleis vil det vere å leve og bo på månen?
  Les meir
 • Analyse: Godshamn på Ågotnes er lønsam

  20.11.2018
  Ein samfunnsøkonomisk analyse av å flytta godshamna frå Bergen sentrum til Ågotnes konkluderer med at «relokaliseringa» gjev ein netto nytteverdi på om lag 1,2 milliardar kroner.
  Les meir
 • Her er Øygardsgenseren

  17.11.2018
  Spenninga var stor på laurdag då Øygardsgenseren skulle kårast. Det stod mellom seks alternativ. Det var utkastet til Mary-Ann Foldnes Fiske som no få tittelen Øygardsgenseren.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  16.11.2018
  I vekerapporten for veke 46 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Tett tak på Lyngheia bufellesskap

  16.11.2018
  I dag var det kranselag for Lyngheia bufellesskap. Bufellesskapet ligg solrikt til mellom Blombakkane bustader og Røde kors-huset på Straume. Etter planen er arbeidet sluttført i april.
  Les meir
 • Korleis skal innbyggjarane stilla seg til oljesølet?

  16.11.2018
  Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i sist veke, er det synleg oljefilm på vatnet og i strandsona fleire stader i Øygarden. Mange lurer på korleis dei skal stilla seg til denne situasjonen. Her er informasjon og råd.
  Les meir
 • Engasjement på Bjorøyna

  15.11.2018
  Dei 27 personane som møtte opp på folkemøtet på Bjorøyna torsdag kveld viste stort engasjement. Mange stilte spørsmål om Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Tenestetilbod til flyktningar

  15.11.2018
  Fjell kommune har tatt imot nærare 300 flyktningar i løpet av dei siste åra.
  Les meir
 • Mange saker i kommunestyret den 22. november

  15.11.2018
  Kommunestyret har fleire store saker på sakskartet på møtet komande torsdag. Mellom anna skal politikarane ta stilling til utbygging av Ågotnes idrettspark og sluttbehandla fire reguleringssaker.
  Les meir
 • Ein spennande dag for innføringsklassen på Knappskog

  15.11.2018
  Innføringsklassen på Knappskog skule fekk i går besøk av Sotra Villmarksenter.
  Les meir
 • Løyver åtte tusen til Basecamp

  13.11.2018
  Ungdommens kommunestyre (UKS) vedtok på tysdag å løyva åtte tusen kroner til Basecamp for å dekkja kostnader med å arrangera julebord for ungdomar.
  Les meir
 • Føreslår å venta med å starta arbeidet med samfunnsplan

  13.11.2018
  Prosjektrådmannen meiner at rapportane frå dei fem prosjektgruppene ut på nyåret kan gje viktige premissar til grunnlaget for arbeidet med ein samfunnsplan.
  Les meir
 • Tilrår å godkjenna plan for plasskrevjande handel og detaljvarehandel

  13.11.2018
  Komité for plan og utvikling (KPU) gjekk på tysdag inn for å godkjenna detaljregulering for næringsareal på Smålonane på Straume.
  Les meir
 • Du er ein del av beredskapen i Noreg

  13.11.2018
  Kva gjer du dersom mobilnettet ikkje fungerer, straumen vert borte i fleire dagar og det er vanskeleg å få tak i nødvendige varer? No får du få gode råd om dette. I desember sender Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) ut ein brosjyre til alle husstandane i landet med informasjon om eigenberedskap.
  Les meir
 • Gratulerte Nest-Sotra med kvalikplass

  11.11.2018
  Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy gratulerte Nest-Sotra-trenar Steffen Landro med kvalifiseringsplass i OBOS-ligaen (1. divisjon) etter kampslutt i dag. Laget slo Åsane 1-0 i ein jamn kamp som kunne ha vippa begge vegar.
  Les meir
 • Opna rehabilitert symjebasseng

  10.11.2018
  I samband med Fana Sparebank-Medley-stemnet på Ågotnes denne helga kunne ordførar Marianne Sandahl Bjorøy klippa snora for å markera den rehabiliterte symjehallen på Ågotnes for offisielt opna. - No skal vi trena meir og symja raskare, seier Linnea Solsvik (12) i Vestkantsvømmerne som var eín av 168 deltakarar på stemnet
  Les meir
 • Ønskjer å medverka i bygginga av ny kommune

  09.11.2018
  Både prosjektrådmann Rune Lid og leiar i Norsk Forbund for utviklingshemma (NFU) Sotra er nøgde etter møtet i går.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  09.11.2018
  I vekerapporten for veke 45 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Fagleg nettverk for Alternativ og supplerande kommunikasjon

  09.11.2018
  «Nettverket for Alternativ og supplerande kommunikasjon i barnehage» gjennomførte siste samling før jul torsdag 8. november.
  Les meir
 • Denne veka handlar det om Ågotnes

  09.11.2018
  Desse dagane er det på Ågotnes det skjer. På torsdag var det høgtidleg opning av den fullførde turvegen ved Kvednavatnet. På onsdag gjekk formannskapet inn for å bruka 37 millionar kroner på opprusting av idrettsanlegget på Ågotnes.
  Les meir
 • Gjester fekk sjå resultat av bustadsosialt arbeid

  08.11.2018
  På onsdag denne veka fekk Fjell kommune besøk av Husbanken og to representantar frå Fylkesmannen. Husbanken har årleg møte med kommunen som er ein av 13 kommunar som er med i kommuneprogrammet til Husbanken.
  Les meir
 • Ønskjer å utvikla Ågotnes idrettspark

  08.11.2018
  Formannskapet går inn for at det vert gjennomført ei rekkje tiltak på Ågotnes idrettspark innanfor ei kostnadsramme på 37,3 millionar kroner inklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • Tillit er avgjerande for prosessen

  07.11.2018
  På onsdag denne veka var fleire representantar frå fellesnemnda og rådmennene i dei tre kommunane i vest på samling for fellesnemndene i Hordaland og Sogn og fjordane. Tidlegare rådmann i Sandefjord og no kommunerådgjevar i eige firma, Gudrun Grindaker, var tydeleg på at tillit er avgjerande for heile prosessen med å byggja ein ny kommune.
  Les meir
 • Musikkterapi-teamet besøkte Aktiv+

  07.11.2018
  Tysdagane når seniorane er ferdige med den fysiske treninga og har spist litt lunsj, er dei klare for ein time med litt sjeleleg påfyll. Førre tysdag var musikkterapeutane Guri, Camilla og Sandra invitert til å halde eit føredrag. Temaet som stod på programmet var korleis musikk kan gje oss betre helse.
  Les meir
 • Fjell kulturskulekor ønskjer velkomen til Ottesong

  07.11.2018
  Lys, ro og korsong i ei mørk førjulstid.
  Les meir
 • Store planar til behandling i komité for plan og utvikling

  06.11.2018
  Rådmannen går inn for at framlegg til detaljregulering for Grønamyrsvegen, Straume, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Komité for plan og utvikling (KPU) skal på møtet den 13. november behandla saka. KPU skal også gje innstilling i saka om detaljregulering av næringsareal på Smålonane.
  Les meir
 • Frukostmøte: Vekst krev nytenking

  29.10.2018
  Tysdag den 13. november inviterer NAV og Vest Næringsråd (VNR) til frukostmøte i Straume Teknologisenter.
  Les meir
 • Studentar utarbeider forslagsplanar

  05.11.2018
  Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell Sund og Øygarden deltek i eit pilotprosjekt der studentar utarbeider forslagsplanar.
  Les meir
 • Elevar og lærarar frå Tranevågen imponerte i Oslo

  05.11.2018
  I samband med Deep Learning Society sin konferanse i Oslo, var Fjell kommune representerte blant anna med 4 elevar frå Tranevågen ungdomsskule. Under sine innlegg imponerte dei med sine ærlege tankar om korleis dei ser for seg at djupare læring kan skje med og hos elevane både no og i framtida.
  Les meir
 • Her er nye vekerapport

  02.11.2018
  I vekerapporten for veke 44 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Inviterer til den tredje Digg læring-konferansen

  01.11.2018
  For tredje året på rad vert det invitert til Digg læring-konferanse på Knappskog skule. - Allereie no har over 250 meldt seg på til konferansen den 1. februar 2019, seier rektor Odd-Erik Kjeldstad.
  Les meir
 • Fjell kulturskule skal delta i rettleiingsordning

  01.11.2018
  Fjell kulturskule er ein av 58 kulturskular i landet som er teken opp i eit rettleiingsprosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd.
  Les meir
 • Mange oppgåver for prosjektgruppene

  01.11.2018
  Arbeidet i alle dei fem prosjektgruppene er i full gang. I prosjektgruppemøta er det teke opp ein del generelle tema, men etter kvart går gruppa inn i oppgåver og tema knytt opp til det enkelte kommunalsjefområde.
  Les meir
 • Føreslår å utvikla Ågotnes idrettspark

  31.10.2018
  Rådmannen går inn for å gjennomføra fleire tiltak på Ågotnes idrettspark innanfor ei kostnadsramme på 37,3 millionar kroner inklusive meirverdiavgift. Formannskapet skal gje innstilling i saka den 7. november.
  Les meir
 • Forventar mindre helikopterstøy

  31.10.2018
  Om lag 75 personar hadde funne vegen til kultursalen i Fjell rådhus tysdag kveld. Avinor med lufthamndirektør Aslak Sverdrup i spissen orienterte om arbeidet med nye helikoptertraséar.
  Les meir
 • Utvidar og byggjer om Bjorøy skule

  30.10.2018
  Komité for drift og forvaltning gjekk på møtet tysdag samrøystes inn for å godkjenna at Bjorøy skule vert utvida og bygd om innanfor ei kostnadsramme på 62 millionar kroner inklusive meirverdiavgift.
  Les meir
 • Psykisk Helsedag for ungdomsskulane i Sotra Arena, 25. oktober!

  30.10.2018
  Dette er ei årleg markering for alle ungdomsskuleelevane i kommunen der vi markerer Verdsdagen for psykisk helse. Temaet for verdsdagen i år var Ver Raus! Målet med arrangementet er å markere at vi alle har ei psykisk helse, og å gi ulike vinklingar på korleis ta best mogleg vare på den.
  Les meir
 • Gler seg over utvida og rehabilitert skule

  29.10.2018
  Saman med 250 andre elevar og 45 tilsette kan dei tre elevane Nathalie, Susanne og Tonje hoppa av glede over ein rehabilitert og utvida Landro skule. I dag klipte ordførar Marianne Sandahl Bjorøy over snora for å markera ei etterlengta offisiell opning på Landro.
  Les meir
 • Kunnskapsdepartementet besøkte Knappskog

  29.10.2018
  Knappskog barnehage og Knappskog skule fekk i dag besøk av statssekretær Rikke Sjøberg med følge frå kunnskapsdepartementet. Ho er i Fjell for å sjå meir på korleis skule og barnehage jobbar saman med læringsmiljøarbeidet gjennom Trygg I Fjell.
  Les meir
 • Første mann heim!

  29.10.2018
  I dag har det blitt arrangert springekonkurranse på Straume Bu og Servicesenter! Bebuarar og tilsette trossa vinterkulda og laina seg opp etter startnummer ute i gården.
  Les meir
 • Rune Lid vert rådmann i Nye Øygarden kommune

  31.10.2018
  Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetja Rune Lid (51) som rådmann i Nye Øygarden kommune. Vedtaket vart gjort samrøystes. Rune Lid er i dag prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune og rådmann i Sund.
  Les meir
 • Utvidar og byggjer om Bjorøy skule

  26.10.2018
  Rådmannen går inn for at Bjorøy skule vert utvida og bygd om innanfor ei kostnadsramme på 62 millionar kroner inklusive meirverdiavgift. Saka står på sakskartet til komité for drift og forvaltning (KDF) den 30. oktober. KDF skal også behandla budsjettet for 2018.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  26.10.2018
  I vekerapporten for veke 43 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Lokale løysingar kan få nasjonal nytte

  26.10.2018
  Om eitt år legg Helse- og omsorgsdepartementet fram ny nasjonal helse- og sjukehusplan (2020-2023). I dag var ein delegasjon på fem personar frå departementet på besøk i Fjell for å få informasjon om korleis helse- og omsorgsarbeidet er organisert.
  Les meir
 • Seks av ti innvandrarar i Fjell går til arbeid eller utdanning

  25.10.2018
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) presenterer no resultatet av introduksjonsprogrammet for nye innvandrarar for 2017.
  Les meir
 • Tilsetjing av rådmann i Nye Øygarden kommune

  25.10.2018
  Fellesnemnda skal på eit ekstraordinært møte den 29. oktober behandla sak om tilsetjing av rådmann for Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Gler seg til språkreise til Frankrike

  25.10.2018
  Emilie Gjerstad i klasse 10c på Fjell ungdomsskule er ein av 31 elevar som gler seg til ein sju dagar lang studietur til Frankrike tidleg i november.
  Les meir
 • Vil gjera Ungdommens kommunestyre kjent

  24.10.2018
  Ungdomspolitikarane i Fjell er opptekne av å gjera Ungdommens kommunestyre kjent. Dette var tema då UKS drøfta tiltaksplanen på møtet i går.
  Les meir
 • Tilrår å godkjenna plan for Tibben, Trengereid

  24.10.2018
  Komité for plan og utvikling gjekk i går inn for at detaljreguleringsplan for Tibben, Trengereid, vert godkjend. Saka går til endeleg behandling i kommunestyret.
  Les meir
 • Rein hand-premie til Svingen barnehage

  24.10.2018
  Svingen barnehage vant premie for å ha delteke på undervisningsopplegget Ren hånd. Dette gjekk ut på å ha ekstra fokus på god handhygiene.
  Les meir
 • Korleis kan vi skapa endringsvilje?

  22.10.2018
  Juridisk rådgjevar på Arbeidsmiljøsenteret, Hilde Hus Svanevik, stilte mange spørsmål då ho snakka om endring og omstilling på arbeidsverkstaden i Sund i dag.
  Les meir
 • Arbeidsverkstad for den nye kommunen: - Vi er privilegerte!

  22.10.2018
  Prosjektrådmann Rune Lid peika på at medarbeidarane får vera med på noko stort då han ønskte dei 45 deltakarane på arbeidsverkstaden på Panorama Hotell & Resort i Sund velkomen på måndag. På samlinga var leiarar, hovudtillitsvalde, hovudverneombod og andre administrativt tilsette samla.
  Les meir
 • Stjernestund med Rune Larsen, Helge Nilsen og Per Sævig!

  22.10.2018
  "Å vestland vestland, når eg ser deg slik, med fagre fjell og fjord og tronge vik!". Det rungar i sang og trompetspill allereie klokka 10.15 på ein fredag føremiddag! Det er duka for vestlandsk cafè. Musikkterapeutene Guri og Sandra ønskjer velkommen og får fram den vestlandske patriotismen!
  Les meir
 • Teikn til tale kurs

  22.10.2018
  Fredag 19. oktober var lærlingar i helsefag og rettleiarar og lærlingar i barne/ungdomsarbeidarfaget samla til 6 timars intensivkurs i Teikn Til Tale i Kultursalen.
  Les meir
 • Gler seg over framgang i TV-aksjonen

  21.10.2018
  Innbyggjarane i Fjell gav 53 tusen meir i til TV-aksjonen i bøssene i år enn i fjor. Leiar av komitéen i Fjell, Eli Årdal Berland, gler seg over at det kom inn kr 403 938 kroner i bøssene til Kirkens Bymisjon.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  19.10.2018
  I vekerapporten for veke 42 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Følgjer opp tilsyn på Sotra legevakt

  19.10.2018
  Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Sotra legevakt. Det vert konkludert med at mykje er på plass, men at det er registrert eitt lovbrot.
  Les meir
 • Sjå video frå den nye gang- og sykkeltunnelen

  19.10.2018
  No kan du gå og sykla tørrskodd mellom Straume Sjøfront og Sartor Storsenter på flat mark.
  Les meir
 • Arbeidet i prosjektgruppene er i gang

  19.10.2018
  Denne veka starta arbeidet i prosjektgruppene i Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Knappskog skule kursa lærarar og IKT-ansvarlege

  19.10.2018
  Torsdag denne veka var Monica Berntsen og Ingvild Skogestad i Sunnhordland og kursa om lag 50 ressurslærarar og IKT ansvarlege i digital undervisning.
  Les meir
 • Prioriterer godt arbeidsmiljø

  18.10.2018
  Tilsette i Helsestasjon- og skulehelsetenesta i dei tre kommunane som skal slå seg saman, har hatt felles samling der ein har hatt fokus på arbeidsmiljø. Det arbeider ein solid gjeng både i Sund , Fjell og Øygarden.
  Les meir
 • Julecup for seniorar

  18.10.2018
  Er du klar for ein uhøgtideleg julecup i bowling og shuffleboard?
  Les meir
 • – Mange oppgåver skal utførast!

  17.10.2018
  Prosjektrådmann Rune Lid møtte 17 hovudtillitsvalde og hovudverneombod på Skjenet på onsdag. På informasjonsmøtet var han tydeleg på at alle involverte står framfor ein kjempejobb og at det er mange oppgåver som skal utførast.
  Les meir
 • 62 har søkt på fire kommunalsjefstillingar

  17.10.2018
  Dei endelege søkjarlistene til dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden er no klare.
  Les meir
 • Plan for Tibben, Trengereid, klar for sluttbehandling

  16.10.2018
  Rådmannen går inn for at detaljreguleringsplan for Tibben, Trengereid, vert godkjend. Dersom komité for plan og utvikling den 23.oktober tilrår å godkjenna planen, går han til endeleg godkjenning i kommunestyret.
  Les meir
 • Krevjande budsjettsituasjon

  16.10.2018
  Ordførar Marianne Sandahl ønskte i dag kommunestyret velkomen til budsjett- og strategisamling. - 2018 har vore eit krevjande budsjettår, sa ordføraren.
  Les meir
 • Markering av verdsdagen for psykisk helse

  05.10.2018
  «Verdensdagen for psykisk helse» vert markert med fire arrangement i Sund, Fjell og Øygarden kommunar frå måndag 15. til torsdag 18. oktober.
  Les meir
 • Ønskjer du å forstå tenåringen din betre?

  26.09.2018
  Velkomen til rettleiingskurs for ungdomsforeldre! Oppstart onsdag 24. oktober kl. 16.30-18.30.
  Les meir
 • Vurderer oppstart av arbeidet med kommuneplanen

  15.10.2018
  Fellesnemnda vedtok på måndag å be prosjektrådmannen å leggja fram ei sak som vurderer om det er mogleg å starta opp arbeidet med grunnlaget for samfunnsdelen av kommuneplanen.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  12.10.2018
  I vekerapporten for veke 41 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Startar politisk behandling av budsjettet

  10.10.2018
  Tysdag den 16. oktober vert det kalla inn til budsjett- og strategiseminar for kommunestyret.
  Les meir
 • Føreslår oppstart av arbeid med kommuneplan i 2020

  09.10.2018
  Prosjektrådmannen for Nye Øygarden føreslår at arbeidet med ein ny kommuneplan for Nye Øygarden vert starta opp i 2020. Saka står på sakskartet til fellesnemnda den 15. oktober.
  Les meir
 • Drøfta styringsdokument og mandat for prosjektgrupper

  08.10.2018
  Måndag denne veka drøfta overordna styringsgruppe utkast til styringsdokument for den administrative prosjektorganiseringa. Etter drøfting og innspel frå medlemene, slutta styringsgruppa seg til styringsdokumentet.
  Les meir
 • Statsbudsjettet: 1,36 milliardar i frie inntekter til Fjell

  08.10.2018
  Fjell kommune får om lag 1,36 milliardar kroner i frie inntekter i 2019. Dette går fram av framlegget til statsbudsjett som vart presentert i dag. Dette er ein vekst 55,2 millionar kroner frå rekneskapet 2018 til 2019, tilsvarande 4,2 prosent.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  05.10.2018
  I vekerapporten for veke 40 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • Opna ny gang- og sykkeltunnel

  05.10.2018
  - Dette er eit viktig steg mot å verta ein sykkelby, og eg håpar at denne tunnelen vert til glede for mange. Det sa ordførar Marianne Sandahl Bjorøy då ho i føremiddag klipte snora for å markera at den nye tunnelen mellom Sartor Storsenter og Straume Sjøfront var offisielt opna.
  Les meir
 • Vaksenopplæringa i vinden

  05.10.2018
  Denne veka har Vaksenopplæringa i Fjell kommune hatt vitjing av fire studentar frå studiet «Interkulturell forståing» på NLA. Studentane har samla data til oppgåva si som omhandlar norskopplæringa sin posisjon i integreringsarbeidet av innvandrar og flyktningar. Dei har observert opplæringa i grupper på alle nivå, og har hatt samtalar med deltakarar, lærarar og rektor, samt tilsette på Kraftsenteret.
  Les meir
 • Overordna styringsgruppe drøftar styringsdokument

  05.10.2018
  Overordna styringsgruppe for Nye Øygarden kommune skal på møtet måndag 8. oktober mellom anna drøfta utkast til styringsdokument for administrativ prosjektorganisering.
  Les meir
 • Det kan verta etablert kulturråd i Nye Øygarden kommune

  03.10.2018
  Onsdag kveld var 40 personar samla på kulturforum på Panorama Hotell & Resort i Sund. Kulturleiarane i dei tre kommunane oppmodar kulturfolket til å etablera eit kulturråd slik til dømes idrettsfolket har organisert seg med idrettsråd.
  Les meir
 • Ny vidaregåande skule vert plassert ved Stovevatnet

  03.10.2018
  Fylkestinget vedtok på tysdag at den nye Sotra vidaregåande skule skal byggjast på tomta ved Stovevatnet i området mellom Fjell rådhus og Sartor Storsenter.
  Les meir
 • Mange vert involverte i arbeidet med å byggja den nye kommunen

  02.10.2018
  På møtet i partssamansett utval (PSU) i dag gav prosjektrådmann Rune Lid oppdatering i arbeidet med den administrative prosjektorganiseringa av arbeidet med Nye Øygarden kommune.
  Les meir
 • Her er ny vekerapport

  28.09.2018
  I vekerapporten for veke 39 kan du lesa om litt av det som har skjedd i Fjell denne veka.
  Les meir
 • - Aktivitetsdag er kjekt!

  28.09.2018
  Han storkosar seg, Elias Feten Hagenes, på aktivitetsdagen på Ågotnes denne fredagen.
  Les meir