Facebook ikon Twitter logo Print side

Årsmelding for Fjell kommune 2018

I juni godkjente kommunestyret årsmelding og rekneskap for 2018. Har du lyst å verta kjend med Fjell kommune og retta blikket både bakover og framover, er det berre å ta seg tid til å lesa.

Skjermbilete

I årsmeldinga kan du lesa kva ordføraren, rådmannen og sjefane har å seia om året som ligg bak og kva tankar dei har om framtida. 

Men årsmeldinga handlar om mykje meir enn dette. For dei som likar tal og statistikk er det også mykje kunnskap å henta. 

Kjell Andersland står for grafisk utforming av årsmeldinga.

Her kan du lesa årsmeldinga.


Sist endret: 09.07.2019