Facebook ikon Twitter logo Print side

Åtte mill. til rus og psykisk helse

Fylkesmannen har tildelt åtte millionar kroner i tilskot til Fjell kommune for å styrka tenestetilbodet innan psykisk helse og rus, vald og traumefeltet.Totalt er det for 2017 fordelt 105,4 millionar kroner til kommunane i Hordaland, inklusive helseforetaka. Totalt var det søkt om 146 millionar kroner.

Fjell kommune har fått 1,65 millionar kroner til kommunalt rusarbeid, 4,3 millionar kroner til personar med samansette behov for tenester og 2,05 millionar kroner til psykologar.


Sist endret: 15.06.2017