Facebook ikon Twitter logo Print side

Besøk frå Paris til Knappskog skule

Knappskog skule har vore så heldige å få vere vertskap for ein delegasjon med skulefolk frå Paris-regionen i Frankrike.

Skuleleiarara frå Paris-regionen og skulefolk i Fjell.
Skuleleiarara frå Paris-regionen og skulefolk i Fjell

Det har vore tre lærarar og ein skuleleiar på besøk på skulen, og skulebesøket er ein del av eit EU-prosjekt. Lærarane har vore særleg interesserte i korleis vi driv språkopplæring og korleis bruk av digitale verktøy kan styrke undervisninga i særleg engelsk, men og andre framandspråk.

For oss på Knappskog skule har det vore spennande og lærerikt å få høyre litt om det franske skulesystemet. Leiing, tilsette og Anne Swensson som representerer Skulesjefen takkar for besøket, og vi vil forsøke å oppretthalda kontakten med våre nye franske vener.

Ill.

Odd Erik Kjeldstad
rektor

 


Sist endret: 18.05.2017