Facebook ikon Twitter logo Print side

Bli med på Bli Sprekare Puls/Styrke!

Måndagar og/eller onsdagar frå 24. april til 21. juni. Perfekt for deg som ønskjer å kome i gong med styrketrening!

Bli med på Bli Sterkare Styrke!

Sirkeltrening kor me arbeidar med enkle og effektive øvingar for å styrke kroppens store muskelgrupper og forbetra kondisjonen! Ukomplisert utstyr nyttas og inspirerande instrukt ørar tilpassar øvingane slik at alle finn riktig belastningnivå. Gruppetimen som passar alle!

Meir informasjon finn du på heimesida til Bedriftsidretten.


Sist endret: 07.03.2017