Facebook ikon Twitter logo Print side

Byggjer ny rundkøyring: Legg om trafikken på Straume

Denne veka har Fjell kommune starta arbeidet med å byggja rundkøyring ved innkøyringa til Kystbygarasjen på Straume. Frå måndag 12. november vert trafikken på Straume lagd om som følgje av dette. Grønamyrsvegen vert då stengd ved innkøyringa i rundkøyringa.

Byggjer ny rundkøyring:

Krysset vil då fungera som eit T-kryss der det er mogleg å køyra Arefjordvegen i begge retningar. Det vert nokre mindre stengingar og manuell dirigering i kortare periodar. Bilistane vil ha tilgang til Kystbygarasjen og Sprek og Blid i heile byggjeperioden fram til arbeidet er avslutta i mai 2019. Fram til 12. november vert det nokre avgrensa stengingar og manuell dirigering i krysset.

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy er glad for at arbeidet med rundkøyringa no startar opp. Krysset i dag tilfredsstiller ikkje krava for å sikra god trafikkavvikling i området. Ifølgje ordføraren er det heilt nødvendig å leggja om trafikken for å få bygd rundkøyringa.

- Eg understrekar at i anleggsperioden vil trafikantane heile tida ha tilgang til Kystbygarasjen og Sprek og Blid. Bilistane må likevel innstilla seg på omkøyring, men eg har tru på at trafikkavviklinga vil fungera bra. Erfaring viser at trafikkavviklinga «gå seg til» sjølv om det skulle oppstå noko kø i startfasen. Det vert også gjennomført trafikksikringstiltak retta mot dei mjuke trafikantane, seier ordføraren.

Marianne Sandahl Bjorøy oppmodar folk til å reise kollektivt.

- Vi reduserer trafikkpresset ved å reisa kollektivt. Det er også viktig at vi nyttar refleks, helst refleksvest, når vi ferdast i trafikken i dei mørke vintermånadene. Bygginga av den nye rundkøyringa er heilt nødvendig for å få ei god trafikkavvikling i området. Vi må også sjå dette tiltaket som eit ledd i realiseringa av Sotrasambandet, seier ordføraren.

Fase 1

Frå måndag 12. november vert Grønamyrsvegen stengt ved innkøyringa i rundkøyringa.

Illustrasjonsskisse Fase 1

Fase 2

I fase 2, frå og med 2. januar, vert rundkøyringa stengd. Då vert det omkøyring via Lonavegen, Smålonane og Idrettsvegen. Det vert likevel høve til å køyra inn og ut av Kystbygarasjen frå/mot vest (Arefjordvegen) i heile anleggsperioden.

Illustrasjonsskisse Fase 2, omkøyring

Tekst og foto: Vigleik Brekke
Skisser: Monica Hovland
Publisert: 30.10.2018 11:45
Sist endret: 30.10.2018 08:44