Facebook ikon Twitter logo Print side

Elektronisk årsmelding for Fjell kommune

For første gong presenterer Fjell kommune årsmeldinga elektronisk. I år er ikkje årsmeldinga presentert i trykt utgåve.

Årsmeldinga og rekneskapen for 2017 var til behandling i formannskapet den 6. juni, og vert endeleg behandla i kommunestyret den 21. juni.

Innleiingsvis finn du meldinga frå ordførar og rådmann. Årsmeldinga er elles delt inn i hovudkapitla om fjell, tenestene i kommunen, økonomi og KOSTRA.

Her kan du lesa årsmeldinga.

 


Sist endret: 13.06.2018