Facebook ikon Twitter logo Print side

Endring av opningstida ved NAV Fjell

Stadig fleire nyttar seg av NAV sine digitale sjølvbeteningsløysingar og/eller får bistand fra NAV Kontaktsenter til sine spørsmål. Dette har medført reduksjon i talet på drop-in møte ved NAV kontoret.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


På bakgrunn av denne utviklinga vil opningstida i publikumsmottaket bli endra frå 01.01.2019.

Ny opningstid er frå 12.00-15.00 kvar vekedag.

Ordninga vil bli evaluert etter tre månadar.

NAV vil nytte dei frigjorte ressursane til å følgje opp fleire i planlagde brukarmøte.


Sist endret: 20.12.2018