Facebook ikon Twitter logo Print side

Fekk kurs i brannvern og førstehjelp

I går fekk om lag 30 nye lærlingar i Fjell opplæring i brannvern og førstehjelp.

Her er ein del av dei som deltok på kurset i går.
Her er ein del av dei som deltok på kurset i går.


Det var Sotra brannvern som heldt brannvernkurset der lærlingane mellom anna fekk prøva seg å sløkka brann. I tillegg vart det gjeve teoretisk opplæring. Dette er ein viktig del i opplæringsplanen for dei forskjellige faga.

I tillegg fekk lærlingane opplæring i førstehjelp. Det er også Sotra brannvern som står for denne opplæringa. Alle fekk prøva seg i hjartekompresjon.

Seinare på dagen var det kurs i ergonomi. Dette gjev gode råd om korleis ein skal få god kvalitet på måten arbeidsoppgåvene vert gjennomførte på, som til dømes løfteteknikk og korleis ein sit ved arbeidspulten. Det handla også å sikra seg god søvn og rett kosthald.

Dett er ein del av Fjell kommune sitt arbeid med helse, miljø og tryggleik.

Her er fleire bilete frå kursdagen


Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Evelyn Persson


Sist endret: 26.09.2017