Facebook ikon Twitter logo Print side

Forbod mot bruk av open eld

Brannsjefen i Fjell og Sund har innført totalforbod mot bruk av open eld i Fjell og Sund kommunar. Forbodet gjeld frå no av og inntil vidare.