Facebook ikon Twitter logo Print side

Hjelp til å søkja bustønad elektonisk

Har du låg inntekt og høge buutgifter til leige av bustad eller nedbetaling av bustadlån? Då kan du ha rett på bustønad.

Hjelp til å søkja bustønad elektonisk

Vil du søkja om bustønad elektronisk, kan vi hjelpe deg!

Dato | tid | stad

Torsdag 19. april | Kl. 12.00 - 18.00 | Sartor Storsenter

Husbanken og Bustadkontoret i Fjell kommune er til stade for å hjelpa deg.

Du må ha med

  • Alt du treng å ta med er din elektroniske id, som BankID, MinID, Buypass eller BankID på mobil.
  • Du må også ta med dokumentasjon på buutgiftene dine som husleigekontrakt dersom du leiger bustad.
  • Dokumentasjon på fellesutgifter og nedbetalingsplan for bustadlån dersom du har kjøpt bustad.

Plakat

Her kan du lesa plakat for arrangementet.

Her finn du meir informasjon om bustønad


Publisert: 13.04.2018 16:30
Sist endret: 12.04.2018 13:38