Facebook ikon Twitter logo Print side

Innskjerpar brenningsforbodet

Brannsjefen i Øygarden brann og redning innskjerpar forbodet med brenning utandørs.

Illustrasjon

Brannsjefen i Øygarden brann og redning innskjerpar forbodet med brenning utandørs.

Fram til i dag har ikkje forbodet omfatta grilling i eigen hage. Frå no av er det også der forbode å grilla med eingongsgrill, bålpanne eller nokon form for kolgrill.

Det er framleis høve til å grilla med gass eller elgrill i eigen hage.

Les meir på heimesida til Øygarden brann og redning.


Sist endret: 01.06.2018