Facebook ikon Twitter logo Print side

Invitasjon til oppfølgingskurs om seksuelle overgrep mot barn og unge

Tverretatleg konsultasjonsteam vald og overgrep i Fjell kommune inviterer til ei oppfølging av kurset med SMISO i september 2017, om seksuelle overgrep mot barn og unge.

Foto: Colourbox

Dato | Tid | Stad

Tysdag 10. april
Bolk 1: Kl. 09.00 - 11.30
Bolk 2: 12:30 - 15.00
Kultursalen ved Fjell rådhus

Kurset er GRATIS! 

Agenda

  • Grenseoppgang mellom normal og problematisk / skadeleg seksuell utforsking og atferd hos barn og unge. Innleiande foredrag ved kommunepsykolog Anja Høye Rogde.
  • Arbeid i grupper; øve på å bruka verktøyet «Trafikklyset»; ein guide for vaksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmar bekymring.

NB! Same agenda i første og andre bolk; om barn og unge 0 - 16 år.

Meld dykk på det tidspunktet som passar.

Påmelding

Meld deg på kurset til siv.waage@fjell.kommune.no innan 6. april 2018.


Sist endret: 16.03.2018