Facebook ikon Twitter logo Print side

Inviterer til skogdag på Fjell festning

Onsdag den 15. november kl. 13 til 17 inviterer Nortømmer til skogdag ved Russarstegen med demonstrasjon av moderne hogstteknikk.

Moderne hogstmaskin
Moderne hogstmaskin. Foto: Nortømmer.

For tida går det føre seg tømmerhogst langs heile Russarstegen. På skogdagen på onsdag vert det demonstrasjon av både hogstteknikk og ein stor maskin som vert brukt til dette.

Det vert høve til ein prat med skogsarbeidararne.Bevertning med ekte skogskaffi, bollar og saft.

Russarstegen er no sperra for gåande. Parker ved parkeringsplassar i Fjell sentrum og gå opp til Russarstegen (ovenfor Gjerdet kulturminnegard).

Evt. spørsmål om skogdagen kan rettast til Erik Schult på tlf. 550 97 345.


Sist endret: 10.11.2017