Facebook ikon Twitter logo Print side

Klart for budsjettbehandling i kommunestyret

Kommunestyret skal på møtet den 13. desember vedta budsjettet for 2019. Kommuneplanen sin handlingsdel (2019-2022) og økonomiplanen for 2019-2022) står også på sakskartet.

Frå budsjettmøtet i fjor, 14. desember
Frå budsjettmøtet i fjor, 14. desember.

Framlegg til driftsbudsjett for 2018 har ei ramme på 1,9 milliardar kroner. Framlegget til investeringsprogram viser ei brutto investering i 2019 på 238 millionar kroner, eksklusive 55 millionar kroner til lokalmedisinsk senter.

Andre saker i kommunestyret den 13. desember

  • Årsbudsjett 2019, Endring i framlegg knytt til nytt punkt 2 om eigedomsskatt
  • KommuneROS for Sund, Fjell og Øygarden kommunar
  • Foldnes skule, asbestsanering/rehabilitering
  • Tellnes skule, etterbruk, 2. gongs handsaming
  • Søknad om fritak frå politisk verv, val av medlem til samarbeidsutval Fjell ungdomsskule

Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 13.00.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

 


Sist endret: 05.12.2018