Facebook ikon Twitter logo Print side

Korleis skal innbyggjarane stilla seg til oljesølet?

Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i sist veke, er det synleg oljefilm på vatnet og i strandsona fleire stader i Øygarden. Mange lurer på korleis dei skal stilla seg til denne situasjonen. Her er informasjon og råd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frå havaristaden

Fregatten KNM HELGE INGSTAD og tankskipet «SOLA TS» kolliderte 08.11.2018 kl. 04.00 nord for Stureterminalen i Øygarden kommune. Tankskipet fekk mindre skader som følgje av samanstøyten, medan KNM HELGE INGSTAD ble påført betydelege skadar.

Oljevernaksjonen vert leia av Kystverket. IUA Bergen region (interkommunalt utval mot akutt forureining) har sett i verk tiltak i samsvar med kommunal beredskapsplikt, og har mellom anna lagt ut oljelenser langs land, i viker og i sund for å avgrensa skadeverknadane av oljesølet. Øygarden brann og redning IKS tek i vare leiinga på skadestaden for IUA Bergen region.

Les meir på heimesida til Øygarden kommune.

Foto: Kystverket


Sist endret: 16.11.2018