Facebook ikon Twitter logo Print side

Kurs - Livet i bevegelse

Meld deg på kurset Livet i bevegelse. Oppstart 27. mars 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Å leve med helseutfordringar kan føre til store forandringar i kvardagen. Livet i bevegelse er eit kurs med fokus på dei gode tinga i kvardagen. Målet er å gje deltakarane tru på eigne ressursar for sjølv å skape seg gode kvardagar.

Kurset er for personar over 18 år som har kronisk sjukdom, nedsett funksjonsevne, kronisk psykiske eller fysiske belastningar eller kreft. Pårørande kan og delta.

Kurset er for deg som ønskjer

  • Bli meir medviten om ulike verktøy for å ha gode kvardagar
  • Oppdage og utvikle tru på eigne ressursar
  • Møte andre som lever med helseutfordringar
  • Moglegheit for å dele eigne erfaringar

Kurset har 5 samlingar på 3 timar. Tema for samlingane er

  1. Kvardagsglede
  2. Tankens kraft
  3. Tilstade i eige liv
  4. Tru på eigne ressursar
  5. I balanse

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar og du vil få moglegheit til både å høyre, snakke, reflektere og øve i gruppa.

Pris kr. 500 som inkluderer lunsj og kursmateriell.

Har du spørsmål? Kontakt Anita på telefon 55 09 68 59, eller Kreftkoordinator på telefon 909 63 266. Du kan og ta kontakt gjennom din lokale frisklivssentral.

For meir informasjon om tid og stad, sjå kalender.

Påmelding Til Frisklivs- og meistringssenteret på e-post til fms@offentleg.no eller telefon 55 09 68 59, Kreftkoordinator på telefon 55 09 71 86 / 909 63 266 eller gjennom din lokale frisklivssentral.

Arrangør Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden i samarbeid med Kreftkoordinator i Fjell og Sund


Sist endret: 01.08.2017