Facebook ikon Twitter logo Print side

Kurs: Bli venn med maten

Slit du med mat, kropp og kjensler? ROS tilbyr nå kurset "Bli venn med maten", tilpassa deg med problematikk knytt til overspising. Første kursdag er torsdag 5. september.

Kurs: Bli venn med maten

Om kurset

Kurset er i stor grad erfaringsbasert – kombinert med forsking som viser til gode resultat når det gjeld nedgang i overspisingsepisoder, betre forhold til eigen kropp, økt evne til å kjenne sultfølelse og ikkje minst økt evne til å kjenne metthetssignaler i kroppen. I kurset får du kjennskap til mindful eating, der vi søkjer å bli ven med maten.

Som deltakar er du med i eit evalueringsprosjekt som skal gje oss nyttig kunnskap om effektiv hjelp for personar med overspisingsproblematikk.

Kursstart

Fyrste kursdag er torsdag 5. september 2019 kl. 12.00 - 15.00.

Pris

Nå har du moglegheit til å få dette 8-ukers kurset til kun 1500,- * (ordinærpris er 4500,-).

(*for støttemedlemmer i ROS – ikkje støttemedlem Kr. 2500. Støttemedlemskap koster Kr. 200 pr. år.)

Påmelding og kontaktinformasjon

For meir informasjon, kontakt din lokale «Bli ven med maten»-instruktør Cecilie Kalvik på mail: post@celiaconsult.no eller mobil: 484 51 013, eller snakk med oss på FRISKLIV- OG MEISTRINGSSENTERET Telefon: 55 09 68 59 Epost: fms@offentleg.no

Studiet er støtta av Extrastiftelsen og er eit samarbeid mellom ROS, Modum Bad og Universitetet i Bergen. Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden støtter opp om dette prosjektet.


Sist endret: 09.08.2019