Facebook ikon Twitter logo Print side

Kurs: Livsstilskurs - for gode vanar

Friskliv- og meistringssenteret inviterer til Livsstilskurs hausten 2019.

Livsstilskurs

Kursinformasjon

Gode vanar kan gje god helse! Kurset har som mål å leggja til rette for betre kosthald, auka fysisk aktivitet og vera meir tilstades i eige liv. Du må ha frisklivresept frå lege eller helsepersonell for å delta. Det vert seks kursdagar i løpet av 15 veker. Trening to ganger i veke i kursperioden.

Her kan du finna meir informasjon om frisklivssresept.

Dato | Tid

Kurssamlingar 2019/2020:

  • Torsdag 7. november kl 09.15 - 15.30
  • Torsdag 21. november kl 09.15 - 15.30
  • Torsdag 12. desember kl 09.15 - 15.30
  • Torsdag 9. januar kl 09.15 - 15.30
  • Torsdag 23. januar kl 09.15 - 15.30
  • Torsdag 13. februar kl 09.15 - 15.30

Påmelding

E-post: fms@offentleg.no
Telefon: Frisklivs- og meistringskoordinator 55 09 68 59

Her finn du meir informasjon om Friskliv og meistring og kurstilbod


Sist endret: 28.02.2019