Facebook ikon Twitter logo Print side

Kurs: Vanar for livet

Friskliv- og meistringssenteret inviterer til eit familiebasert livsstilskurs.

Livsstilskurs

Over 12 samlingar får barn og foreldre erfaringar rundt gode, sunne levevanar gjennom samtale, erfaringsutveksling, praktiske øvingar og heimeoppgåver. 

Målet med kurset er å gje praktiske verktøy til å nytta i kvardagen.

Målgruppe

Foreldre, barn med overvekt eller fedme i alder 8-12 år busett i Sund, Fjell og Øygarden kommunar.

Tid

Tysdagar kl. 17.00 - 19.00.

Fire samlingar før sommarferie og åtte samlingar frå august til november

Pris

Kr. 500,- inkl. kveldsmat

Påmelding

For meir informasjon og påmelding ring Karina Wergeland Seglem på tlf. 480 08 905.


Sist endret: 03.04.2019