Facebook ikon Twitter logo Print side

Lyderhorntunnelen vart opna natt til sundag

Litt før klokka eitt natt til sundag vart Lyderhorntunnelen opna for trafikk.


Arkivfoto: Kjell Andersland

Fredag og til dels laurdag var prega av store køar som følgje av at tunnelen måtte stengjast for å skifta dei gamle viftene.

Beredskapsleiar Sveinung Nymark har vore i kontakt med Statens vegvesen og fått opplyst at arbeidet har gått raskare enn forventa. Farten i Lyderhorntunnelen er redusert til 60 kilometer i timen, og tunnelen er utstyrt med mellombels brannventilasjon.

Det er ikkje venta at nettsett fartsgrense vil få negative konsekvensar for trafikken frå vest.


Tekst: Vigleik Brekke


Sist endret: 15.10.2017