Facebook ikon Twitter logo Print side

Miniseminar om kompetanseheving og læring

På Knappskog har skulesektorane i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, hatt miniseminar med universitets-og høgskulemiljøet, Universitet i Bergen, NLA Høgskulen og Høgskulen på Vestlandet.

Frå venstre; skulesjef i Fjell kommune Wilhelm Anglevik, kommunalsjef oppvekst i Askøy kommune Åge Rosnes og kommunalsjef for skule og oppvekst i Øygarden kommune Rune Landro.
Frå venstre; skulesjef i Fjell kommune Wilhelm Anglevik, kommunalsjef oppvekst i Askøy kommune Åge Rosnes og kommunalsjef for skule og oppvekst i Øygarden kommune Rune Landro.

Målet er å fremja elevane si kompetanseheving og læring. Dette skal gjerast ved å utvikla kvarandre innanfor temaet digital omstilling og bidra til ny desentralisert ordning for etterutdanning av lærarar.

Praksisfeltet i grunnskulen bidrar med spisskompetanse frå klasserommet, mens UH-sektoren bidrar med forskingsbasert kompetanse og tunge fagmiljø.

Fleire bilete

Miniseminar og kompetanseheving og læringMiniseminar og kompetanseheving og læringMiniseminar og kompetanseheving og læring

Tekst og bilete: Andreas L. Nordeide


Publisert: 14.11.2017 13:18
Sist endret: 14.11.2017 13:21