Facebook ikon Twitter logo Print side

Møtet i komité for drift og forvaltning er utsett

Møtet i komité for drift og forvaltning (KDF) er utsett til tysdag den 20. mars.Etter planen skulle møtet i KDF haldast den 6. mars. Norconsult har fått oppdraget med å utarbeida ein befolknings- og elevtalsprognose. I går kom det melding om at rapporten ikkje kjem til kommunen før den 15. mars. Av den grunn vert møtet i KDF utsett til tysdag 20. mars.

Høyringssakene om nedlegging av Tellnes og Liljevatnet skular vert difor behandla i dette møtet (20. mars). Høyringsfristen 17. april står ved lag. Rapporten frå Norconsult følgjer høyringssakene som vedlegg.


Sist endret: 01.03.2018