Facebook ikon Twitter logo Print side

Ny hovudbank

Fjell har fått nytt bankkontonummer.

Den 11. november underteikna ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og divisjonsdirektør
Den 11. november underteikna ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og divisjonsdirektør
BM Vestlandet, Kathrine Trovik, den nye hovudbankavtalen.

Fjell kommune har skifta hovudbank frå 14 desember.
Ny hovudbank er DNB, og det nye kontonummeret er 5261.05.00013.


Sist endret: 14.12.2016