Facebook ikon Twitter logo Print side

Ny strandryddesesong er i gang

Gjennom fellesprosjektet «Pant på plast» har FjellVAR og kommunane i regionen sendt 1500 skuleelevar ut på feltarbeid med marin forsøpling som tema. I regionen vår vart det i 2018 samla inn om lag 130 tonn marint avfall.

Strandryddedag

Samarbeidet mellom FjellVAR, Norsk Gjenvinning og Bergen og omland friluftsråd (BOF) held fram. I samband med Strandryddeveka 29. april til 5. mai og Strandryddedagen 4. mai, vil FjellVAR og BOF også i år setja ut konteinarar på kommunale kaiar til innsamling etter ryddeaksjonar.

ryddeportalen til Hold Norge Rent vert det lettare å sjå kor det trengs rydding og kor det er rydda. Dei bidreg også med refusjonsordning for utgifter knytt til transport og avfallshandtering.

Vi oppmodar lag og organisasjonar, bedrifter og frivillige til å delta i dugnaden. I regionen vår gjer vi det slik:

  • Registrer ryddeaksjonar i portalen til Hold Norge Rent.
  • Bruk gjerne Facebook-sida «Frå vik til vik – Rein kyst» til å formidla info om ryddeaksjonar og liknande.
  • Hent hanskar og bossekkar hos FjellVAR på Straume.
  • Bruk dei utplasserte konteinarane, evt. gjer avtale om henting av avfall med FjellVAR eller Bergen og omland Friluftsråd.

Send søknad om refusjon av utgifter til transport og avfallshandtering (hausten 2019).

Les meir på:

Ryddeportalen

Ryddeportalen er de frivilliges interaktive ryddekart og et nyttig verktøy for kommuner som vil være med på dugnaden mot forsøpling. Her kan kommunen se de frivilliges planlagte og fullførte ryddeaksjoner, og kommunen kan også selv legge ut informasjon om utlevering av ryddeutstyr og mottak av marint avfall.

Ryddepakker

Les mer om ryddepakker og registrer kommunen som distributør her. Alle norske kommuner oppfordres til å bestille ryddepakker i god tid før påske for å garantere levering innen Strandryddeuka er i gang. Se utleveringsstedene i Ryddeportalen som små kuber.

Avfallshåndtering

Vis kommunens innbyggere at dere tar imot marint avfall ved å registrere avfallsmottak i sortere.no. Følg den lille instruksjonsvideoen fra Loop og mottak av marint avfall vil dukke opp i Ryddeportalen som små avfallsdunker.

Refusjonsordningen 2019

Også i 2019 kan alle som har hatt utgifter til transport eller behandling av marint avfall få refusjon for sine utgifter. Det er også mulig å søke om refusjon for transport av frivillige som for eksempel skoleklasser som deltar i ryddeaksjoner.

Husk å ta vare på dokumentasjon og sørge for at aksjonene blir registrert på Ryddeportalen.no. Se mer om årets frister og kriterier for Refusjonsordningen her.

Ta kontakt på post@holdnorgerent.no eller ring oss på 40001438 ved behov for mer informasjon!

Sammen rydder vi Norge!


Sist endret: 24.04.2019