Facebook ikon Twitter logo Print side

Rekordoppslutnad på Teikn til tale-kurs

Den 25. september vart det arrangert Teikn til tale-kurs i kultursalen i Fjell rådhus. Med 220 deltakarar var det rekordoppslutnad.TTT-opplæring som del av ASK-tiltak  byggjer på språksatsinga Fjell kommune har hatt gjennom språkkommuneprosjektet 2017-2020. Satsinga skal vidareførast inn i Nye Øygarden kommune.

Sund og Øygarden er inviterte kvart år og har jamleg deltakarar. Kurset vert arrangert primært for personale i skule og barnehage, men og føresette vert inviterte. Den 29. oktober vert det halde TTT-kurs for lærlingar.

Margareth Fjæren opna kursrekka. Vi set stor pris på at ho framleis som pensjonist let seg lokka til Fjell og deler av kunnskapen sin med si treffande og lette tilnærming.

Kursrekkja i haust er fullteikna.

Neste kursrekke vert 19.02, 04.03 og 18.03.

Påmelding til

Kursleiarar:

Viktige lenkjer:

Liv Golten
spesialpedagog PPT

Her er fleire bilete frå samlinga

 


Sist endret: 08.10.2019