Facebook ikon Twitter logo Print side

Rein hand-premie til Svingen barnehage

Svingen barnehage vant premie for å ha delteke på undervisningsopplegget Ren hånd. Dette gjekk ut på å ha ekstra fokus på god handhygiene.

Ren hånd premie til Svingen barnehage

Barna song vaskesong ved handvask, var vaskesjef heime, fargela virus og bakterier i ulike fasongar, lærte om korleis bakterier vert spreidde, og kvifor det er så viktig å vaska hendene.

Diplom og pengepremie

Fredag 15. oktober kom to representantar frå miljøretta helsevern og delte ut diplom og ein pengepremie på 5 000 kroner. Barna song vaskesangen og svarte på enkle spørsmål om handvask. Pengane skal brukast til sosiale aktivitetar og opplevingar som vil koma barna til gode.

Ren hånd premie til Svingen barnehage

Tekst: Heidi Angeltveit


Sist endret: 24.10.2018