Facebook ikon Twitter logo Print side

Stengjer Bildøyvegen frå 10. juli

I tidsrommet 10. juli til 28. juli vert Bildøyvegen stengt på strekninga mellom innkøyringa til Straume Sjøfront og innkjøringa til vegen Søre Straume.

Det er ei strekning like ovanfor Straume Sjøfrong som vert stengt frå 10. juli.
Vegen vert stengt like ovanfor Straume Sjøfront.

Det er ei strekning på om lag 100 meter like ovanfor byggjeområdet til Straume Sjøfront som vert stengt i samband med opparbeiding av nytt fortau. Det vert omkøyring via rv 555.

Skilting vert sett opp før stenging og plassert slik at bilistane får høve til å snu i god tid.


Foto: Vigleik Brekke

 

 

 

 


Sist endret: 28.06.2017