Facebook ikon Twitter logo Print side

Feil ved SMS-varsling

Telefonbonnentar i Fjell har i dag fått melding om Sykkel-VM. Diverre har fasttelefonabonnentar fått fleire oppringingar som følgje av feil.Vi veit ikkje ennå kva som er årsaka til at mange abonnentar har fått fleire oppringingar trass i at det vart stadfesta at meldinga var mottatt. Kundetorget vart også gjort merksam på at det vart sendt ut fleire identiske SMS-meldingar til nokre av mobilabonnentane.

Vi seier oss leie for dei ulempene dette har påført innbyggjarane. 

Vigleik Brekke
informasjonsrådgjevar


Sist endret: 30.06.2017