Facebook ikon Twitter logo Print side

Tilbod om influensavaksine

Dei som er i risikogruppene, har no tilbod om influensavaksinering hos fastlege eller hos Helsetenjenester Vest - Reisevaksiner.

Ta vaksinen helst før 1. desember.

Foto: Colourbox

Dei som først og fremst bør ta vaksine er:

 • Alle personar som er 65 år eller eldre
 • Alle som bur i omsorgsbustad eller på sjukeheim
 • Vaksne og barn med:
  - diabetes (sukkersjuke), type 1 eller 2, uavhengig av kor alvorleg diabetesen er
  - kroniske luftvegsjukdomar, KOLS eller astma
  - kroniske hjarte-/karsjukdomar, hjartesvikt
  - nedsett motstandskraft mot infeksjonar, (t.d. personar som brukar immunsvekkjande medikament)
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk leversvikt
  - nevrologisk sjukdom eller skade
  - svært alvorleg fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40
  - gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester.) Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon
  - anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

heimesida til Folkehelseinstituttet finn du meir informasjon om den årlege influensavaksinen.


Sist endret: 18.10.2019