Facebook ikon Twitter logo Print side

Tverrprofesjonell praksis vert obligatorisk

Nå vert tverrfaglig praksis obligatorisk for endå fleire studentar ved universitetet og høgskule. No er avtalen som stadfestasr satsinga underskriven.

Dekan ved psykologisk fakultet, Bente Wold, skriv under avtalen saman med resten av styringsgruppa for TVEPS. Til høgre i biletet står dekan ved medisinsk fakultet, Per Bakke og TVEPS-leiar Ane Johannessen. Frå venstre: Prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Anne-Grethe Naustdal; leder for ergo-og fysioterapitjenesten i Fjell kommune Liv Møen; og viseinstituttleiar på Institutt for helse- og omsorgsvitskap på Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Dagrun Kyrkjebø. Administrasjonssjef Ingelin Søraas i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune var ikkje til stades når bilete vart teke. Foto: UiB
Dekan ved psykologisk fakultet, Bente Wold, skriv under avtalen saman med resten av styringsgruppa for TVEPS. Til høgre i biletet står dekan ved medisinsk fakultet, Per Bakke og TVEPS-leiar Ane Johannessen. Frå venstre: Prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Anne-Grethe Naustdal; leder for ergo-og fysioterapitjenesten i Fjell kommune Liv Møen; og viseinstituttleiar på Institutt for helse- og omsorgsvitskap på Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Dagrun Kyrkjebø. Administrasjonssjef Ingelin Søraas i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune var ikkje til stades når bilete vart teke. Foto: UiB

I vår vart det kjent at TVEPS-praksis vert utvida til å vera obligatorisk for alle medisin- og helsefagstudentane i Bergen. Utvidinga skal gjelda fra høsten 2019, og nå er den nye samarbeidsavtalen offisielt underskreven.

– Vi er de første i landet som kjører denne utdanningsmodellen til alle medisin- og helsefag. Vi trur det kan verta ein modell til etterfølging, seier TVEPS-leiar Ane Johannessen.

Signeringen betyr at partane; Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fjell kommune og Bergen kommune, bind seg økonomisk til å sikra permanent drift og utvidelse av TVEPS. Dette innebærer en økning fra 200 studenter til 800 studentar per år. Dermed vil fire gonger så mange studentar få prøva seg i tilrettelagt, tverrfaglig praksis.

Les meir på nettsida til Universitetet i Bergen.

Les også om Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell Sund og Øygarden deltek i eit pilotprosjekt der studentar utarbeider forslagsplanar.


Sist endret: 14.12.2018