Facebook ikon Twitter logo Print side

Velkomen til Likestillingskonferansen 24. august

Likestilling og diskrimineringsutvalget i Fjell kommune har gleda av å gjenta suksessen frå i fjor og inviterer alle interesserte til likestillingskonferanse.

Likestillingskonferanse 2017

Konferansen fokuserer i år på stortingsvalet og vi har invitert stortingspartia til debatt. Debatten skal ta for seg tema som likeløn, foreldrepermisjon, retten til heiltidsstillingar og pensjon. Debatten vert leia av redaktør i Vestnytt, Marit Kalgraf.

Dato | Tid | Stad

24. august kl. 18.00 - 21.00 i Kultursalen på Fjell rådhus.

Arrangement er gratis for alle.

Program

Kl. 18.00 Velkomen ved Marit Kalgraf redaktør i Vestnytt

Innlegg ved deltakarar frå dei politiske partia:

Kl. Deltakar | Parti   
18.10 Jette Christensen - Arbeiderpartiet
18.15 Silja Ekland Bjørkly - Høyre
18.20 Marianne Sæle - Sosialistisk Venstreparti
18.25 Torill Selsvold Nyborg - Kristelig Folkeparti
18.30 Kjersti Toppe - Senterpartiet
18.35 Natalie Golis - Miljøpariet De Grønne
18.40 Silje Heimdal - Fremskrittspartiet
18.45 Elizabeth Toft Erichsen - Venstre
18.50 Rødt  
19.00 Pause. Strekk på beina og påfyll med kaffi/te/frukt/sjokolade og tebrød  
19.40 Marit Kalgraf leiar Paneldebatt og spørsmål frå publikum  
20.30 Avslutning  

Vel heim


Sist endret: 16.08.2017