Facebook ikon Twitter logo Print side

Beredskapsteam

Beredskapsteamet skal retta arbeidet inn mot barnehagar og skular i Fjell og vera tilgjengeleg for direkte oppfølging av mobbesaker i samarbeid med skule og barnehage. Utvalet er samansett av rettleiarteam skule, rettleiarteam barnehage, kommunepsykolog, helsesøster og PPT (pedagogisk-psykologisk teneste).

Informasjon om Beredskapsteamet


Sist endret: 22.06.2016