Facebook ikon Twitter logo Print side

Melding om behov for individuell tilrettelegging i barnehage

Frå 1.august 2016 vart retten til spesialpedagogisk hjelp flytta frå opplæringslova til barnehagelova. Retten omfattar m.a. rett til ei sakkunnig vurdering, rett til teiknspråkopplæring og rett til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne (§§ 19 a-h).

Kommunen fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne. Og det er forvaltningslova sine reglar om vedtak og grunngjeving som gjeld. Les meir om tilrettelegging.

Skriv ut meldingsskjema, fyll det ut, og send det til:
Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume

Meldingsskjema for utskrift


Sist endret: 06.06.2018