Facebook ikon Twitter logo Print side

Rettleiing for kommunale og private barnehagar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er rettleiarteamet?

Rettleiarteamet har som mål å utvikla kunnskap om relasjonar mellom menneske. Rettleiarteamet vil at barnehagepersonalet skal føla auka meistring i det daglege arbeidet og utvikle kompetansen sin.

Rettleiarteamet er samansett av fem stillingar med ulik fagkompetanse og er organisert under Barnehagesjefen. I tillegg er helsesyster for barnehagar knytt til teamet.

Kva gjer ein rettleiar?

Rettleiaren kan delta i faglege refleksjonar og kan hjelpta til å skapa felles fokus i personalgruppa. Rettleiaren gjev rettleiing til personalet på konkrete problemstillingar, samstundes som rettleiaren kan vere observatør i miljøet. Som ein del av arbeidet i ein barnehage kan det og vera aktuelt å delta, saman med personalet, i samarbeidsmøte med foreldre.

Rettleiaren har teieplikt.

Kven kan få rettleiing?

Alle barnehagar i Fjell kommune, både private og kommunale.

Søk om rettleiing

Bestilling av oppdrag

Send søknaden til postmottak@fjell.kommune.no eller pr post

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Nyttige dokument


Sist endret: 22.06.2016
Rettleiarteam for kommunale og private barnehagar

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Telefon: 55 09 60 00