Facebook ikon Twitter logo Print side

Skulefritidsordninga

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om SFO

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod før og etter skuletid for elevar busett i Fjell, frå 1. til 4. klasse og for elevar med spesielle behov frå 5. til 7. klasse.

Søknad, endring og oppseiing

Søknadsfristen for hovudinntak er 1. mai, men du kan søkja om plass for barnet ditt året rundt.

Frist for oppseiing/endring av plass er 1 månad. Oppseiing/endring gjeld frå 1. kvar månad.

Søknad, endring, utmelding SFO

Endring av betaler

Søk om endring av foreldrebetaling

Opningstid

I Fjell er den ordinære SFO open alle dagar det er skule. Vanleg opningstid er før og etter skuletid frå kl 07.00 (07.30) – 16.30.  SFO har felles planleggingsdagar med skulen.

Ferie-SFO

Det er tilbod om ferie-SFO på Bjorøy, Brattholmen, Foldnes, og Ågotnes skular. Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule har ope for barn med spesielle behov. Ferietilboda er ope for barn frå alle skulekrinsane. Frist seinast 3 veker før skuleferien.

Frist for påmelding til haustferie SFO er utgått.

Pris

Prisar per månad for SFO
Grunnlag2017
Heil plass 2.480
Ettermiddagsplass fram til kl 15.30
(Frå 01.08 endra til ettermiddagsplass. Dvs. etter skuletid fram til 15.30.)
1.870
Morgonplass. Pris pr. mnd. 920
Søskenmoderasjon - barn nr. 2 25%
Søskenmoderasjon - barn nr. 3 50%
Ferietilbod (ingen søskenmoderasjon). Pris per veke. 845

Til info vil det bli fakturert for sfo frå august til og med mai måned. Juni vil være betalingsfri.
Om man seier opp plassen før juni vil man få halv betaling i oppseiings måneden.

Vedtekter

Vedtekter gjeldande frå 1. august 2017


Publisert: 22.04.2016 13:43
Sist endret: 19.09.2017 10:02