Facebook ikon Twitter logo Print side

Standard for barnehagar og skular

Standard for arbeid med psykososialt miljø i barnehagar og skular.

Alle skulane nyttar eitt av programma Zero, Respekt eller Olweus, og har tydeleg definert korleis ein jobbar med dette i sitt årshjul.

Alle barnehagar og skular, inklusive SFO, har minst ein ressursperson som i lag med leiinga driv vedlikehald av arbeidet og som møter i nettverk saman med beredskapsteamet minst ein gang i semesteret.

Barnehagane og skulane skal årleg evaluere og eventuelt revidera sitt arbeid med barna/elevane sitt psykososiale miljø. Alle skule-områda har TRYGG I FJELL som fast tema i sine møte.

Informasjon om Standard for arbeid med psykososialt miljø i barnehagar og skular


Sist endret: 22.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00