Facebook ikon Twitter logo Print side

Avlasting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rett til avlasting?

Retten til avlasting gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Tenesta skal:

  • Hindra utmatting
  • Gjera det mogeleg å oppretthalda gode familierelasjonar
  • Bevara sosiale nettverk
  • Ta del i vanlege samfunnsaktivitetar

Målgruppe

Alle personar som har tyngande omsorgsarbeid kan ha rett til hjelp, som;

  • frivillige omsorgsytarar t. d. ektefelle, barn eller anna familie
  • Foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn

Søk om avlasting

Søk om avlasting

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Organisering

Avlastinga kan organiserast på ulike måter:

  • Heime hjå tenestemottakar
  • Avlasting i private heimar på døgn eller timebasis
  • I avlastingsbustad/sjukeheim
  • Dagopphald

Pris

Gratis.

Bli avlastar

Her finn du informasjon dersom du ønskjer å bli avlastar

Andre skjema

Avlasting på timebasis
Månadsrekning - avlasting

Lover

Forvaltningslova
Helse- og omsorgstenestelova
Pasient- og brukarrettighetslova


Publisert: 06.06.2016 09:10
Sist endret: 06.06.2016 09:23
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00