Facebook ikon Twitter logo Print side

Kreftkoordinator

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleinng

Kreftkoordinator hjelper kreftramma og deira pårørande i alle fasar av sjukdomsforløpet.

Koordinatorstillinga er eit samarbeid mellom Kreftforeningen og Fjell og Sund kommune.

Kven er tilbodet til?

Personar som:

 • Kreftramma og deira pårørande i alle fasar av sjukdomsforløpet
 • Treng nokon å snakka med og få råd og rettleiing
 • Har mykje å ta omsyn til og slit med oversikt
 • Har plagsame seineffektar etter avslutta behandling
 • Har barn og/eller unge som pårørande

Kva hjelper vi med?

 • Koordinera og tilretteleggja kvardagen for kreftsjuke og pårørande
 • Er ressursperson for kreftramma og pårørande
 • Gje råd, rettleiing og informasjon
 • Har oversikt over relevante tilbod og tenester
 • Formidlar kontakt med tenester og samarbeidspartnarar
 • Sikrar oppfølging av barn og unge som pårørande
 • Støttesamtalar
 • Bidrar til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunane
 • Vera eit bindeledd mellom deg, fastlege, spesialisthelseteneste og tenestene til kommunen

Få hjelp

Det er ikkje krav om tilvising frå lege. Kreftramma, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

Pris

Gratis.

Andre tilbod

Temakafè for kreftramma og pårørande

Vi tek opp aktuelle tema og byr på ulike kulturelle innslag. Velkomen innom for ein kopp kaffe og ein matbit – og samtale i eit triveleg miljø saman med andre som har lik erfaring.

Målgruppe

For kreftramma og pårørande i Fjell, Sund og Øygarden.

Tidspunkt

Første onsdag kvar månad frå kl. 12.00 - 14.00.

Program hausten 2017

 • Onsdag 6. september
  Tema: Rehabilitering etter kreft - tilbod og moglegheiter
 • Onsdag 4. oktober
  Tema: Munn- og tannpleie - råd og rettigheiter ved kreftsjukdom og behandling
 • Onsdag 1. november
  Tema: Å ta ein pust i bakken
 • Onsdag 6. desember
  Tema: Førjulssamling - underhaldning med song og musikk

Stad: Røde-Kors-Huset eller Hjelpekorpshuset, Blombakkane 19, 5354 Straume

Ta gjerne kontakt med kreftkoordinator Inger Fosse dersom du vil ha meir informasjon.

E-post: inger.fosse@fjell.kommune.no Telefon: 55 09 71 86 | 909 63 266

Livet i bevegelse

Har du ein kvardag som er prega av helseutfordringar? Ønskjer du meir kunnskap og å treffe andre og dele erfaringar?

Å leve med helseutfordringar kan føre til store forandringar i kvardagen. Kurset er for deg som ønskjer:

 • Få kunnskap og prøve ut ulike meistringsverktøy
 • Oppdage og utvikle tru på eigne ressursar
 • Treffe og lære av andre som lever med helseutfordringar

Om kurset

Kurset har fem samlingar med ulike tema:

 • Kvardagsglede
 • Tankens kraft
 • Tilstade i eige liv
 • Tru på eigne ressursar
 • I balanse

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar og du vil få moglegheit til både å høyre, snakke, reflektere og øve i gruppa. Du vil få ei mappe der du kan samle materiell frå samlingane.

Målgruppe

Kurset er for deg over 18 år som har kronisk sjukdom, nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk psykiske eller fysiske belastningar. Pårørande kan og delta.

Dato

 • 16. oktober
 • 23. oktober
 • 6. november
 • 13. november
 • 27. november

Tid

Kl. 11.00 - 14.00

Stad

Sotra Arena i VIP-rommet

Pris

 Tilbodet kostar kr 500,- inkludert lunsj og kursmateriell

Påmelding

Send e-post til fms@offentleg.no eller telefon 55 09 68 59.

Ved spørsmål ta kontakt med Friskliv- og meistringssenteret på telefon 450 33 267 eller Kreftkoordinator på telefon 909 63 266

Kurspersonell

Kurset er utvikla og vert leia av både helsepersonell og menneske som sjølv lever med helseutfordringar.

Helsepersonell har fagleg kunnskap og oversikt over aktuelle hjelpetiltak. Brukarrepresentantar har kunnskap om det å leve med langvarege helseutfordringar og bidreg med eigen kunnskap og erfaring.

Arrangør

Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden i samarbeid med kreftkoordinator i Fjell og Sund.

Om kreftkoordinator

Inger Fosse er kreftkoordinator i Fjell og Sund kommune. Ho er kreftsjukepleiar. Inger har tidlegare erfaring frå arbeid med kreftpasientar på Radiumhospitalet i Oslo.

Kontakt

Kreftkoordinator Inger Fosse
Telefon: 55 09 71 86
Mobil: 909 63 266

Lover


Publisert: 08.06.2016 08:00
Sist endret: 01.08.2017 14:46
Kreftkoordinator

Besøksadresse:

Skjenet 8
5354 Straume

Telefon: 55 09 71 86

Kontaktperson: Kreftkoordinator Inger Fosse

Telefon: 909 63 266