Facebook ikon Twitter logo Print side

Parkeringsløyve

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er parkeringsløyve?

Godkjenning som gjev deg rett til å parkera gratis på offentleg skilta og reservert parkeringsplass og med unntak frå maksimal parkeringstid.

Parkeringsløyve er berekna for bilførar eller passasjer med særleg parkeringsbehov knytt til bustad, arbeid eller annan aktivitet.

Løyvet vert til vanleg gjeve for 2 - 5 år.

Kven kan søkja?

Personar som ikkje kan gå eller har store vanskar med å flytta seg over noko lengd. I tillegg må du ha reelt parkeringsbehov på offentleg skilta parkeringsplassar. Vanskar med å bera kjem ikkje inn under vilkåra.

Korleis søkja

Søknadsskjema og legeerklæring

Utfylt og signert søknadsskjema og legeerklæring skal sendast til

Fjell kommmune
Postboks 184
5342 Straume

Legg ved bilete i passfotoformat av ny dato.

Lover


Publisert: 08.06.2016 07:14
Sist endret: 08.06.2016 07:17
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00