Facebook ikon Twitter logo Print side

Avlasting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rett til avlasting?

Retten til avlasting gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Tenesta skal:

  • Hindra utmatting
  • Gjera det mogeleg å oppretthalda gode familierelasjonar
  • Oppretthalda sosiale nettverk
  • Ta del i vanlege samfunnsaktivitetar

Målgruppe

Alle personar som har tyngande omsorgsarbeid kan ha rett til hjelp, som;

  • frivillige omsorgsytarar t. d. ektefelle, barn eller anna familie
  • foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn

Søk om avlasting

Søk om avlasting

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Organisering

Avlastinga kan organiserast på ulike måtar:

  • Heime hjå tenestemottakar
  • Avlasting i private heimar på døgn eller timebasis
  • I avlastingsbustad/sjukeheim
  • Dagopphald

Pris

Gratis.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 1-1 og 3-6
Pasient og brukerretighetsloven § 2-8; § 7-2


Sist endret: 12.10.2017
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00