Facebook ikon Twitter logo Print side

Dagsenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kven kan få plass?

Tilbod for deg som:

  • ikkje kan nytta deg av andre opne tilbod i kommunen som eksempelvis AKTIV+ og TREFF+
  • bur heime og treng hjelp for å motverka einsemd og passivitet i kvardagen
  • er pårørande med stort omsorgsansvar og treng avlasting i kvardagen

Plass på dagsenter er ikkje eit lovpålagt kommunalt tilbod.

Ulike dagsentertilbod

For eldre

For personar med svekka minne/demensdiagnose

For personar med utviklingsshemming/funksjonshemming

Pris

Pris kan variera på dei ulike dagsentra (les aktuelt tilbod for deg)
Utgangspris generelt for dagsenter finn du under prisar og gebyr.

Korleis søkje?

Søk dagsentertilbod

Send utfylt og signert skjema til:

Fjell kommune
Postboks 184
5342 Straume

Spørsmål eller hjelp?

Spørsmål eller hjelp til utfylling av søknadsskjema

Kontakt heimetenesta på telefon 55 09 71 90 (vekedagar mellom kl 08.00-15.30)

Generell informasjon

Når søknad er motteken, avtalar vi snarast eit heimebesøk. Du må gjerne ha med pårørande i møtet.

Du får skrifteleg vedtak om avgjerda som er tatt.

Får du innvilga søknad om dagsenter, får du starta så snart det er ledig plass. Treng du transport for å nytta deg av dagplassen, er det lagt til rette for det.


Sist endret: 12.10.2017