Facebook ikon Twitter logo Print side

Følgjekort

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kva er følgjekort?

Følgjekort er eit identitetsbevis for funksjonshemma som treng følgjeperson for å kunne gjera seg nytte av fritids- og kulturtilbod.

Ved å visa fram eit følgjekortbevis for eksempel i billettluka når ein kjøper billett, går følgjeperson gratis eller får redusert pris.

Gratis for følgje

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp, same høve som andre til å delta i samfunnet, utan å måtte betala dobbel pris/inngangsbillett. Mot at den funksjonshemma sjølv betalar ordinær billett, får ho/han ta med seg følgje gratis der ein godkjenner følgjekort.

Ordninga skal gje auka tilgjenge til offentlege kultur- og fritidsarrangement, transportmidlar, hotell opphald, frivillige lag og organisasjonar og andre sosiale arrangement. Følgjekort skal fungera som eit verkemiddel til å førebyggja isolasjon og dermed medverka til å gje auka livskvalitet.

Korleis søkja?

Søk om følgjekort

Utfylt og signert førespurnadsskjema og legeerklæring skal sendast til:

Fjell kommmune
Postboks 184
5342 Straume

Legg ved bilde i passfotoformat av ny dato.

Lover


Sist endret: 10.06.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00