Facebook ikon Twitter logo Print side

Fosterheim

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjelpetiltak

Fosterheim er private heimar som på oppdrag frå barneverntenesta skal gje barn, som av ulike grunnar ikkje kan bu saman med sine foreldre, forsvarleg og god omsorg.

Det kan anten skje som eit hjelpetiltak basert på samtykkje frå foreldre, eller i samband med omsorgsovertaking etter avgjerd teke i fylkesnemnda.

Tilsyn av heimen

Fosterbarn er ulike, og det trengs difor ulike typar familiar. Den kommunen som fosterheimen ligg i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av heimen.

Formidling av fosterheim

Det er statleg regional barnevernsmynde, Bufetat, som har ansvar for å rekruttera, læra opp og formidla fosterheim til kommunane.

Lenkjer


Sist endret: 27.05.2016
Barnevern

Besøksadresse:

Sartorvegen 12
5353 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 71 40