Facebook ikon Twitter logo Print side

Gøy med bevegelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Dette er ei treningsgruppe for barn under leiing av fysioterapeut.

Målsettinga er å aktivisera barna, redusera stillesitjande tid, auka bevegelsesglede og meistringskjensla gjennom ulike grovmotoriske aktivitetar i gymsal.

Målet er at barnet skal finna ein fysisk fritidsaktivitet dei skal halda fram med.

Trening føregår to gonger i veka.

Målgruppe

Barn 1.-3. klasse med begynnande overvekt.

Kriterium/vilkår

  • Foreldre og barn forpliktar seg til å delta på kosthaldsrettleiing hjå helsesyster
  • Dei skal og prøva ut ein ny fysisk fritidsaktivitet i løpet av perioden dei deltek i gruppa

Pris

Tenesta er gratis.


Sist endret: 18.05.2016
Ergo- og fysioterapitenesta

Besøksadresse:

Blombakkane 7
5354 Straume

Telefon: 55 09 68 50