Facebook ikon Twitter logo Print side

Kroppen i balanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Dette er eit fallforebyggjande gruppetilbod for eldre personar som bur i Fjell kommune. Ein kombinerer trening av balanse og styrke med sosialt samvær.

Gruppa har 10-12 deltakarar, samling to gonger i veka i 12 veker.

Oppstart januar og september.

Målgruppe

Eldre personar i Fjell kommune som: 

  • Er ustø eller opplever problem med balansen, men som kan stå litt utan støtte
  • Er redd for å falla
  • Er motivert for trening
  • Kan ta i mot instruksjon og organisere kvardagen sjølv

Kriterium/vilkår

Tilvising frå lege.

Pris

Tenesta er gratis.


Sist endret: 18.05.2016
Ergo- og fysioterapitenesta

Besøksadresse:

Blombakkane 7
5354 Straume

Telefon: 55 09 68 50