Facebook ikon Twitter logo Print side

Skrivedans

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Skrivedans er ein bevegelsesmetode som er utvikla av skriftspsykolog og grafolog Ragnhild Oussoren fra Nederland.

Metoden er bygd opp av 9 ulike tema der kvart tema har sine spesifikke bevegelsar som ein arbeider med grovmotorisk.

Ved bruk av musikk, leik og fantasi stimulerer ein til skriveførebuande bevegelsar som å teikna sirklar, firkantar, rette strekar, vinkler og samanhengande strekar. Dette er bevegelsar som legg grunnlaget for ei begynnande bokstavinnlæring.

Skrivedans stimulerer til:

  • Positiv oppleving av å skriva og teikna
  • Skriveførebuande trening før bokstavinnlæring
  • Flyt i bevegelsane og betre kroppsbevisstheit
  • Utvikling av handdominans
  • Betre auge- og håndkoordinasjon
  • Betre relasjon mellom bokstavane si form, bevegelse og fordeling på arket

Målgruppe

Barn i alderen 5 -8/9 år, som er forseinka i finmotorisk utvikling.

Pris

Tenesta er gratis.


Sist endret: 18.05.2016
Ergo- og fysioterapitenesta

Besøksadresse:

Blombakkane 7
5354 Straume

Telefon: 55 09 68 50