Facebook ikon Twitter logo Print side

Generasjonstreff

I samarbeid med Barsel Sotra startar vi opp med generasjonstreff ein fredag i månaden. Her kan mødre, fedre og barn vera saman med våre eldre på Straume bu og servicesenter og Fjell sjukeheim. Musikkterapeut vil vera tilstade under treffa - kanskje dei eldre kan lære oss
nokon barnesongar vi ikkje har høyrt på ein stund?

Bildekollage - Generasjonstreff

Det vil vera mogeleg å kjøpa rimeleg lunsj i kantina, for dei som ønskjer det.

Dato | Tid | Stad

Fredagar: 21. juni, 23. august, 20. september, 25, oktober og 22. november
Kl. 11.00 - 12.00
I kantina på Straume bu og servicesenter/Fjell sjukeheim

Vi gler oss - velkomen til store og små!

Plakat - Generasjonstreff


Sist endret: 09.05.2019